Etiket: mevzuat

 • Titreşim Maruziyet Değerleri

  İşverenin, çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alması ve gerekiyor ise ölçümler yaptırarak mekanik titreşime maruziyeti belirlemesi gerekir. Bu maruziyet durumu çalışanın sağlığını etkileyecek düzeyde olduğu tespit edilirse, riskler yok edilir veya en aza indirilir. Bütün vücut titreşimi: Vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de…

 • Doktor, Karısının Sağlık Geçmişini Delil Olarak Sununca Suçlu Bulundu

  Sözcü gazetesi tarafından yayınlanan bu haber, hekimlerin kişilerin geçmiş sağlık bilgilerine ulaşmaları ve bunları kullanmaları hususunda hassas bir noktaya dikkat çekiyor. Habere göre herhangi bir kişinin geçmiş sağlık kayıtlarına ulaşarak bunu delil olarak sunmanın ceza almasına neden olduğu ileri sürülmüş. Bu konu, işe giriş muayeneleri esnasında geçmiş sağlık kayıtlarına bakarak işe uygunluğunu tespit etmeye çalıştığımız…

 • Meslek Hastalıkları Tıbbi ve Yasal Tanı Süreci – ÇSGGM

  yazar:

  kategori:

  Genel Müdürlüğümüz Tabiplerinden Dr. Nuri Vidinli, 16.02.2022 Çarşamba TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM’de ortak yayımlanan Günebakan programında

 • Sabit Tıbbi Tetkik Mekânı

  Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik yaptırılacak Tıbbi Tetkiklerin Usul Ve Esaslarını belirleyen yönetmelik 20.01.2022 tarihinde 31725 sayı ile yayınlanmıştı. Yönetmeliğin genel esaslarıyla ilgili konularını bu yazımızda bahsetmiştik. Şimdiki yazımızda Sabit Tıbbi Tetkik Mekânı na dair kurallar ve bu mekanlara ilişkin genel şartlardan bahsedeceğiz. Sabit Tıbbi Tetkik Mekanı, tıbbi tetkik hizmetleri için kullanılan sağlık cihaz ve ekipmanının bulunduğu ve ilgili…

 • Gezici iş Sağlığı Aracı (Kurallar ve Genel Şartlar)

  Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik yaptırılacak Tıbbi Tetkiklerin Usul Ve Esaslarını belirleyen yönetmelik 20.01.2022 tarihinde 31725 sayı ile yayınlanmıştı. Yönetmeliğin genel esaslarıyla ilgili konularını bu yazımızda bahsetmiştik. Şimdiki yazımızda Gezici iş sağlığı aracı na dair kurallar ve bu araçlara ilişkin genel şartlardan bahsedeceğiz. Gezici iş sağlığı aracı, iş sağlığı kapsamında tıbbi tetkik hizmeti verilmesi, numune alınması…

 • Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkikler in Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

  Bu yönetmelik işyerlerinde çalışanların sağlık gözetimine yönelik; ortak sağlık ve güvenlik birimleri, işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ve çalışan sağlığı merkezleri tarafından yapılacak tıbbi tetkikler e dair usul ve esasları düzenleyecektir. Gezici iş sağlığı araçları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. Yönetmelikteki Tanımlar: Çalışan sağlığı merkezi (ÇASMER): Sağlık Bakanlığına bağlı, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunmak…

 • İSG Kanununa Göre 2021 yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları

  Para cezaları hangi durumlarda uygulanıyor? İSG Kanuna göre hangi uygulamalara ceza var? İSG nedeniyle para cezası ödenir mi? İSG tedbirleri için yaptırım var mı? İSG açısından ceza ödenmesi gerekecek uygulamalar? İSG cezası öder miyim? Para Cezalarının Müktarlarının Hesaplanması 6331 sayılı İSG Kanunu daha öncede olduğu gibi işverene çeşitli yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda…

 • İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Bildirimleri

  İş kazası bildirimleri, meslek hastalığı bildirimleri, iş kazası ne zaman bildirilir? İş Kazası nasıl bildirilir? İş Kazası nedir? Meslek hastalığı nedir? Nasıl bildirilir? Tehlike sınıfları? 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun idari para cezaları ve uygulanması…

 • Gıda Yaptırımları

  5996 sayılı VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU Gıda ve yem ile ilgili yaptırımlar MADDE 40- (1) Gıda ve yem ile ilgili yaptırımlar aşağıda belirtilmiştir: a) İnsan tüketimine uygun olmayan gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu ürünleri üreten veya piyasaya arz edenler hakkında kamunun…

 • 1593 – UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU – Madde 126 ve 127

  Gıda üretim ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik sanatların ifa edildiği iş yeri sahipleri ve bu iş yerlerinin işletenleri, çalışanlarına, hijyen konusunda bu iş yerlerindeki meslek ve faaliyetin gerektirdiği eğitimi vermeye veya çalışanların bu eğitimi almalarını sağlamaya, belirtilen eğitimleri almış kişileri çalıştırmaya, çalışan kişiler…