Qlairista

Qlairista, ilk kez Almanya’da Qlaira adıyla 2009 yılında piyasaya verilmiş olan, dünyada 2,5 milyon kadın tarafından kullanılan, doğal östrojene özdeş “estradiol” içeren ilk doğum kontrol hapıdır.[checklist]

Diğer Doğum Kontrol Haplarına Göre Yenilikleri

 • Doğala Özdeş estradiol hormonu içeriyor
 • Her gün kadın vücudunda üretilen hormon dozlarına tam olarak eşit miktarda hormon içeriyor
 • Kanama miktarını azaltarak ve adetleri düzenleyerek kadınların yaşam kalitesini yükseltiyor
 • Anti-androjenik özellikleri ile cildin ve saçların görünümünü iyileştiriyor[/checklist][starlist]

Hangi kadınlar için?

 • Kullanmasında sakınca bulunmadığı halde doğum kontrol hapları almaktan çekinen
 • Daha önce farklı doğum kontrol hapları kullanmış ve yan etkiler nedeniyle bırakmış
 •  Güvenilir ve doğal bir korunma yöntemi arayışı içinde olan, ilk adetten menopoza kadar tüm kadınlar için.[/starlist]

Etkin maddeler: Estradiol valerat ve dienogest.

Hormon içeren 26 adet ve hormon içermeyen 2 adet film kaplı tablet, aşağıdaki sırayla ambalajda bulunmaktadır;
Her biri 3 mg estradiol valerat içeren 2 adet koyu sarı renkli tablet,
Her biri 2 mg estradiol valerat ve 2 mg dienogest içeren 5 adet kırmızı renkli tablet,
Her biri 2 mg estradiol valerat ve 3 mg dienogest içeren 17 adet açık sarı renkli tablet,
Her biri 1 mg estradiol valerat içeren 2 adet koyu kırmızı renkli tablet.
2 adet beyaz renkli tablet (hormon içermeyen).

QLAIRISTA nedir ve ne için kullanılır?

Hormon içeren tabletler koyu sarı, kırmızı, açık sarı ve koyu kırmızı renkte, bikonveks, yuvarlak tabletlerdir ve bir yüzlerinde eşkenar bir altıgen içinde sırasıyla ‘DD’, ‘DJ’, ‘DH’ ya da ‘DN’ baskıları yer almaktadır. Hormon içermeyen tabletler beyaz, bikonveks, yuvarlak tabletlerdir ve bir yüzünde eşkenar bir altıgen içinde ‘DT‘ baskısı yer almaktadır.

QLAIRISTA, içinde 28 tablet bulunan bir blister şeridinin yapıştırıldığı kartondan yapılımış, şeffaf jelatin ile kaplı, wallet (cüzdan) şeklinde paket ambalajlar halinde piyasaya sunulmaktadır.

QLAIRISTA bir ‘kombine doğum kontrol hapı’dır (KDKH); iki ayrı etkin madde içerir. Bunlardan birisi olan Estradiol valerat, östrojenler (dişi cinsiyet hormonları) adı verilen bir biyokimyasal gruba aittir. İnsan vücudunda doğal olarak bulunan bir maddedir. Diğer etkin madde olan dienogest de yine cinsiyet hormonları arasından progesteron türevleri adındaki bir gruba aittir.

Bu iki hormonun kombinasyonu çok çeşitli etkiler ve etkileşimler sonucunda gebeliği önler. Bunların en önemlileri, kadında yumurta hücresinin açığa çıkmasının engellenmesi ve rahim ağzı salgısında oluşan değişikliklerdir. Sonuçta erkeğin sperm (tohum) hücrelerinin kadındaki yumurta hücresini döllemesi engellenmiş olur.

QLAIRISTA kadınlarda gebeliğin önlenmesi (doğum kontrol) amacıyla kullanılır.

[toggle title=”Daha Fazla Bilgi” state=”close”]

QLAIRISTA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:
Eğer;
• QLAIRISTA içindeki etkin maddeler veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı
alerjik (aşırı duyarlı) iseniz (bu maddeler kullanma talimatının başında verilmektedir),
• Halen var olan veya önceden geçirilmiş pıhtı ve pıhtı atma olayları (örn. derin toplardamar
pıhtılaşması (tıkanma), akciğer pıhtısı, kalp krizi) ya da beyin damarlarında tıkanıklık
veya kanama olayları varsa,
• Halen var olan veya önceden geçirilmiş, pıhtılaşma olaylarına yol açabilen durumlar (örn.
beyinde geçici damar tıkanıklığı nöbetleri, kalp sıkışması) varsa,
• Kan pıhtılaşmasına yönelik ağır bir risk faktörü veya çok sayıda risk faktörleri varsa,
• Auralı migren (baş ağrısından önce ya da baş ağrısıyla birlikte görsel, işitsel ve
konuşmayla ilgili bozukluklar görülen migren) varsa,
• Damarların da tutulduğu diyabet (şeker) hastalığı varsa,
• Şiddetli karaciğer hastalığı ve karaciğer fonksiyon testleri henüz daha normale dönmemiş
ise,
• Halen var olan veya önceden geçirilmiş karaciğer tümörü (selim ya da habis) varsa,
• Cinsiyet hormonlarından etkilenen habis hastalıkların (örn. cinsel organlarda ya da
memelerde) bulunması veya böyle olmasından kuşkulanılan bir durum varsa,
• Nedeni bilinmeyen vajinal kanama varsa,
• Gebelik varlığı veya şüphesi varsa.

QLAIRISTA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:
Eğer aşağıda verilen rahatsızlıklar veya risk faktörlerinden herhangi birini taşıyorsanız,
kombine doğum kontrol hapı kullanma kararını vermeden önce doktorunuzla görüşünüz.
Doktorunuz sizin özel durumunuzdaki risk ve yararları tartacak ve size aktaracaktır. Bu
durumların ağırlaşması, alevlenmesi ya da ilk kez ortaya çıkması durumunda da doktorunuza
başvurmalısınız. Doktorunuz durumunuzu değerlendirecek ve ilacın kesilip kesilmeyeceğine
karar verecektir.
Estradiol/Estradiol valerat içeren KDKH’ların etkilerine yönelik epidemiyolojik çalışma
bulunmamaktadır. Aşağıda verilen bütün uyarılar ve önlemler, etinil Estradiol içeren kombine / 3/12
doğum kontrol haplarına ilişkin verilerden alınmıştır. Bu uyarılar ve önlemlerin QLAIRISTA
için geçerli olup olmadığı bilinmemektedir.
– Başka bir östrojen hormonu türevi (etinilestradiol) içeren kombine doğum kontrol hapı
kullanan kadınlarda kalp krizi, derin toplardamar pıhtılaşması, akciğer pıhtısı ve beyin
damarlarında pıhtı gibi pıhtılaşmayla ilgili hastalık riskinin arttığı çalışmalarda
gösterilmiştir. Ancak bu olaylar ender ortaya çıkarlar;
– Derin toplardamar pıhtılaşması ve akciğer pıhtısı bütün kombine doğum kontrol hapların
kullanımında ortaya çıkabilir. Düşük doz östrojen içeren KDKH kullanlarda toplam venöz
tromboembolizm (VTE) riski, gebe olmayan ve KDKH kullanmayanlara göre 2-3 kat
artmıştır; gebelik ve doğum ile ilişkili riskten ise daha düşüktür.
– Venöz tromboembolizm riski, ilk kullanım yılında en yüksek düzeydedir. Bu risk artışı ilk
olarak bir KDKH başlanması, aynı KDKH ya da farklı bir KDKH ile tekrar tedaviye
başlanması (en az 4 hafta aradan sonra) sırasında mevcuttur. Geniş ölçekli çalışma
verileri, bu risk artışının esas olarak ilk 3 ayda mevcut olduğunu ileri sürmektedir.
– Kombine doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda son derecede ender olarak diğer kan
damarlarında, örn. karaciğer, ince bağırsak, böbrek, beyin veya göz damarlarında
pıhtılaşma oluştuğu bildirilmiştir. Bu olayların kombine doğum kontrol hapı kullanımıyla
ilişkili olup olmadığı konusunda bir uzlaşı bulunmamaktadır;
– Derin toplardamar pıhtılaşması semptomları: tek taraflı bacakta ya da bacakta ven
boyunca şişlik; yalnızca ayakta dururken ya da yürürken hissedilebilen ağrı ya da
hassasiyet, etkilenen bacakta sıcaklık artışı; bacakta kızarıklık ya da renk değişikliği.
Akciğer pıhtısı semptomları: ani başlangıçlı açıklanamayan nefes darlığı ya da hızlı
solunum; kanlı olabilen ani öksürük; derin solunum ile artabilen keskin göğüs ağrısı;
anksiyete duygusu; şiddetli sersemlik ve baş dönmesi; hızlı ya da düzensiz kalp atımı. Bu
semptomlardan bazıları (örn. “nefes darlığı”, “öksürük”) özgün semptomlar olmayıp daha
yaygın ve daha az ciddi olan olaylar (örn solunum yolu enfeksiyonu) olarak
yorumlanabilir. Derin toplardamar pıhtılaşma olayları yaşamı tehdit edebilir ya da
ölümcül sonlanımlı olabilir.
– Atardamarlardaki pıhtılaşma olayları beyin damarlarında pıhtı, damar tıkanıklığı ya da kalp
krizini içerir. Beyin damarlarında pıhtı semptomları: özellikle vücudun tek tarafında
olmak üzere yüz, kol ya da bacakta ani duyu kaybı ya da güçsüzlük; ani Konfüzyon,
konuşma ya da anlama güçlüğü; bir ya da iki gözde ani görme bozukluğu; ani yürüme
bozukluğu, baş dönmesi, denge ya da koordinasyon kaybı; nedeni bilinmeyen ani, şiddetli
ya da uzun süren baş ağrısı; nöbet ile birlikte ya da nöbet olmaksızın bilinç kaybı ya da
baygınlık. Diğer damar tıkanıklığı: belirtileri bir ekstremitede ani ağrı, şişlik ve hafif mavi
renk alması; akut abdomen. Kalp krizi semptomları göğüs, kol ve göğüs kemiği arkasında
ağrı, rahatsızlık, basınç, ağırlık, sıkışma ya da doluluk hissi; sırt, çene, boğaz, kol ve
mideye yayılan rahatsızlık; tokluk, hazımsızlık ya da gaz hissi; terleme, bulantı, kusma ya
da baş dönmesi; hızlı ve düzensiz kalp atımı. Atardamarlardaki pıhtılaşma olayları yaşamı
tehdit edebilir ya da ölümcül sonlanımlı olabilir.
Damarlarda pıhtılaşma olayları veya beyin damarlarında tıkanıklık ya da kanama
olaylarının ortaya çıkma riski, aşağıdaki faktörler ile artmaktadır:
– Artan yaş,
– Aşırı şişmanlık (obesite / vücut kütle indeksinin 30 kg/m2
’nin üzerinde olması),
– Ailenin geçmişinde bu türlü olayların varlığı (kardeş ya da ebeveynlerde göreceli
olarak erken bir yaşta damar pıhtılaşması). Eğer kalıtsal bir eğilim olabileceğinden / 4/12
kuşkulanıyorsanız, KDKH kullanma kararı almazdan önce bir uzmanın görüşlerini
almalısınız,
– Uzun süreli hareketsiz kalma, büyük cerrahi girişimler, bacaklardaki herhangi bir
cerrahi girişim, ya da büyük travmalar. Böyle durumlarda kombine doğum kontrol
