Etiket: koordinasyon

  • İşyeri Hekimin İlgili Birimlerle İşbirliği Görevleri

    İşyeri hekiminin diğer birimlerle iş birliği, işyeri hekiminin görevleri: ilgili birimlerle işbirliği görevi, İşyeri hekiminin iş güvenliği uzmanı ile iş birliği, işyeri hekiminin iş sağlığı ve güvenliği kurulu ile işbirliği, işyeri hekimi ve iş birliği İşyeri hekiminin görevlerinden birisi de işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili birimler, sorumlu kişilerle işbirliği içinde çalışmasıdır. (Diğer Görevleri: Rehberlik,…