Bilim İlaç’ın Yayınladığı Kurumsal Sorumluluk Raporu GRI’dan “A+” Derece İle Değerlendirildi

BİLİM İLAÇ tarafından bu yıl üçüncüsü yayınlanan ve dünya çapında kabul edilmiş raporlama standardı kuruluşu Global Reporting Initiative (GRI) tarafından A+ seviyesi ile derecelendirilen Kurumsal Sorumluluk Raporu, ekonomik, sosyal ve çevresel sorumlulukları kapsamında yapılan çalışmaları ve gelecek hedeflerini kapsıyor.

GRI tarafından 2012 yılında A+ seviyesinde derecelendirilen 260 rapor arasında yer alan raporun A+ olarak değerlendirilen başarı kriterinde Deloitte tarafından gerçekleştirilen dış denetim süreci etkili oldu.

Kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli çalışmalara imza atan BİLİM İLAÇ’ın 2011 yılı sürdürülebilirlik çalışmalarını aktardığı üçüncü kurumsal sorumluluk raporunda şirketin kurumsal yönetim anlayışı, sürdürülebilirlik yönetimi, sürdürülebilirlik hedefleri ve kurumsal sorumlulukları kapsamında yarattığı ekonomik katma değer, çevresel ölçümler ve yatırımlar ile insan odaklı sosyal etkiler yer aldı. Raporunun hazırlanma süreci ile ilgili bilgi veren BİLİM İLAÇ Genel Müdürü Dr. Erhan Baş; “Bu yıl üçüncüsünü hazırladığımız kurumsal sorumluluk raporumuzda her sene daha fazla veri ve gösterge paylaşarak kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz, ancak sadece veri paylaşmak yeterli değil. Hedef koymak ve hedeflere ulaşma yolunda sürekli iyileştirme çalışmaları yürütmenin bizi sürdürülebilirlik misyonumuza daha çok yaklaştıracağına inanıyoruz” dedi. Ölçülebilir olan yönetilebilendir vizyonuyla sürdürülebilirlik çalışmalarını yürüttüklerini belirten Dr. Erhan Baş, sürdürülebilirlik çalışmaları nezdinde insan kaynakları uygulamaları ve çevresel zararların en aza indirilmesi konusunda gerçekleştirdikleri çalışmaların raporun A+ olarak derecelendirilmesinde büyük önemi olduğunu vurguladı.

Bilim İlaç ve Çalışan Mutluluğu

Bilim İlaç, Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporunda da geniş yer verdiği yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını, çalışan gelişimi, insan hakları, toplumsal yatırım, ürün sorumluluğu, tedarikçi bilinçlendirme çalışmaları kapsamında ele almakta ve Etik İlkeli Yönetim anlayışını benimsemektedir. Bilim İlaç’ın Etik ilkeli iletişim yaklaşımı uzun yıllar başarı ile yürütülen faaliyetlerin sonucunda oluşan kurumsal değerler ve çalışma prensipleri üzerine kurulmuştur.

Çalışanların mutluluğunu ve yetkinliğini artırma vizyonuyla hayata geçirilen Bilim İlaç’ın İnsan Kaynakları Yaklaşımı A+ seviye ile derecelendirilen raporunun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Yine Bilim İlaç’ın Çalışan Hakları Politikası ile güvence altına alınan çalışanlara adil ve saygılı davranma ilkesi dahilinde zorla işçi ve çocuk işçi çalıştırmama, ayrımcılık yapmama, iş sağlığını ve güvenliğini sağlama, kanunlara uygun çalışma koşullarını sağlama ve uygun çalışma saatleri ve ücretleri sağlama prensiplerine yüzde 100 uyum yer almaktadır.

Bilim İlaç’ın yine çalışanları için geliştirdiği 360 derece yetkinlik değerlendirme sistemi, executive E-MBA programı, çalışanların iş – özel yaşam dengesini sağlamak amacıyla hayata geçen Psikolojik Danışma Merkezi, Hukuk Danışma Birimi ve Sigorta Danışma Birimi ve mentorluk sistemi gibi yenilikçi insan kaynakları uygulamaları ile değer yaratmaktadır.

