Tüp Bebek Tedavisinde Başarı İçin “Deneyim” Gerekir

hamile“Gebelik, evrenin mucizelerinden birine şahit olmaktır. Başlangıcından bitişine kadar her aşamasında heyecan, katlanarak artar. Tamamen sağlıklı bir çiftin, bir aylık dönemde, iki ya da üç gün aralıklarla düzenli ilişkide bulunması durumunda, gebelik şansı yüzde 20 civarında oluşmaktadır. Bu şartlarda bir çiftin şansı, altı ayın sonunda yüzde 60, bir yılın sonunda ise yüzde 85 oranlarına yaklaşıyor.” diyen Kadın Hastalıkları-Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Oya Gökmen bizler için anlattı.

Başarılı bir tüp bebek merkezini nasıl tanımlarsınız?

Tüp bebek tedavisi aslında hasta için gerek fiziksel gerekse psikolojik olarak yorucu bir süreci kapsamaktadır. Bu nedenle tedavi süresince hastalara şefkat odaklı yaklaşmak gerekmektedir.

Başarı kriterlerinin en önemli anahtarı ise çalışan ekibin konusunda deneyimli olması ve merkezin uluslararası standartlara uygun çalışmasıdır.

Başarılı bir tüp bebek merkezinin önceliği sadece gebelik oluşturmak değil, eve bebek götürme oranının yükselmesi için teknolojinin en son olanaklarından faydalanabilmeyi kullanmaktan geçer.

Kısırlık tedavisinde başarınızı arttıracak farklılıklarınız neler olacak?

Ekibimizde erkek kısırlığı ile ilgili üroloji uzmanımız ve genetik doktorumuzun yönetiminde hormonal ve genetik tetkikler yapıldıktan sonra sebebe yönelik tedavi yapılmaktadır.

Çağın en gelişmiş ve en çok kullanılan yöntemi olan mikroenjeksiyon için hastalarımızdan doğal ve cerrahi yolla elde edilen kendi spermleri kullanılmaktadır.

Bu açıdan bakıldığında daha önce de söylediğimiz gibi, tüp bebek tedavisi pek çok uzmanlık dalı ile birlikte çalışma gerektiren multidisipliner bir tedavi yöntemini gerekli kılmaktadır.

Tedaviye başlayan çiftlere, mutlaka stres yönetimi konusunda bu durumu ölçen testler ile tespit yapılıp bununla başa çıkmanın özel ruhsal çalışmaları içinde meditasyon, yoga gibi tedaviler ve akupunktur gibi alternatif tıp tedavileri yardımcı olunmaktadır.

Kısırlığın araştırılmasında ilk adım ne olmalı?

Çiftleri beraber gördükten sonra, infertilite nedenini saptamak için basit ve çabuk ilk yapılacak test erkeğin sperm analizinin incelenmesiyle başlamıştır.

Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli toksik etkilere maruz kalan erkeklerin sperm parametrelerinin bozulduğu gerçeği yadsınamaz bir sonucu ortaya çıkarmaktadır. Sperm incelemelerinin üreme sağlığı laboratuvarlarında deneyimli kişilerce yapılması teşhis ve tedavide önem arz etmektedir.

Kadın infertilitesinin tetkikinde ise biraz daha uzun zaman dilimi karşımıza çıkıyor. Zira anatomik yapıların doğal olduğunun tanımlamasının yapıldığı muayene bulgularından sonra, yumurta rezervi ve bu yumurtaların kanallardan geçişini araştırması amacıyla kanalların ilaçlı bir madde ile görüntülenmesi gibi bazı testler yapılmaktadır. Günümüzde ofis histereskopi dediğimiz ışıklı bir alet ile rahim içinin ayrıca incelenmesi gerekebilir.

Sonuç olarak baktığımız zaman kısırlık sebeplerinin erkek ve kadında yüzde 50 oranında paylaşılmış olduğunu görmekteyiz.

