TAM GÜN KANUNU İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

Kamuoyunda Tam Gün Kanunu olarak bilinen kanun hakkında  Anayasa Mahkemesince verilen karar açıklandı. Bu  karar ile  Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında döner sermaye ek ödemesi ile ilgili madde iptal edilmiştir. Bu iptal kararı, Resmi Gazetede yayımlanmasından itibaren  dokuz ay sonra yürürlüğe girecektir. Bu süre içerisinde gerekli düzenlemeler yapılarak ek ödeme ile ilgili  Sağlık Bakanlığı  personelinin herhangi bir mağduriyetine sebebiyet verilmeyecektir.

Diğer bir iptal hükmüyle; Üniversite öğretim üyelerinin yükseköğretim kurumları dışında çalışma yasağına ilişkin cümle iptal edilmiş ise de, Anayasa Mahkemesi tarafından, üniversite personelinin tam gün esasıyla çalışma prensibi kabul edilmiştir.

Buna göre, üniversite personeli açısından tam gün çalışma uygulaması 30 Ocak 2011 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Tam gün esasıyla ilgili çalışma şeklinin nasıl olacağına ilişkin uygulama konusunda ise, bu konuda farklı görüşler bulunmakla birlikte, Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

Kamuda çalışan diğer hekimler bakımından ise, yine tam gün çalışma esası getirilmesine ilişkin uygulama Mahkemece kabul görmüştür.

Bu çerçevede; kamuda çalışan hekimlerimizin, mesai sonrasında serbest çalışmasına izin veren 2368 sayılı Yasa yürürlükten kaldırılmış olduğundan ve 1219 sayılı Yasanın 12. maddesinin üçüncü fıkrasında da, kamu görevlilerinin aynı zamanda mesleğini serbest olarak icra edemeyeceklerine ilişkin hüküm Anayasa Mahkemesince iptal edilmediğinden, bu hekimlerimizin 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren muayenehane açabilmesi veya özel sağlık kuruluşlarında çalışabilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu uygulama ise, 30 Temmuz 2010 tarihinde başlayacaktır.

saglikdanisma hakkında 20405 makale
Bu yazı saglikdanisma.NET editörü tarafından yayınlanmadan önce TIP DOKTORU tarafından değerlendirilmiş ve bilimsel doğruluğu onaylanmıştır. Yazı içeriğinden kaynak gösterilen kişi/kurum sorumludur. Kaynak gösterilmeden yayımlanmış yazıların içeriği ve telif haklarıyla ilgili şikayetlerinizi bize her zaman iletişim sayfasından iletebilirsiniz. Bu sitedeki yazılar kullanıcılarını bilgilendirmek için yayınlanmıştır. Rahatsızlığınızın tanısı veya tedavisi için önerilerde bulunmaz, doktorunuzun tavsiyelerinin yerine geçmez. Site kullanıcıları site kullanım koşullarını bu sayfada okumuş ve kabul etmişlerdir.

İlk yorum yapan olun

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.