CevaplarCategory: Bel Boyun HastalıklarıMR Sonucu Bel Fıtığı
Mehmet ÇALIKÇI asked 1 ay ago

Lomber lordoz düzleşmiştir.
Vertebra korpus yükseklikleri tabiidir.
Kortikal medüller kemikte spondiloartrozik değişiklikler izlendi.
L2-3 disk sinyal intensitesi azalmıştır. Fasetlerde dejeneratif değişiklikler mevcuttur.
L3-4 disk sinyal intensitesi azalmıştır. L3 vertebra korpus alt platosunda schmorl nodülü izlenmiştir. Fasetlerde dejeneratif
değişiklikler mevcuttur.
L4-5 disk sinyal intensitesi azalmıştır.Diskinde diffüz taşma ve santral-sol paramedian geniş tabanlı ekstrüzyon mevcuttur.
Anterior epidural yağlı alan obliteredir. Lateral reses ve inferiordan nöral foramenler daralmıştır. Reseslerde kökler özellikle
solda basılıdır. Fasetlerde dejeneratif değişiklikler izlenmiştir.
L5-S1 diskovertebral eklem yüzlerinde miks tipte dejeneratif sinyal farklılığı izlenmektedir. Disk sinyal intensitesi azalmıştır.
Fasetlerde dejeneratif değişiklikler izlenmiştir.
Diğer intervertebral disk konfigürasyonları ve nöral foramenler normal olarak değerlendirilmiştir.
Spinal kanal normal genişliktedir. Medulla spinalis L1 düzeyinde sonlanmaktadır.
Paravertebral alanlar doğaldır.