Acıbadem Hastanesi

İlk hastanesi 1991 yılında kurulan Acıbadem Sağlık Grubu, yapılan marka değerlendirme sonuçları ve sektörde ulaştığı konum itibariyle Türkiye’nin en değerli özel sağlık kuruluşudur. Bugün Acıbadem Sağlık Grubu, bünyesinde bulunan 17 hastane ve 12 tıp merkezinde 2.600 doktor, 2.600 hemşire olmak üzere yaklaşık 17.000 çalışanıyla sağlık hizmeti vermektedir. Donanımlı çalışanları, ileri teknolojisi, modern altyapısı ve JCI akreditasyonu ile belgelendirilmiş sağlık standartlarında tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bugün Acıbadem’i, yalnızca tanı ve tedavi hizmeti veren bir kurum olarak tanımlamak mümkün değildir. Acıbadem Sağlık Grubu, hastane ve tıp merkezlerinin yanı sıra destek hizmet şirketleri ile sağlığın her alanında “360 derece” hizmet üretmektedir. Özgün olarak geliştirilen entegre modelle hizmetlerini sürdüren Acıbadem, bu haliyle sağlıkta özel bir ekosistem yaratmıştır.

Sağlıkta büyüme yolculuğu

1991 yılında bir semt hastanesi olarak başlayan Acıbadem’in büyüme ve gelişme yolculuğu, 2012’de Uzakdoğu’nun en büyük gruplarından biri olan IHH Healthcare Berhad ile yapılan anlaşmayla artık dünya sahnesinde devam etmektedir. Asya Pasifik bölgesinde 8 büyük ülkede hastane ve sağlık yatırımlarının yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde eğitim ve gayrimenkul yatırımları da bulunan IHH Healthcare Berhad, Malezya hükümetinin yatırım fonu Khazanah, Japonya’nın Mitsui&Co. Ltd. şirketi ve Aydınlar Ailesi ortaklığından oluşan güçlü yapısıyla, dünyanın 2. büyük sağlık zinciri konumundadır. Acıbadem, 2012 yılından beri bu önemli zincirin bir parçasıdır.

Her yıl, büyük bir ivmeyle büyümeye devam edenAcıbadem, sağlık alanında geliştirdiği yeni iş modelleriyle dikkat çekmektedir. 2013 yılında Irak Süleymaniye’de Faruk Holding bünyesinde kurulan Faruk Medical City’nin 10 yıllık işletme ve yönetimini Acıbadem üstlenmiştir. Bu anlaşma, Acıbadem’in sağlık alanında yarattığı birikime duyulan saygı ve güvenin en iyi göstergelerinden biridir.

Acıbadem, sağlık hizmetlerinde geleceği bugünden yakalayan vizyonuyla yeni markalar yaratarak hizmet alanını genişletmektedir. 2014 yılında Acıbadem Sports adı altında, Acıbadem’in sporcu sağlığı alanındaki birikiminin daha yaygın ve farklı hizmetlerle sunulacağı bir çatı marka hayata geçirilmiştir. Bu yeni marka, 4000 m2 kapalı alan üzerinde, FIFA akreditasyonuna sahip Acıbadem Sporcu Sağlığı Merkezi ve Fitness Club ile hizmet vermektedir.

Dünyaya Örnek Entegre Sağlık Sistemi

Acıbadem, sadece bir hastane grubu olmanın ötesinde sağlık destek hizmet kuruluşlarıyla, dünyaya örnek olabilecek bir entegre sağlık hizmeti modeli oluşturmuştur. Bu kuruluşlardan biri olan Acıbadem Proje Yönetimi, Türkiye’de ve yurtdışında anahtar teslim hastane projeleri gerçekleştirmektedir. Bir diğer kuruluş olan Acıbadem Sigorta, sağlık ve hayat sigortası ile birlikte TPA (Third Party Administration-Üçüncü Parti Organizasyon) hizmetleri sağlamaktadır. Acıbadem Mobil Sağlık; acil sağlık ve evde sağlık hizmetlerinin yanı sıra ambulans ve teletıp hizmetleri sunmaktadır. İştirak şirketlerinden APlus ise her ölçekte hastaneye catering, yıkama ve temizlik hizmetlerini içeren tesis yönetim hizmeti vermektedir. Grubun bir diğer güçlü yanını oluşturan Acıbadem Laboratuvarları; genetik, patoloji, kök hücre ve kordon kanı bankacılığı ile geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır.

İleri Teknoloji Tanı ve Tedavi Hizmetleri

Acıbadem Sağlık Grubu’nda ileri teknoloji tanı ve tedavi cihazlarıyla sağlık hizmeti sunulmaktadır. Günümüzün etkin görüntüleme tekniklerinden biri olan PET/BT; onkoloji alanında tümörün saptanması, tümör yayılım derecesinin belirlenmesi, radyoterapi planlanması, tedaviye yanıtın değerlendirilmesi ve bazı durumlarda mevcut kitlenin iyi ya da kötü huylu olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Epilepsi odağının belirlenmesinde, Alzheimer hastalığı gibi nörolojik olgularda ve kalp krizi sonrası kalpte canlı doku varlığının araştırılmasında da önemli rol oynamaktadır.

Flash CT, hızlı ve düşük radyasyonlu bir tomografi cihazıdır. Başta kardiyak ve akciğer taraması olmak üzere vücudun hemen her alanında görüntü sağlayabilmektedir. Flash CT ile 4 saniyede tüm vücut tomografisi, 0.25 saniyede kalp anjiyosu ve 0.6 saniyede nefes tutmaya gerek kalmadan akciğer çekimi yapılabilmektedir. Çekim esnasında hareket özgürlüğü sağlaması ve kısa çekim süresi sayesinde travma hastaları, çocuk hastalar ve obez hastalar için kullanım rahatlığı sunmaktadır.

Gerekli olan minimum doz ile iki boyutlu ve çok kesitli üç boyutlu tomosentez görüntüleme kapasitesine sahip 3 Boyutlu Tomosentez Özellikli Dijital Mamografi cihazıyla memeden ince tabakalar halinde bir dizi dijital görüntü alınmakta ve bu tabakalardan memenin üç boyutlu görüntüsü sentezlenebilmektedir. Böylece problemli bölgeler ve meme tümörleri saptanabilmektedir.

4 Boyutlu Meme Ultrasonografisi ile tüm meme standart pozlarda görüntülenebilmekte ve elde edilen görüntü setleri daha sonra hekim tarafından özel bir ekran üzerinde değerlendirilmektedir. Görüntüler ekran üzerinde istenilen her kesit düzleminde yeniden oluşturulabilmekte, yeniden ölçümler yapılabilmektedir.

Tek Doz Radyoterapi yöntemi ile meme kanseri tedavisinde “ameliyat sırasında tek doz radyoterapi” yapılabilmektedir. Operasyonda memedeki tümör çıkarıldıktan sonra cihazdaki özel aplikatör tümörlü bölgeye yerleştirilmekte, gerekli ölçümlerin ardından sağlam dokular tamamen korunarak yüksek doz ışın sadece bu bölgeye verilerek lokal tedavilerin tümü tamamlanmaktadır. Bu sayede, uygun hastalarda ameliyat sonrası ışın tedavisine gerek kalmamakta veya tedavi süresi kısalmaktadır.

Gamma Knife Perfexion; AVM (doğuştan beyinde damar yumağı), beyin tümörleri ve fonksiyonel hastalıklarda kullanılmaktadır. Anestezi ve yoğun bakım gereksinimini ortadan kaldıran ve kullanımı birkaç saat süren Gamma Knife Perfexion, hastalara kansız ve bıçaksız bir tedavi imkanı sunmaktadır. Hastaların çoğu tedavinin ertesi günü günlük yaşantısına dönebilmektedir.

Uzay neşteri olarak tanımlanan CyberKnife; tüm vücutta milimetreden daha hassas doğrulukla kanser tedavisi yapmak için tasarlanmış robotik radyocerrahi sistemidir. Bu sistem sayesinde radyasyon demetleri odaksal olarak kullanılarak, beyin ve vücuttaki tüm kanserli bölgeler yüksek dozlarla tedavi edilebilmektedir. Tedavi sırasında normal dokular, radyasyonun etkilerinden maksimum oranda korunabilmektedir.

Robot ‘da Vinci’, operasyonu mikro kesilerle yapmakta ve 3 boyutlu görüntü alınmasına imkan tanımaktadır. Bunun için ameliyat sahasının dışındaki bir konsolda oturan ve onu yönlendiren bir doktora ihtiyaç duymaktadır. Başta üroloji, kalp-damar cerrahisi, genel cerrahi, kulak burun boğaz ve kadın hastalıklarında olmak üzere pek çok alanda kullanılmaktadır.

İntraoperatif 3 Tesla MR, tüm vücudun görüntülenmesinde kullanıldığı gibi beyin ameliyatlarında sağladığı hızlı görüntülerle, tümörün temizlenmesine yardımcı olmaktadır. Ameliyat yapılırken görüntü elde edilebilmesi özelliği sayesinde cerrah, ihtiyaç duyduğu her noktada, hastayı uyandırmadan ve ameliyat bölgesini kapatmadan steril bir ortamda tetkik yapabilmektedir.

Manyetik Rezonans (MR), tümöral kitlelerin hastalık bulguları oluşmadan erken dönemde yakalanmasına olanak sağlamaktadır. Klasik tarama yöntemlerinde gözden kaçabilecek durumlarda yapılan MR incelemesi, tümör tanısını kolaylaştırmaktadır. MR cihazının hareketli masasında yatan hastadan paralel görüntüleme ve birleştirici yazılım programları ile en fazla 30 dakikada optimum çözünürlük ve kalitede görüntü alınmaktadır.

Özellikli Merkezler

Acıbadem Sağlık Grubu’ndaki tüm hastaneler, özellikli merkezleriyle de özgün hizmetler sunmaktadır. Grupta yer alan 7 kanser merkezi (cerrahi, radyoterapi, kemoterapi), 12 kalp sağlığı merkezi (pediyatrik ve yetişkin kardiyoloji ile kalp cerrahisi), 8 IVF Merkezi, (infertilite), 7 organ nakli merkezi (karaciğer, böbrek, kemik iliği), 3 omurga sağlığı merkezi, 1 sporcu sağlığı merkezi ile 6 nükleer tıp merkezi ve 5 robotik cerrahi merkezi, ileri teknoloji altyapıları ve donanımlı uzmanları ile hizmet vermektedir.
Kağıtsız ve Dijital Altyapı

Tıp teknolojisindeki gelişmeleri yakından takip eden Acıbadem, hasta ile ilgili tüm kayıtların saklandığı “Hastane Bilgi İletişim Sistemi” ile hastaneler arasında güçlü bir iletişim ağına sahiptir. Hastane içi ya da hastaneler arasında işleyen Görüntü Transfer Sistemleri kullanılmaktadır. Her noktadan anlık elektronik bilgi akışı ile kağıtsız tedavi sağlayan “Cerebral Sistem” sayesinde medikal bilgiler, elektronik bilgi ağı ile kontrol edilmektedir. Hastaların tüm radyolojik görüntüleri PACS sistemi ile kaydedilmekte ve tüm Acıbadem hastanelerinde gerçek zamanlı olarak görüntülenebilmektedir.

Kalite Çalışmaları

Acıbadem Sağlık Grubu, kalite iyileştirme ve hasta güvenliği yaklaşımını güçlendirmek için Joint Commission International (JCI) akreditasyon standartları ile Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartlarını (SHKS) kullanmaktadır. JCI, sağlık hizmetlerinde kalite standartlarını belirleyen ve denetleyen, bağımsız bir uluslararası akreditasyon kuruluşudur. Acıbadem Sağlık Grubu, JCI akreditasyon standartlarıyla uyumludur.[/su_tab]

