Kürtaj

Çocuk aldırma olarak da bilinen kürtaj gebeliğin doğum olmayacak şekilde tıbbi olarak sona erdirilmesi işlemidir. Kürtaj olma kararı zor bir karardır. Kürtaj olmak istemenizin çeşitli nedenleri olabilir – örneğin kişisel koşullarınız, sosyal problemler, gebeliğin sağlığınız için risk oluşturması veya bebeğinizde medikal bir bozukluk olması gibi. Pek çok insanın kürtaja dair fikirleri epeyce katıdır (olumlu veya olumsuz).

Tüm görüşler saygıyı hak etmekle birlikte, Türkiye Cumhurtiyeti’nde belirlenen kriterlere uymak koşuluyla gebeliğin ilk 10 haftasında kürtaj yasaldır. 10 hafta sonrasında tıbbi gereklerle kürtaj yapılabiliyor. Devlet güvencesiyle veya özel olarak kürtaj olabilirsiniz (SGK, özel kürtaj masraflarını karşılamaz).

Yasal Olarak:

2827 sayılı yasaya göre gebeliği sonlandırabilmek için iki önemli koşul gerekmektedir;

 1. Gebeliğin 10. haftayı doldurmamış olması,
 2. Kadının ve (eğer kadın evli ise) eşinin rızasının alınması.

2827 sayılı yasanın 6. maddesinde kimlerin iznine gereksinim olduğu şöyle sıralanmaktadır;

 1. Gebe kadının izni, ancak akıl maluliyeti nedeni ile şuur serbestisine sahip değilse kendi rızası aranmayacaktır,
 2. Küçüklerde küçüğün rızası ve velinin izni,
 3. Vesayet altında bulunup da reşit veya mümeyyiz olmayan kişilerde, kişi ve vasinin rızası ile sulh yargıcının izni,
 4. Gebe kadın evli ise eşinin rızası.

Şu durumlarda kürtaj gerekli olabilir:

 • Gebeliğin devam ettirilmesi kadının hayatı açısından sonlandırılmasından daha büyük risk teşkil ediyorsa.
 • Gebeliğin devam ettirilmesi kadının fiziksel ve ruhsal sağlığı açısından sonlandırılmasından daha büyük zarar verme riski teşkil ediyorsa.
 • Gebeliğin devam ettirilmesi kadının mevcut çocuklarının fiziksel ve ruhsal sağlığı için risk teşkil ediyorsa.
 • Çocuğun doğması halinde ciddi bir fiziksel veya zihinsel bozukluğu olması riski yüksekse.

Bunlar uygulama alanında doktorlara kadınları kürtaja sevk etme konusunda büyük esneklik sağlamaktadır. Kürtaj olmaya karar vermek kişisel ve zor bir seçimdir. Bu nedenle doğru kararı vermenizi sağlamak üzere bu alanda pek çok danışmanlık, bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti mevcuttur.

Kürtaj ne kadar erken gerçekleştirilirse işlem o kadar kolay ve güvenli olur. Ancak yine de doğru karar verebilmeniz için önünüzdeki tüm seçenekleri düşünmek üzere yeterli zamanın tanınması büyük önem taşır. Geç dönemde de kürtaj yapılabilecek bazı durumlar vardır:

 1. • Kadının hayatını kurtarmak
 2. • Kadının fiziksel veya ruhsal sağlığına gelebilecek kalıcı bir hasarı engellemek
 3. • Veya doğması halinde çocuğun önemli ölçüde özürlü olmasına neden olabilecek bir fiziksel veya zihinsel bozukluk taşıma riskinin yüksek olması.

Kürtaj Şekli, Kürtaj Nasıl Yapılır?

Erken dönemde medikal kürtaj için (9 haftaya kadar) iki farklı ilaç verilir. Birinci ilaç rahminizin iç tabakasını döllenmeye uygun hale getiren hormonu bloke eder. İkincisi ise (48 saat sonra verilir) rahim iç zarını embriyoyla birlikte parçalayarak vajinal kanamayla dışarı atar. Bulantı, kusma veya ishal gibi şikâyetleriniz olabilir.

Vakum aspirasyonu – veya emme yoluyla kürtaj (7-15 hafta arası) tekniğinde fetüsü rahminizden almak üzere hafif bir vakum kullanılır. Pompaya bağlı küçük bir plastik tüp yardımıyla fetüs vakumlanarak alınır. Bunun ardından 14 gün boyunca kanamanız olabilir.

Cerrahi dilatasyon ve gebelik boşaltımında (15 haftadan sonra) rahim boynu nazik bir şekilde açılır ve fetüsü çıkarmak üzere forsepsler ve bir vakum tüpü kullanılır. Bunun sonrasında da kanamanız olabilir.

20-24 hafta arasında uygulanan geç kürtaj için iki seçenek mevcuttur. Ilki cerrahi kürtaj, ikincisi ise doğal düşüğe benzeyen medikal uyarılı kürtajdır.

Riskler

Özellikle gebeliğin ilk 12 haftasında gerçekleştirildiğinde, kürtaja bağlı sağlık sorunu yaşama riski düşüktür. Ayrıca kürtaj olmak genellikle gelecekte gebe kalabilme ihtimalinizi etkilemez. Kürtaj vakalarında aşırı kanama görülme oranı 1000’de 1, serviks hasarı görülme oranı 1000’de 10 ve cerrahi kürtaj sırasında rahme zarar gelmesi ihtimali 1000’de 4’tür.

Kürtaj sonrası temel risk enfeksiyondur. Fetüsün tam olarak alınamaması halinde meydana gelebilir. Tedavi edilmezse, enfeksiyon pelvik enflamatuar hastalığa (PID) neden olabilir. PID kısırlığa ve ektopik gebeliğe (bebeğin fallop tüpü içinde gelişmesi) neden olabilir. Enfeksiyon tedavisinde genellikle antibiyotikler kullanılır. Kürtaj olduktan sonra iki haftaya kadar cinsel ilişkide bulunmamanız söylenebilir. Kürtajın ardından fiziksel veya duygusal sorunlar yaşamanız halinde doktorunuza danışmalısınız.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir