Etiket: iş kazaları

  • İŞ KAZALARI, ENDEMİ PANDEMİ DİNLEMEZ!

    İşyeri Hekimi Bakış Açısından İş Kazası İş kazası; İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay ’dır. İşyeri Hekimi Bakış Açısından İş Kazası, Yaralanmanın ağırlığına göre kazalar:  – Yaralanma ile sonuçlananlar,  – Sürekli iş göremezliğe neden olanlar,  – Ölümle sonuçlananlar,  – Tedavi gerektirmeyenler…