hapı kullanımı kesilmeli (cerrahi girişim durumunda en az dört hafta öncesinden) ve
tam hareketlilik sağlandıktan (tam olarak ayağa kalkıldıktan) iki hafta sonrasına kadar
yeniden başlatılmamalıdır.
Sigara kullanımı (KDKH kullanmak isteyen 35 yaş üzeri kadınlara kesinlikle sigara
kullanmamaları yönünde tavsiyede bulunulmalıdır)
– Kandaki yağların nitelik ve dağılımında değişiklik (dislipoproteinemi),
– Yüksek tansiyon,
– Migren
– Kalp kapak hastalığı,
– Kalbin çok aşırı çalışması.
Varisli damarların ve yüzeyel toplardamar iltihabının toplardamar pıhtılaşması üzerindeki
olası rolü konusunda uzlaşı bulunmamaktadır.
Lohusalık döneminde pıhtı atma riskinin yükseldiği dikkate alınmalıdır.
Dolaşım sistemindeki bu tür olumsuz olaylar ile ilişki olan hastalıklar arasında şeker hastalığı
(diyabet), lupus hastalığı (sistemik lupus eritematozus/deriyi ve çeşitli iç organları tutabilen
bir bağışıklık sistemi hastalığı), kansızlık ve böbrek yetmezliğiyle seyreden bir hastalık
(hemolitik üremik sendrom), süreğen iltihabi bağırsak hastalıkları (Crohn hastalığı ya da
ülseratif kolit) ve orak hücreli anemi olarak bilinen bir tür kansızlık hastalığı bulunmaktadır.
Kombine doğum kontrol hapı kullanımı sırasında migren sıklığı ve şiddetinde artış, hapın
kesilmesi için bir neden oluşturabilir, çünkü bu olaylar beyin damarlarında tıkanma veya
kanamanın habercisi olabilir.
Damarlarda pıhtılaşma ve tıkanıklık için kalıtsal veya sonradan edinilmiş bir eğilimin
göstergesi olabilecek biyokimyasal faktörler de vardır, – aktive protein C (APC) direnci,
hiperhomosisteinemi, antitrombin-III eksikliği, protein C eksikliği, protein S eksikliği ve
antifosfolipid antikorlarını (antikardiyolipin antikorları, lupus antikoagülanı). Doktorunuz
daha önce sizde bu gibi faktörlerin var olduğu söylemiş ise, hap almadan önce doktorunuzla
konuşunuz.
Doktorunuz sizin bu hapı kullanmanıza, risk/yarar oranını dikkatle irdeledikten sonra, belirli
bir tabloda uygulanan tedavinin pıhtılaşma riskini azaltabileceğini ve gebelikle ilişkili riskin,
düşük doz kombine doğum kontrol hapı (<0.05 mg etinil Estradiol) ile ilişkili riskten daha
yüksek olduğunu dikkate alarak karar vermiştir.
Tümörler
Rahim ağzı kanseri için en önemli risk faktörü, kalıcı insan papilloma virüsü (HPV)
enfeksiyonudur. Bazı çalışmalarda uzun süreli kombine doğum kontrol hapı kullanımının,
artmış olan bu riski daha da artırabileceğine işaret edilmiştir; ancak bu konu üzerindeki
tartışmalar devam etmektedir.
Yapılan çalışmalarda, halen kombine doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda meme kanseri
riskinde hafif bir artış olduğu bildirilmiştir. Bu risk fazlalığı, kombine doğum kontrol hapı
kullanımı kesildikten sonraki 10 yıl içerisinde aşamalı olarak kaybolmaktadır. Kırk yaş
altındaki kadınlarda meme kanseri ender olduğu için, halen kombine doğum kontrol hapı
kullanmakta olan ya da yakınlarda kullanmış olan kadınlardaki fazla sayıdaki meme kanseri
tanısı, genel meme kanseri riskine kıyasla küçüktür. Bu çalışmalar sebep-sonuç ilişkisine / 5/12
yönelik veri sağlamamaktadır. Gözlenen bu risk artışı, kombine doğum kontrol hapı
kullanıcılarında meme kanseri tanısının daha erken konulmasına, kombine doğum kontrol
hapların biyolojik etkilerine ya da bu ikisinin bir kombinasyonuna bağlı olabilir. Yaşamlarının
herhangi bir döneminde kombine doğum kontrol hapı kullananlarda tanısı konulan meme
kanseri, hiç kullanmamış kadınlarda tanısı konulanlardan daha az ilerlemiş bir evrededir.
Kombine doğum kontrol hapı kullanıcılarında ender olarak selim karaciğer tümörleri ve çok
daha ender olarak habis karaciğer tümörleri bildirilmiştir. Son derecede ender olgularda bu
tümörler, yaşamı tehdit edici karın içi kanamalara yol açmıştır. Kombine doğum kontrol hapı
almakta iken karnınızın üst bölümünde şiddetli ağrı ortaya çıkarsa mutlaka doktorunuza
başvurunuz. Kötü huylu tümörler yaşamı tehdit edebilir ya da ölümcül sonlanımlı olabilir.
Diğer tablolar
Trigliserid denilen kan yağlarınız yüksek ise veya aile özgeçmişinde böyle bir tablo var ise,
kombine doğum kontrol hapı kullanırken pankreas iltihabı riski artabilir.
Kombine doğum kontrol hapı almakta olan çok sayıda kadında kan basıncında küçük artışlar
bildirilmiş olmakla birlikte, klinik önem taşıyan artışlar enderdir. Ancak kombine doğum
kontrol hapı kullanımı sırasında belirgin ve kalıcı bir tansiyon yüksekliği gelişirse, kombine
doğum kontrol hapı kesilmeli ve bu durum tedavi edilmelidir. Tedavi sonucunda kan basıncı
normalleştiğinde, uygun olduğu düşünülen durumlarda, kombine doğum kontrol hapı yeniden
başlatılabilir.
Aşağıdaki tabloların hem gebelik hem de kombine doğum kontrol hapı kullanımı sırasında
