Etiket: işçi

  • Çalışan, İşveren ve İşyeri Hekimi ilişkisi

    İşyeri hekimliği çoğu zaman kurum hekimliği ile karışsa da görev, yetki ve sorumlulukları bakımından mevzuatta asıl yapmaları gerekenler kesin sınırlarla bildirilmiştir. İşyeri hekimleri, temel olarak iş sağlığını koruyup kollamak olan görevleri esnasında işverene ve çalışana işin yürütümü esnasında rehberlik etmek en önemli vazifesidir. Bu noktada işyeri hekimi iş ilerlerken hem işvereni hem de çalışanı yöneterek…

  • İşyerinde Bunu Yapan Tazminatsız Kovulacak! (Yargıtay Kararı)

    Arkadaş sohbetlerinde patronu için, ‘Cimri, pinti’ benzetmesi yapan işçi, tazminatsız şekilde kapı önüne konuldu. Mahkemenin ‘tazminatı ödenmeli’ dediği işçi, Yargıtay’dan gelen haberle yıkıldı. Yüksek mahkemenin emsal nitelikteki kararıyla, işvereni için ‘cimri, pinti’ diyen işçi, tazminat ödenmeden işten atılabilecek. Milliyet’in haberine göre; Çalıştığı iş yerinden, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri süren işçi, 2. İş…

  • işveren – işçi – iş ilişkisi

    İşveren kavramı nedir? İşveren kimdir? İşveren ile işveren vekili arasındaki ilişki nedir? İşçi kavramı nedir? işveren – işçi ilişkisi nedir? işveren vekili – işçi ve işveren arasında iletişim nasıl olmalıdır? Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren…