Etiket: çalışma koşulları

  • Oruç ve Çalışmak

    Oruç tutarken çalışmak, niyetliyken çalışmak, oruçluyken çalışmak, oruç tutarak çalışılır mı, tehlikeli işlerde çalışanlar oruç tutabilir mi, çalışan insan oruç tutar mı, oruç tutulmaması gereken işler, oruç tutmak, oruçlu oruçlu çalışılır mı?

  • Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri Ve Çalıştırılamayacakları İşler

    Hafif işler, yapısı ve niteliği itibariyle ve yerine getirilmesi sırasındaki özel koşullara göre; Çocukların gelişmelerine veya sağlık ve güvenliklerine zararlı etki ihtimali olmayan, Okula devamını, mesleki eğitimini veya yetkili merciler tarafından onaylanmış eğitim programına katılımını ve bu tür faaliyetlerden yararlanmasını engellemeyen işlerdir. Çocuk işçilerin çalıştırılabilecekleri hafif işler: Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı gerektirecek olanlar hariç meyve, sebze, çiçek toplama işleri, Kümes hayvanları besiciliğinde…

  • İşverenin Çocuk ve Genç Çalışanlara Karşı Yükümlülükleri

    Çocuklara karşı işlenmiş suçlardan hüküm giyen, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olan, işveren veya işveren vekilleri çocuk ve genç işçi çalıştıramazlar. İşverenler çalıştırdıkları çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisi ile yazılı iş sözleşmesi yapmak zorundadır. Ayrıca işveren çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisine, çocuk ve genç işçinin çalıştırılacağı iş, karşılaşabileceği riskler ve alınan önlemler hakkında bilgi verir. Çocuğun…