ACIBADEM HASTANELERİ

Kadıköy Hastanesi
E-Mail: [email protected]
Telefon: +90 216 544 44 44

Maslak Hastanesi
E-Mail: [email protected]
Telefon: +90 212 304 44 44

Kozyatağı Hastanesi
E-Mail: [email protected]
Telefon: +90 216 571 44 44

Bakırköy Hastanesi
E-Mail: [email protected]
Telefon: +90 212 414 44 44

International Hastanesi
E-Mail: [email protected]
Telefon: +90 212 468 44 44

Fulya Hastanesi
E-Mail: [email protected]
Telefon: +90 212 306 44 44

Bursa Hastanesi
E-Mail: [email protected]
Telefon: +90 224 270 44 44

Kocaeli Hastanesi
E-Mail: [email protected]
Telefon: +90 262 317 44 44

Adana Hastanesi
E-Mail: [email protected]
Telefon: +90 322 455 44 44

Kayseri Hastanesi
E-Mail: [email protected]
Telefon: +90 352 207 44 44

Eskişehir Hastanesi
E-Mail: [email protected]
Telefon: +90 222 214 44 44

Bodrum Hastanesi
E-Mail: [email protected]
Telefon: +90 252 311 44 44

Ankara Hastanesi
E-Mail: [email protected]
Telefon: +90 312 593 44 44

Sistina Hastanesi
E-Mail: [email protected]
Telefon: +389 2 3099 500

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi
E-Mail: [email protected]
Telefon: +90 212 404 44 44

Aile Hastanesi
E-Mail: [email protected]
Telefon: +90 212 441 41 42

[/su_column][su_column size=”1/2″]

AYAKTA TEDAVİ MERKEZLERİ

Bağdat Caddesi Tıp Merkezi
E-Mail: [email protected]
Telefon: +90 216 570 44 44

Ataşehir Cerrahi Tıp Merkezi
E-Mail: [email protected]
Telefon: +90 0216 655 44 44

Etiler Tıp Merkezi
E-Mail: [email protected]
Telefon: +90 212 283 03 33

Beylikdüzü Cerrahi Tıp Merkezi
E-Mail: [email protected]
Telefon: +90 212 853 57 57

Göktürk Tıp Merkezi
E-Mail: [email protected]
Telefon: +90 212 322 56 60

Konur Cerrahi Tıp Merkezi
E-Mail: [email protected]
Telefon: +90 224 400 44 44

Acıbadem Gemlik Tıp Merkezi
E-Mail: [email protected]
Telefon: +90 224 280 44 44

Bahçeşehir Tıp Merkezi
E-Mail: [email protected]
Telefon: +90 0212 593 11 11

Zekeriyaköy Tıp Merkezi
E-Mail: [email protected]
Telefon: +90 0212 201 56 56 [/su_column][/su_row][/su_tab] [su_tab title=”İletişim”]

[su_button style=”ghost” background=”#ebeff7″ color=”#1778a8″]

Çağrı Merkezi 444 55 44

[/su_button]

[su_box title=”Genel Müdürlük” style=”soft” box_color=”#1b5e90″ title_color=”#e4ecee”]

ADRES:

Fahrettin Kerim Gökay Cad. 49 Altunizade
34662 İstanbul Türkiye

TEL: +90 216 544 38 00 [/su_box][/su_tab][/su_tabs]

saglikdanisma tarafından

Bu yazı saglikdanisma.NET editörü tarafından yayınlanmadan önce TIP DOKTORU tarafından değerlendirilmiş ve bilimsel doğruluğu onaylanmıştır. Yazı içeriğinden kaynak gösterilen kişi/kurum sorumludur. Kaynak gösterilmeden yayımlanmış yazıların içeriği ve telif haklarıyla ilgili şikayetlerinizi bize her zaman iletişim sayfasından iletebilirsiniz. Bu sitedeki yazılar kullanıcılarını bilgilendirmek için yayınlanmıştır. Rahatsızlığınızın tanısı veya tedavisi için önerilerde bulunmaz, doktorunuzun tavsiyelerinin yerine geçmez. Site kullanıcıları site kullanım koşullarını bu sayfada okumuş ve kabul etmişlerdir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.