Etiket: meslek hastalığı

 • Meslek Hastalıkları Tıbbi ve Yasal Tanı Süreci – ÇSGGM

  yazar:

  kategori:

  Genel Müdürlüğümüz Tabiplerinden Dr. Nuri Vidinli, 16.02.2022 Çarşamba TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM’de ortak yayımlanan Günebakan programında

 • Mesleki Solunum Sistemi Hastalığı: Silikozis – ÇSGGM

  yazar:

  kategori:

  8 Temmuz 2021 Perşembe günü Genel Müdürlüğümüz tabiplerinden Dr. Nuri VİDİNLİ ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe ÇOŞKUN BEYAN ile “SİLİKOZİS” konusunu konuşuldu.

 • Karın içi basınç değişiklikleri ve Elleçleme işleri (Kaldırma işleri)

  Biliyorsunuz iş sağlığı yönünden hastalıkları üç grupta sınıflandırıyoruz. Meslek Hastalıkları direk olarak yapılan işteki bir maruziyetten kaynaklandığı için işyerinde alınması gereken İSG tedbirleriyle önlenebilyor. Ancak çalışanın işten kaynaklanmayan ancak işini etkileyen bazı rahatsızlıkları da oluyor. Bunları da mevzuatımızda geçmese de “işle ilgili hastalık” olarak sınıflandırıyoruz. İşle ilgili hastalıklarda bizi yoran en büyük sıkıntı genelde çalışanın…

 • Meslek Hastalığı Nedir? Bir Hastalık, “Meslek Hastalığı” olarak Nasıl kabul edilir?

  Sağlık meslek çalışanlarının COVID-19’un Meslek Hastalığı  olarak kabul edilmesi  yönündeki taleplerinin kabul edilmesi halinde  sağlanacak haklarla ilgili  TDB Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan değerlendirme Türk Dişhekimleri Birliği tarafından 19.01.2021 tarihinde bu linkte kamuoyuna duyuruldu. Av. Mustafa Güler tarafından kaleme alınan bu güzel yazının hem meslek Hastalığı’nın ne olduğunu hem de COVID19’un sağlık çalışanları için neden meslek hastalığı…

 • SGK Kanunu Kapsamında Meslek Hastalığı

  Meslek hastalığı nedir? Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir. Meslek hastalığı sigortası? Meslek hastalığına yakalandığı Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılarımıza sosyal güvence sağlayan sigorta türüdür. Bu kapsamda sigortalılarımıza sağlanan haklar; geçici iş göremezlik ödeneği ve…

 • iş ile ilgili Hastalıklar

  Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. İşle ilgili hastalıklar, ortaya çıkış nedeni karmaşık olan, oluşmasında ve gelişmesinde çalışma ortamı ve çalışma şeklinin diğer sebepler arasında önemli faktör olduğu hastalıklardır. İşle ilgili psiko-sosyal faktörler ve…

 • Çalışma Öyküsü

  İşyeri hekimleri için meslek hastalıklarının sorgulanması, Çalışanın hastalığının meslek hastalığı olarak değerlendirirken sorgulanması gerekenler, meslek hastalıklarında dikkat edilmesi gereken noktalar, çalışma öyküsü nasıl alınır? Meslek Hastalığının tanısının konması için gerekli şartların sağlanması için iş ile hastalık arasında bağın değerlendirilmesi ve ortaya konması gerekir. Bunun için ilk yapılması gereken klinik değerlendirmedir. Klinik değerlendirme çalışma öyküsünün alınmasıyla…

 • Meslek Hastalığı

  Meslek hastalıkları nedir? Hangi hastalıklar meslek hastalığıdır? Benim hastalığım bir meslek hastalığı mıdır? Meslek hastalıkları olması için ne olması gerekir? Meslek hastalığı neleri kapsar? Bu yazı, meslek hastalıkları nın ne olduğunu ve hangi hastalıkların bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini belirlemek için kaleme alınmıştır. Eğer bir meslek hastalığı şüpheniz varsa ve ne yapmanız gerektiğini öğrenmek istiyorsanız: Meslek…