ortaya çıktığı ya da kötüleştiği bildirilmiştir, ancak kombine doğum kontrol hapı ile aradaki
ilişki kesin değildir; safra tıkanıklığına bağlı sarılık ve/veya kaşıntı; safra taşı; porfiri (deride
ışığa karşı hassasiyet ve bunun sonucunda kızarıklık görülen bir hastalık), sistemik lupus
eritematozus; hemolitik üremik sendrom; Sydenham koresi (el, baş ve dilde istemsiz
hareketlerin görüldüğü bir romatizmal hastalık); herpes gestasyonis (hamilelerde deride
kabarcıklar gelişen bir hastalık); işitme kaybı.
Kalıtsal anjiyoödem hastalığınız varsa (deri ve mukozalarda, deri altındaki dokularda ya da
bir iç organda alerjik şişme), dışarıdan alınan östrojenler anjiyoödem belirtilerinin ortaya
çıkmasını kolaylaştırabilir veya alevlendirebilir.
Karaciğer faaliyetindeki bozukluklar, kombine doğum kontrol hapı kullanımının karaciğer
fonksiyonu göstergeleri normale dönünceye kadar durdurulmasını gerektirebilir. İlk kez bir
gebelik esnasında veya önceki bir cinsiyet hormonu kullanımı sırasında ortaya çıkmış olan
sarılığın nüksetmesi, kombine doğum kontrol hapının kesilmesini gerektirir.
Kombine doğum kontrol hapları şeker hastalığı üzerinde etkili olabilmekle birlikte, düşük
dozlu (<0.05 mg etinilEstradiol içeren) kombine doğum kontrol hapı kullanan şeker
hastalarında tedavinin değiştirilmesi ihtiyacı duyulmaz. Ancak kombine doğum kontrol hapı
kullanıyorken doktor kontrolüne daha sık gitmelisiniz.
İltihabi bağırsak hastalıkları (Crohn hastalığı ve ülseratif kolit) kombine doğum kontrol hapı
kullanımıyla ilişkili bulunmuştur.
Özellikle öyküsünde gebelik esnasında yüzde ve alında meydana gelen kahverengimsi
pigment artımı anlamına gelen gebelik maskesi (kloazma gravidarum) olan kadınlarda, zaman
zaman yüz veya diğer deri bölgelerinde sınırları belli kahverengi lekeler ortaya çıkabilir.
Böyle bir eğilim taşıyan kadınlar, kombine doğum kontrol hapı kullanırken güneşe maruz
kalmaktan veya ultraviyole radyasyondan kaçınmalıdır.
Tıbbi muayene/konsültasyon / 6/12
Kombine doğum kontrol hapı kullanmaya başlamadan önce veya verilen bir aradan sonra
yeniden başlamadan önce, mutlaka doktorunuza başvurmalısınız. Doktorunuz sizi ayrıntılı
olarak muayene edecek ve yukarıda sözü edilen durumların bulunup bulunmadığına ve
bulunuyorsa derecesine dikkat edecektir.
Daha sonrasında da yine düzenli aralıklarla doktorunuza gitmelisiniz, çünkü yukarıdaki
durumlardan bazıları ilk kez kombine doğum kontrol hapı kullanımı esnasında ortaya
çıkabilir. Bu muayenelerde doktorunuz özellikle kan basıncı, memeler, karın ve cinsel
organlar üzerinde durabilir.
Doğum kontrolü haplarının HIV enfeksiyonu (AIDS) ve diğer cinsel yoldan bulaşan
hastalıklara karşı koruma sağlamadığını unutmayınız.
Etkinlikte azalma
Kombine doğum kontrol haplarının etkinliği şu olaylar sonucunda azalabilir:
– Alınması unutulan hormon içeren tabletler (bkz. QLAIRISTA kullanmayı unutursanız)
– Hormon içeren tabletlerin alındığı sırada mide-bağırsak rahatsızlıkları (bkz. Mide-bağırsak
rahatsızlıkları durumunda öneriler)
– Birlikte alınan diğer ilaçlar (bkz. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı)
Ayrıntılı bilgi için ilgili bölümlere bakınız.
Adet kontrolü
Bütün kombine doğum kontrol haplarda, özellikle ilk kullanım aylarında, düzensiz kanamalar
(leke tarzı kanamalar ya da ara kanamaları ortaya çıkabilir. Bu nedenle herhangi bir düzensiz
kanama için yapılacak olan değerlendirme, ancak üç adet dönemi civarında bir alışma
(adaptasyon) süresinden sonra anlam taşıyacaktır.
Eğer kanama düzensizliği kalıcı olursa ya da önceleri normal olan adet dönemlerinden sonra
ortaya çıkarsa, doktorunuz bu durumda hormonal olmayan nedenleri dikkate alacak ve habis
hastalıklar ya da gebeliği dışlamak amacıyla gerekli muayene ve testleri yapacaktır. Bu
işlemler kürtajı da içerebilir.
Bazı kadınlarda çekilme kanaması hormon içermeyen beyaz tablet fazında
gerçekleşmeyebilir. Eğer kombine doğum kontrol hapı doğru şekilde alındıysa (bkz. Bölüm 3.
QLAIRISTA nasıl kullanılır?), hamilelik olasılığı pek bulunmamaktadır. Ancak
gerçekleşmeyen ilk çekilme kanamasından önce kombine doğum kontrol hapı bu talimatlar
doğrultusunda alınmamışsa, veya üst üste iki defa çekilme kanaması gerçekleşmemiş ise,
kombine doğum kontrol hapı kullanımına devam etmeden önce hamilelik olasılığı bertaraf
edilmelidir.
“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız”.
QLAIRISTA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması
Gıdalarla birlikte alınması etkin maddelerin emilimini etkilemediğinden, QLAIRISTA aç ya
da tok iken alınabilir.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. / 7/12
QLAIRISTA hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Eğer QLAIRISTA kullanımı sırasında
