E-reçete ve E-imza için Yapılması Gerekenler

Çalışanın elektronik reçete ve elektronik rapor bilgilerinin Medula sistemine kaydedilmesi amacıyla işyeri hekimlerinin ereçete uygulamasına entegrasyonu hedeflenmektedir. Bu nedenle yıl sonuna kadar işyeri hekimleri için de e-imza zorunluluğu getirilmiştir. (ilgili yazımıza bu sayfandan ulaşabilirsiniz.)

E-reçete yazabilmek için şartlar

Hekimin e-reçete yazabilmesi için

  1. Öncelikle doktor bilgi bankasına kayıtlı olması lazım. Doktor bilgi bankasına kayıtlı olup olmadığınızı bu sayfadan kontrol edin.
  2. İşyeri hekiminin reçete yazacağı işyerine İSG KATİP üzerinden atamasının yapılmış olması gerekir.
  3. Hekimin reçete yazabilmesi için işyerinde doktora internet bağlantısı yapılmış bilgisayar ile bu bilgisayarda e-imza kullanabileceği medulla bağlantılı yetkilendirilmiş bir uygulamanın temin edilmesi gerekmektedir.
  4. Bu programda kullanmak üzere e-imzası olması gerekir.

İşyeri Hekimi Reçete yazabilir mi?

E-imza Nedir?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre elektronik imza, aynen günlük hayatımızda kullandığımız ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip bir uygulamadır. Ancak e-imzanızın hukuki geçerliliğinin olması için Telekomünikasyon Kurumu’na bildirimini yapmış ve BTK tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı’lardan (ESHS) alınmış olması gerekmektedir.

Eimza hakkında daha fazla bilgi >>>

E-imzanızı, elektronik imza kullanımı gerektiren kamu projelerinde ve bireysel işlemlerinizde kullanabilirsiniz!!!

E-imza için ESHS’a yıllık olarak bir bedel ödemelisiniz. Bedel ödendikten sonra firma sizin kimliğinizi doğrulayıp bilgilerinizi işleyecek ve size ait bilgilerin tanımlanmış olduğu bir USB stick/çubuğu verecek. Bu USB aygıtını kullanmak içinse bilgisayara tanımlama ve kurulum işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekecektir. Firmalar tek bir fiyattan bu işi yapmaktadır.

E-imza bir kez tanımlandıktan sonra bu programa uygun medulla bağlantılı yetkilendirilmiş bir uygulama ile ereçete yazılabilmektedir.

Medulla Bağlantılı Yetkilendirilmiş İSG Uygulamaları

E-imza tanımlatılarak kullanılan bir çok e-reçete uygulaması olmasına rağmen biz işyeri hekimleri için önemli olan programın İSG uyumlu da olmasıdır.

İSG uygulamaları olan ve aynı zamanda Medulla Bağlantılı Yetkilendirilmiş uygulamalar bu noktada işimizi çok kolaylaştıracaktır. Eğer medulla bağlantılı bir İSG uygulaması imkanı sunulacak olursa E-imzamız ile reçete yazabileceğimiz gibi İSG faaliyetlerini de kayıt altına almış olabileceğiz.

Öne Çıkan e-reçete İSG Uygulamaları

Mevcutta zaten kullandığınız bir ISG programı varsa bir eklenti sayesinde e-reçete işlemi gerçekleştirilebilir. Reçete yazmak için USB aygıtını bilgisayara bağlayıp uygulama üzerinden reçeteyi yazmanız yeterlidir.