İnsan kaynakları yaklaşımı çerçevesince Bilim Kampüs projesi uygulamaya alınarak her çalışan için özel bir bireysel gelişim platformu oluşturulmuştur. Bilim İlaç çalışanlarının oluşturduğu Bilim İlaç Toplum Gönüllüleri 2005 yılında sosyal sorumluluk yaklaşımını kurum kültürünün bir parçası haline getirmek üzere oluşturulmuştur. Bilim İlaç çalışanları bu güne kadar gönüllülük alanında aldıkları ödüllerle kurumsal sorumluluk çalışmaları ile 37911 kişinin hayatına dokunarak fark yaratmış, 26614 turuncu saat gönüllülük yaparak topluma katkı sağlamıştır.

Ekolojik Çevreye Olan Duyarlılık ve Çevre Yönetimi

Bilim İlaç’ın A+ ile derecelendirilen Kurumsal Sorumluluk Raporunda da belirtildiği gibi çevre yönetimi çok önemlidir ve tüm süreçler çevre boyutu ve çevresel etkiler ile birlikte ele alınır ve doğal kaynakların korunması gözetilecek şekilde yürütülür.

Bilim İlaç çevre ile ilgili yaptığı çalışmalar kapsamında “Sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk alma” bakış açısıyla üretim tesislerini şekillendirirken, yeşil şirket uygulamalarıyla üretim yapıyor. İş alanında da çevresel standartları sürekli olarak uyguluyor ve geliştiriyor. Bu kapsamda, altyapısı çevre standartlarına uygun olan organize sanayi bölgelerini üretim yeri olarak seçiyor. Bu bakış açısının bir göstergesi olarak 1998 yılından itibaren Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde ve 2008 yılından itibaren de Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yapıyor. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve yeşil bina kavramı göz önünde bulundurularak inşa edilen ve 2010 yılında büyük işletmeler dalında Kocaeli Sanayi Odası Çevre Ödülü’ne layık görülen Türk ilaç sektörünün en çevreci ilaç üretim tesisi olan Bilim Gebze Üretim Tesisi çevre dostu uygulamalarıyla da öne çıkıyor. Örneğin, Gebze İşletmesinde 2010 yılı üçüncü çeyreğinde doğalgaz besleme borusu üzerine takılan kovalent bağ saptırıcı manyetik bilezik 2011 yılı doğalgaz kullanımında %5’lik verimlilik artışı sağlamıştır.

Karbon salınımı ile ilgili çalışmalara da önem veren, Karbon offsetleme konusunda uzman bir kuruluş olan myclimate ile işbirliği yaparak 2011 İş Ortakları Zirvesi’nden doğan karbon salınımını da offsetleyen Bilim İlaç; Offsetlemeyi gerçekleştirmek için İzmir’de kurulan Kores rüzgar enerjisi santraline sebep olunan karbon salınım miktarına eşdeğer yatırımda bulunmuştur.

Promosyon malzemelerinin üretim sürecinde de aynı duyarlılığı gösteren Bilim İlaç sektörde sıklıkla kullanılan promosyon malzemelerini geri dönüşümlü malzeme ile üretmektedir. Bilim İlaç Tıbbi Tanıtım Sorumluları çalışmalarında broşür yerine lap top kullanarak, kağıt tüketimini azaltmaktadır. Bilgi Teknolojilerine de büyük önem veren Bilim İlaç çalışanları toplantılarını da videokonferans sistemi yoluyla gerçekleştirerek daha az seyahat etmekte ve bu sayede karbon ayak izini de azaltmaktadır.

Bilim İlaç tarafından 2011 yılında 0,01319 m3/kutu olarak gerçekleştirilen doğalgaz tüketimi 2012 yılı için 0,01222 m3/kutu olarak hedeflenmiş, 2011’de kutu başına 0.99 litre olarak hedeflenen su tüketimi kutu başı 0.87 litre olarak gerçekleştirilmiştir. 2012 yılı su tüketimi hedefi kutu başına 0.82 litre olarak belirlenmiştir.

