Kanser Tedavisinde İmmüno Onkolojik Tedavi

doktor oneri
Research and Diagnostic Tests for the Adaptive Immune System

Kanser tedavisinde immünoterapi, bağışıklık sistemi hücreleri olan makrofajlar, doğal öldürücü (NK ) hücreler, sitotoksik T-lenfositler, dentritik hücreler gibi bakteri, virüs ve vücutda oluşan atipik hücreleri yok eden immün sistem hücrelerinin aktifleştirilmesi ve etkilerinin güçlendirilmesi yoluyla yapılan bir tedavi şeklidir. Kısacası bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ile yapılan bir tedavi şeklidir. İmmünoterapi yanında diğer bir biyolojik tedavi şekli, kanser hücrelerinin yüzeyindeki reseptörleri veya içindeki hücre büyümesi ve çoğalmasında etkili olduğu gösterilen belli hedeflerin inhibe edilmesini sağlayan hedefe yönelik tedavilerdir. Hedefe yönelik tedaviler, immünoterapi yöntemi olan monoklonal antikor ile veya küçük molekül ilaçlar ile yapılır.

Medicana International İstanbul Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Osman Kaya, immünoterapi ve kanser tedavisindeki başarısı hakkında önemli bilgiler verdi.

Uzun yıllar boyunca Türkiye ve dünyada kanser hastalıklarının tedavisinde sitotoksik ilaçların kullanıldığı kemoterapi ve radyoterapi tedavileri yaygın olarak kullanılmıştır. Son 15 yıl içinde her yıl giderek artan sıklıkta, kanser aşıları, sitokinler, monoklonal antikorlar, konjugat antikorlar, kanser hücresi içi ve yüzeyindeki belli hedeflere yönelik ilaçlar gibi biyolojik ajanlar. kemoterapi ve radyoterapi tedavilerine eklenerek veya tek başlarına kullanarak kanser tedavisinde daha uzun sağkalım süreleri ve şifa oranları elde edilmiştir.

Hedefe Yönelik Tedavilerle Başarı ve Şifa Oranları Arttı

Günümüzde çok iyi tedavi sonuçlarının elde edildiği diğer önemli bir biyolojik tedavi şekli, kanser hücresi içindeki belirli hedefleri inhibe ederek kanseri tedavi eden hedefe yönelik tedavilerdir. Tüm dünyada ve Türkiye’de yukarıda bahsedilen biyolojik kanser tedavilerinin kemoterapi tedavilerine eklenmesi ile veya tek başlarına kullanılarak çok daha uzun süreli sağkalım süreleri ve şifa oranları elde edilmektedir.

Son 10 yılda kemik iliği-kan ve lenf kanserleri, çok sayıda solid organ kanserlerinde kanser immünoterapisi ve hedefe yönelik biyolojik tedaviler sıklıkla kullanılmakta ve daha iyi sonuçlar elde edilmektedir. Solid organ kanserlerinden meme kanseri, kalın barsak kanseri. malign melanoma, böbrek hücreli kanser, akciğer kanseri, yumurtalık ve rahim ağzı kanseri, beyin, baş boyun kanserleri, gibi birçok kanserde immünoterapi ve hedefe yönelik biyolojik tedaviler kullanılarak çok daha iyi tedavi sonuçları elde edilmektedir.

Bu Tip Tedavilerde Sağkalım Süreleri Arttı

İleri evre her-2 /neu pozitif meme kanseri hastalarında monoklonal antikorlar pertuzumab ve trastuzumabın kemoterapiye eklenmesi ile 37 ayı geçen çok daha uzun sağkalım süreleri elde edilmiştir. Yine aynı tür meme kanseri hastalarında TDM-1 (trastuzumab emtansin ) tedavisi ile yaklaşık ek olarak medyan dokuz ay kadar daha sağkalım süreleri artırılmıştır. İleri evre malign melanoma hastalarında önceki yıllarda yalnızca kemoterapi tedavisi ile sınırlı sürede sağkalım elde ediliyor iken son beş yılda kanser immünoterapisi olarak kullanılan immün chechpoint inhibitörleri ( ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab vb) ve dabrafenib gibi hedefe yönelik ilaçlar ile çok daha uzun süreli sağkalım süreleri elde edilmektedir. İleri evre küçük hüceli dışı akciğer kanserinde (PDL-1 ekspre eden) pembrolizumab ve nivolumab gibi chechpoint inhibitörleri ve erlotinib, crizotinib gibi hedefe yönelik biyolojik tedaviler ile çok daha uzun süreli sağkalım süreleri elde edilmektedir. Kemoterepinin faydasız olduğu ileri evre böbrek hücreli kanserlerde önceki yıllarda aylar ile ifade edilen sağkalım süreleri, son yıllarda hedefe yönelik bir çok ilacın ve monoklonal antikor tedavilerinin bu kanserde yerini alması ile 3-4 yılı geçen sürelerde sağkalım süreleri elde edilmektedir. Benzer uzamış sağkalım kanser sürelerini bir çok solid kanser için örneklendirebiliriz.

Yakın Gelecekte Kemoterapinin Yerini İmmüno-Onkolojik Tedaviler Alacaktır

Son 10 yıl içerisinde immünoterapi ve hedefe yönelik tedavilerin kanser tedavisinde yerini alması ile kemoterapi veya radyoterapi ile elde edilen başarıların çok daha üstünde iyileşmiş sonuçlar elde edilmektedir. Günümüzde modern kanser tedavisi araştırmaları en çok bu konularda yapılmaktadır. Yakın gelecekte birçok kanser tedavisinde kemoterapinin yerini immüno-onkolojik tedaviler alacaktır.Medicana Hospital hakkında 7 makale
Bu yazı Medicana Hastanesi tarafından kullanıcılarımızı bilgilendirmek üzere haber ajansı üzerinden paylaşılmıştır. Yazı içeriğinden kaynak gösterilen kişi/kurum sorumludur. Kaynak gösterilmeden yayımlanmış yazıların içeriği ve telif haklarıyla ilgili şikayetlerinizi bize her zaman iletişim sayfasından iletebilirsiniz. Bu sitedeki yazılar kullanıcılarını bilgilendirmek için yayınlanmıştır. Rahatsızlığınızın tanısı veya tedavisi için önerilerde bulunmaz, doktorunuzun tavsiyelerinin yerine geçmez. Site kullanıcıları site kullanım koşullarını bu sayfada okumuş ve kabul etmişlerdir.

İlk yorum yapan olun

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.