Embriyoloji laboratuvarı konusunda görüşleriniz neler?

Tüp bebek merkezinin mutfağı embriyoloji laboratuvarıdır. Bu bölümde çalışacak embriyologların konusunda deneyimli olması ve güncel gelişmeleri takip edebilecek kapasitede olması gerekmektedir. Ayrıca laboratuvarın teknolojik altyapısı, hava temizliği ve hijyen kuralları uluslararası standartların gereği olan kalite kontrol sistemleri ile yapılmalıdır.

Genetik tanı ve önemi konusunda bilgi verebilir misiniz?

Ülkemizde akraba evliliklerinin yüzdesinin fazlalığı, anomalili doğum veya düşük riskini arttırmaktadır. İşte bu nedenle, geçmişlerinde böyle problem yaşayan hastalar veya başarısız tüp bebek geçmişi olan hastalarda, preimplantasyon geni tanı (PGD) ile tanımlanan embriyodan biyopsi ile sağlıklı embriyo seçimi yapılmakta ve başarılı sonuçlara imza atılmaktadır.

Teknolojinin tüm imkânları içinde, tüm hasta gruplarına daha sağlıklı embriyolar, daha sağlıklı gebelikler oluşabilmesi için yardımcı olmayı planlıyoruz.

Kısırlığın nedenleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Çiftin bir yıl boyunca hiçbir korunma yöntemi kullanmaksızın ilişkide bulundukları halde gebelik oluşmaması durumunda kısırlıktan (infertilite) söz ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre, bir yılın sonunda gebe kalmayı planlamış ancak gebe kalamamış çift oranı yüzde 15’tir. İşte bu nedenle günümüzde kısırlık şüphesi ile gelen hastaların bir çift olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Genel olarak kısırlık nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:

  1. Erkekte sperm anomalileri
  2. Kadın yaşının 35’in üzerinde olması
  3. Kadında yumurtlama düzensizliği
  4. Düşük over rezervi
  5. Kadında her iki tüpün fonksiyon kaybı veya tıkanıklığı
  6. Kadında endometriozis, enfeksiyon, myom, polip gibi bazı kadın hastalıklarının varlığı
  7. Üreme organları etrafında geçirilmiş ya da halen bulunan bazı hastalıklar

Kimi zaman bu nedenlerden sadece biri sorumlu olabileceği gibi kimi zaman da birkaç neden birlikte bulunabilmektedir.

Bunun dışında erkekte ve kadında hiçbir neden olmadığı halde gebelik görülmemesi açıklanamayan kısırlık olarak tanımlanmakta ve bu grup, çiftlerin yüzde 10’unu oluşturmaktadır.

Sonuç olarak, kısırlığın nedeni tespit edildikten sonra tedavi şekli ve uygulama protokollerine karar vermek, çifti ekonomik ve başarılı bir zaman dilimi içinde başarılı sonuca götürecektir.

Tüp bebek tedavisi aslında hasta için gerek fiziksel gerekse psikolojik olarak yorucu bir süreçtir. Bu nedenle tedavi süresince hastalara “şefkat odaklı” yaklaşmak gerekmektedir.

Yeni genetik gelişmeler tüp bebek uygulamalarında fark yaratıyor

Genetik uygulamalar, tüp bebek hastaları için özellikle üst üste başarısız tüp bebek denemeleri yaşayan eşler için, üst üste düşükleri olan ya da genetik hastalıklı bebek öyküleri bulunan eşler için tek çözüm olabilmektedir. Unutmamak gerekiyor ki tüm bu problemler sadece şans ile oluşmuyor. Mutlaka bir sebepten kaynaklanıyor ve ancak bu sebebe yönelik önlemler alınarak üstesinden gelmek mümkün oluyor. Genetik testler, bu sebepleri araştırarak, ortaya koymayı hedefliyor.