EN HIZLI, EN İYİ, DOKTORLARIN TERCİHİ!

Kurumsal yönetim anlayışı ve sürekli artan performans göstergelerindeki başarısı ile geçtiğimiz yıl, EFQM (European Foundation For Quality Management) tarafından son 3 yıldır Avrupa’da hiçbir kuruluşun alamadığı “Avrupa Kalite Büyük Ödülü”ne layık görüldü. Bu ödül ile birlikte 4 ayrı kategoride de başarı ödülüne hak kazanarak EFQM tarihinde bir ilki gerçekleştirmiştir.

İstikrarlı ve dengeli büyümeyi sürekli gelişmeye açık olmakla sağlayan BİLİM İLAÇ, 2011 yılında 15.2 milyar TL’ye ulaşan Türk ilaç pazarında %5.1 pay ile 3. sırayı almıştır. Doktorların reçete tercihlerinde de yılı 2. tamamlayan BİLİM İLAÇ, yazılan her 100 reçetenin 7.1’inde yer almaktadır.

BİLİM İLACIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLUNDAKİ ÖNEMLİ KİLOMETRE TAŞLARI

BİLİM İLAÇ, Küresel İlkeler Sözleşmesi ve GRI standartlarını göz önünde bulundurarak oluşturduğu kurumsal sorumluluk raporu ile sürdürülebilirlikte pek çok ilke imza attı.[starlist]

  • · 2008 yılında Sürdürülebilirlik kavramı gelecek nesillere saygı başlığı ile kurum değerleri arasına girdi.
  • · 2009 yılında BİLİM İLAÇ Sürdürülebilirlik Kurulu oluşturuldu. BİLİM İLAÇ Sürdürülebilirlik politikası belirlendi ve yayınlandı.
  • · Çevreyi korumak ve doğal kaynakların kullanımını azaltmak stratejisiyle 2010 yılından itibaren Türk ilaç sektöründe karbon ayak izini hesaplayan ve iyileştirme planı hazırlayan ilk şirket oldu.
  • · 2010 yılında Türk ilaç sanayinin ilk kurumsal sorumluluk raporunu Bilim İlaç yayınladı. Yine Türk ilaç sanayinde Global Compact’i imzalayan ilk ilaç şirketi oldu. Bilim İlaç sürdürülebilirlik stratejisi oluşturuldu.
  • · 2011 yılında Türkiye’nin GRI’dan A Seviye Onaylı ilk Kurumsal Sorumluluk Raporu’nu Bilim İlaç yayınladı. Tüm çalışanlarına sürdürülebilirlik eğitimi verildi. Düzenli sürdürülebilirlik aktiviteleri ve iyileşmeleri gerçekleştirildi. Karbon nötr etkinlikler gerçekleştirildi.
  • · 2012 yılında Türkiye’nin GRI’dan A+ Seviye Onaylı ilk Kurumsal Sorumluluk Raporu’nu Bilim İlaç yayınlandı.[/starlist]
saglikdanisma hakkında 20405 makale
Bu yazı saglikdanisma.NET editörü tarafından yayınlanmadan önce TIP DOKTORU tarafından değerlendirilmiş ve bilimsel doğruluğu onaylanmıştır. Yazı içeriğinden kaynak gösterilen kişi/kurum sorumludur. Kaynak gösterilmeden yayımlanmış yazıların içeriği ve telif haklarıyla ilgili şikayetlerinizi bize her zaman iletişim sayfasından iletebilirsiniz. Bu sitedeki yazılar kullanıcılarını bilgilendirmek için yayınlanmıştır. Rahatsızlığınızın tanısı veya tedavisi için önerilerde bulunmaz, doktorunuzun tavsiyelerinin yerine geçmez. Site kullanıcıları site kullanım koşullarını bu sayfada okumuş ve kabul etmişlerdir.

İlk yorum yapan olun

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.