gebelik oluşursa, ilaç alımı kesilmelidir. Ancak başka bir östrojen türevi (etinil Estradiol)
içeren KDKH’larla yapılan kapsamlı çalışmalarda, gebelik öncesinde KDKH kullanmış olan
kadınların doğurduğu çocuklarda doğumsal kusur riskinde artış görülmemiştir. Bu
çalışmalarda ayrıca, gebeliğin ilk dönemlerinde yanlışlıkla KDKH alınmasının bebekte
sakatlığa yol açıcı bir etki oluşturmadığı da gösterilmiştir.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
KDKH’lar sütün miktarını azaltabilir ve bileşimini değiştirebilirler. Bu nedenle çocuğunuzu
emzirme dönemi tam olarak sona ermeksizin KDKH kullanımı genel olarak tavsiye
edilmemektedir. Doğum kontrolü amacıyla kullanılan steroid türevi ilaçlar küçük miktarlarda
süte geçebilirler.
Araç ve makine kullanımı
QLAIRISTA’nın araç ve makine kullanma becerileri üzerinde bir etkisini araştıran çalışma
yapılmamıştır. KDKH kullananlarda araç ve makine kullanma becerileri üzerine etki
gözlenmemiştir.
QLAIRISTA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
QLAIRISTA laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şeker
çeşitlerine karşı tahammülsüzlüğünüz (toleransınızın olmadığı) olduğu söylenmişse, bu ilacı
kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Diğer tıbbi ürünlerin QLAIRISTA ile etkileşimleri:
Doğum kontrol hapları ve diğer ilaçlar (enzim indükleyiciler, bazı antibiyotikler) arasındaki
etkileşimler, ara kanamaları ve/veya doğum kontrolü başarısızlığıyla sonuçlanabilir.
Aşağıdaki etkileşimler, genel olarak KDKH’lar ile literatürde bildirilen ya da QLAIRISTA
klinik çalışmalarında incelenen etkileşimlerdir.
– Enzim indüksiyonu (hepatik metabolizma artışı): Fenitoin (sara/epilepsi ilacı),
barbitüratlar (çeşitli durumlarda kullanılan bir uyku ilacı grubu), pirimidon (sara/epilepsi
ilacı), karbamazepin (epilepsi ve duygudurum değişiklikleri ilacı), rifampisin (tüberküloz
için kullanılan antibiyotik), ve muhtemelen okskarbazepin (sara/epilepsi ilacı), topiramat,
felbamat (sara/epilepsi ilaçları), griseofulvin (mantar enfeksiyonu ilacı) ve St. John bitkisi
(ruh çöküntüsü halinde kullanılır) içeren ürünler ile etkileşim olabilir ve sonuçta cinsiyet
hormonlarının vücuttan temizlenmeleri artarak kandaki düzeyleri azalabilir. HIV proteaz
(örn. ritonavir) ve non-nükleozid ters transkriptaz inhbitörleri (örn. nevirapin; bu ikisi de
AIDS hastalığı ilaçlarıdır) ve bunların kombinasyonları da böyle bir etki potansiyeli
gösterirler. Hepatik enzim uyaran etkin maddelerle kronik tedavi alan kadınlara, hormonal
olmayan, güvenilir bir diğer doğum kontrol yöntemi önerilmektedir.
Yukarıda belirtilen tıbbi ürün sınıflarından herhangi biriyle veya rifampisin dışında
bireysel etkin maddelerle kısa süreli tedavi alan kadınlar (bir haftaya kadar) eşzamanlı ilaç / 8/12
kullanımı süresince ve bunların bırakılmasından sonraki 14 gün boyunca ve geçici olmak
üzere KDKH’ye ilave olarak bir bariyer metodu kullanmalıdır.
– Kombine hormonal kontraseptiflerin metaboliması ile etkileşen maddeler (enzim
inhibitörleri): Azol grubu mantar ilaçları (örn ketokonazol), simetidin (mide ilacı),
verapamil (kalp/yüksek tansiyon ilacı), makrolidler (bir antibiyotik grubu), diltiazem
(kalp/yüksek tansiyon ilacı), depresyon ilaçları ve greyfurt suyu, dienogestin plazma
düzeylerini artırabilir.
– Belirli antibiyotikler ile (örn. penisilinler, tetrasiklinler), kandaki estradiol yoğunluğu
azalabilir.
Eğer etkin maddelerin kan düzeylerini azaltan ilaçlar ile tedavi görmekteyseniz, KDKH’nın
yanı sıra geçici olarak ek bir yöntem (örn. bariyer yöntemi olarak kondom) kullanmalı veya
başka bir doğum kontrol yöntemi seçmelisiniz. Bariyer yöntemi, ilaçlar birlikte uygulandığı
sürece ve uygulama bittikten sonraki 28 gün boyunca devam ettirilmelidir.
QLAIRISTA’nın diğer tıbbi ürünler üzerindeki etkileri
Doğum kontrol hapları, belirli başka ilaçların (örn. bir sara ilacı olan lamotrijin)
metabolizmasını etkileyebilir ve sonuçta plazma konsantrasyonlarında yükselme veya
azalmaya neden olabilirler.
Laboratuar testleri
Doğum kontrolü amaçlı hormonların kullanımı belirli laboratuar testlerinin sonuçlarını etkileyebilir. Karaciğer, tiroid, böbreküstü bezi ve böbrek fonksiyonlarının biyokimyasal değerleri; kortikosteroid bağlayıcı globülin ve lipid/lipoprotein fraksiyonları gibi (taşıyıcı) proteinler, karbonhidrat metabolizmasına ilişkin değerler ve koagülasyon ve fibrinoliz değerleri bunlar arasındadır. Değişiklikler genellikle normal laboratuar aralıkları içinde kalmaktadır.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Kombine doğum kontrol hapı (KDKH) uygun biçimde alındığında başarısızlık oranı yaklaşık  yılda %1’dir. Başarısızlık oranı hapların unutulması ya da düzgün kullanılmaması durumunda artar.