Genetik Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Volkan Baltacı, başarısız tüp bebek denemeleri olan ya da tekrarlayan gebelik kaybı yaşayan eşlerin probleminin dengeli kromozomal taşıyıcılıklar ve hatta polimorfizmlerin olabileceğine dikkat çekerek, eşlerde yapılacak bir kromozom analizi testinin, bazen tüm soruların cevabı olabileceğini söylemiştir. İşte bu amaçla eşlerde dengeli kromozomal taşıyıcılık saptanması, hatta polimorfizm denilen zararsız varyasyonların saptanması bu eşlerin yeni denemelerinde gebelik ve sağlıklı bebek şansını elde etmelerinin kapısını açabilmektedir.

Embriyolarda genetik tarama tüp bebek başarısını nasıl arttırmaktadır?

Tartışmalı olan bu konuda son yıllarda mikro array yönteminin kullanıldığı vakalarda FISH yöntemine göre gebelik oranlarının arttığı ve gebeliklerin düşükle sonuçlanma riskinin azaldığı ortaya konulmaktadır.

Mikro array yöntemi ile embriyonun taranması nedir?

Mikro array teknolojisi embriyonun genetik materyalinin çok detaylı olarak analiz edilmesini sağlamaktadır. FISH teknolojisi ile sadece birkaç kromozom analiz edilebilmekteyken mikro array teknolojisinde embriyonun tüm kromozomları hatta tüm DNA’sı oldukça yüksek çözünürlükle kontrolden geçirilebilmektedir ve bu teknoloji embriyonun genetik materyalini yaklaşık 6000 noktadan kontrol edebilmesini sağlamaktadır.

Akraba evliliklerinde genetik hastalık riski önlenebilir mi?

Bu çift embriyoların genetik olarak ayıklandığı (PGD) tüp bebek yöntemi ile sağlıklı bebek sahibi olunabilmektedir.

Heterozigot tarama testi nedir?

Bu test, gebelik planlayan eşlerde çekinik (resesif) genler ile aktarılan genetik hastalıkları taşıyıp taşımadıklarını ortaya koyan tarama testi. Testin temeli, çekinik olarak kalıtılan ve bu sayede taşıyıcı yani heterozigot bireylerde gizli ve sessiz olarak bulunan hastalıklara ait genlerin toplu halde analiz edilmesine dayanmaktadır.

Kemik iliği nakli gereken çocuklar için doku uyumlu kardeş bu teknoloji sayesinde mümkün müdür?

Günümüzde kemik iliği naklinden başka bir tedavi olanağının bulunmadığı hastalıklardan (lösemiler, kan hastalıkları ve bazı bağışıklık sistemi hastalıkları gibi) muzdarip bebekler ve çocuklar için doku uyumlu verici (donör) bulunması çok büyük bir problem olup bu hastalar için en etkin ve güvenilir yol kendisi ile aynı doku genlerini (HLA allellerini) almış kardeş sahibi olmaktan geçmektedir.. Bu işlem de yine PGD yöntemi ile embriyoların seçildiği tüp bebek uygulaması sayesinde mümkün olabilmektedir.

Medistate Kavacık Hastanesi hakkında 26 makale
Bu yazı Medistate Kavacık Hastanesi tarafından kullanıcılarımızı bilgilendirmek üzere haber ajansı üzerinden paylaşılmıştır. Yazı içeriğinden kaynak gösterilen kişi/kurum sorumludur. Kaynak gösterilmeden yayımlanmış yazıların içeriği ve telif haklarıyla ilgili şikayetlerinizi bize her zaman iletişim sayfasından iletebilirsiniz. Bu sitedeki yazılar kullanıcılarını bilgilendirmek için yayınlanmıştır. Rahatsızlığınızın tanısı veya tedavisi için önerilerde bulunmaz, doktorunuzun tavsiyelerinin yerine geçmez. Site kullanıcıları site kullanım koşullarını bu sayfada okumuş ve kabul etmişlerdir.

İlk yorum yapan olun

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.