Önceki ayda hormonal doğum kontrol yöntemi kullanmadıysanız:
Tabletleri almaya doğal adet kanamanızın birinci gününde başlayınız.

Kombine doğum kontrol hapı (KDKH), vajinal halka ya da deri bandından geçiş yapılması:
Önceki KDKH’nın hormon içeren son tabletinden sonraki gün başlayınız. Öncesinde vajinal  halka ya da deri bandı kullanmışsanız, QLAIRISTA’ya bunların çıkarıldığı gün başlayınız.

Sadece progestojen yönteminden (minipil, enjeksiyon, implant), ya da progestojen salımlı rahim içi sistemden geçiş yapılması:
Minipilden herhangi bir gün geçiş yapabilirsiniz. İmplanttan ya da rahim içi sistemden bunların çıkarıldığı gün, enjeksiyon yoluyla uygulanan bir üründen ise bir sonraki enjeksiyonun yapılacağı gün geçiş yapabilirsiniz. Ancak bütün bu durumlarda, tablet almaya başladıktan sonraki ilk 9 gün boyunca, ek olarak bir bariyer yöntemi kullanarak korunmanız gereklidir.

Hamileliğin ilk 3 ayında gerçekleşen düşükten sonra:
Derhal tablet almaya başlayabilirsiniz. Bu durumda ek doğum kontrol önlemleri almanıza gerek yoktur.

Doğumdan sonra veya ikinci 3 ayda gerçekleşen düşükten sonra:
Bebeklerini emziren kadınlar için ilgili bölüme bakınız.
Doğumdan veya ikinci 3 ayda gerçekleşen düşükten sonraki 21-28. günlerde başlamalısınız.
Daha sonra başlanması durumunda, tablet almaya başladıktan sonraki ilk 9 gün boyunca, ek olarak bir bariyer metodu kullanmanız gereklidir. Ancak halen cinsel ilişki gerçekleşmiş durumdaysa, KDKH kullanmaya başlamadan önce hamile olmadığınız bertaraf edilmelidir, ya da ilk adet kanamanıza kadar beklemelisiniz.[/toggle]

[box type=”note” ]

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletleri kutunun üzerinde belirtilen sırayla, her gün günün aynı saatinde, yeterli miktarda su ile almalısınız. Tabletler sürekli olarak alınacaktır. Birbirini izleyen 28 gün boyunca her gün, günde bir tablet alacaksınız. Önceki paketteki son tabletin alındığı günün ertesi günü, bir sonraki pakete başlanır. Çekilme kanaması genellikle kutudaki son tabletler alınırken başlar ve bir sonraki kutuya başlamadan önce bitmemiş olabilir. Bazı kadınlarda kanama, yeni bir
kutunun ilk tabletleri alındıktan sonra başlar. [/box]

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: QLAIRISTA, yalnızca adet görülmeye başlandıktan sonra kullanılır.
Yaşlılarda kullanımı: QLAIRISTA’nın yaşlılarda kullanımı yoktur. Menopozdan (adet kesilmesi) sonra
kullanılmaz.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği: QLAIRISTA böbrek yetmezliği olan hastalarda özel olarak çalışmamıştır. Mevcut veriler bu hasta popülasyonunda tedavi değişikliği yapılmasına ilişkin veri sağlamamıştır.
Karaciğer yetmezliği: QLAIRISTA şiddetli hepatik bozukluğu olan kadınlarda kullanılmamalıdır.

[box type=”info” ]Eğer QLAIRISTA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.[/box][starlist]

 • Kullanmanız gerekenden daha fazla QLAIRISTA kullandıysanız:

QLAIRISTA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

 • QLAIRISTA kullanmayı unutursanız:

Alınması unutulan hormon içermeyen beyaz tabletler önemsenmeyebilir. Ancak, hormonsuz tablet döneminin istemeden uzatılmasından kaçınmak için, unutulan bu tabletler atılmalıdır.[/starlist]

Eğer tablet alımının unutulma süresi 12 saatten kısa ise, korunmada azalma söz konusu değildir. Hatırlar hatırlamaz tabletinizi yutunuz ve sonraki tabletlerinizi olağan zamanlarında almaya devam ediniz.

Eğer tablet alımının unutulma süresi 12 saatten uzun ise, korunma gücünde azalma olabilir.  Aynı anda iki tablet birden almanız anlamına gelse bile, hatırlar hatırlamaz tabletinizi yutunuz. Daha sonraki tabletlerinizi ise olağan zamanlarında almaya devam ediniz.

Adet döneminin tablet alınması unutulan günlerine bağlı olarak (ayrıntılar için aşağıdaki tabloya bakınız), aşağıda verilen prensipler doğrultusunda yedek koruyucu önlemler almalısınız (örn. kondom gibi bir bariyer metodu).

Yan Etkileri

Tüm ilaçlar gibi, QLAIRISTA’nın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

[box type=”warning” ]

Aşağıdakilerden biri olursa, QLAIRISTA kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • Atardamar ve toplar damarlarda pıhtılaşma olayları
 • Genital sistem kanaması

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

[/box]

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
• Migren
• Meme ağrısı
• Düzensiz uterus kanaması
• Bulantı
• Ruhsal çöküntü hali, duygudurum değişmeleri
• Cinsel istek azalması ya da kaybı

Bunlar QLAIRISTA’nın hafif yan etkileridir.

Yukarıda sözü edilen yan etkilere ek olarak, etinil estradiol içeren KDKH’ların kullanımı sırasında eritema nodozum, eritema mültiforme (bunlar döküntülü hastalıklardır), meme akıntısı ve aşırı duyarlılık da ortaya çıkmıştır. QLAIRISTA ile yürütülen klinik çalışmalarda bu belirtiler görülmemiştir, ancak kullanım sırasında bunların da ortaya çıkma olasılığı bertaraf edilemez. Kalıtsal anjiyoödemi (ciltte veya solunum yollarında şişme) olan kadınlarda, dışarıdan alınan östrojenler, anjiyoödem belirtilerini başlatabilir veya alevlendirebilir.

saglikdanisma hakkında 20405 makale
Bu yazı saglikdanisma.NET editörü tarafından yayınlanmadan önce TIP DOKTORU tarafından değerlendirilmiş ve bilimsel doğruluğu onaylanmıştır. Yazı içeriğinden kaynak gösterilen kişi/kurum sorumludur. Kaynak gösterilmeden yayımlanmış yazıların içeriği ve telif haklarıyla ilgili şikayetlerinizi bize her zaman iletişim sayfasından iletebilirsiniz. Bu sitedeki yazılar kullanıcılarını bilgilendirmek için yayınlanmıştır. Rahatsızlığınızın tanısı veya tedavisi için önerilerde bulunmaz, doktorunuzun tavsiyelerinin yerine geçmez. Site kullanıcıları site kullanım koşullarını bu sayfada okumuş ve kabul etmişlerdir.

İlk yorum yapan olun

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.