Etiket: yükümlülükler

  • İşverenin Çocuk ve Genç Çalışanlara Karşı Yükümlülükleri

    Çocuklara karşı işlenmiş suçlardan hüküm giyen, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olan, işveren veya işveren vekilleri çocuk ve genç işçi çalıştıramazlar. İşverenler çalıştırdıkları çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisi ile yazılı iş sözleşmesi yapmak zorundadır. Ayrıca işveren çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisine, çocuk ve genç işçinin çalıştırılacağı iş, karşılaşabileceği riskler ve alınan önlemler hakkında bilgi verir. Çocuğun…

  • Tetanoz Aşısı

    Tetanoz hastalığı, Clostridium Tetani (klostrityum tetani) isimli bir bakterinin ürettiği toksik zehirin neden olduğu sinir sistemini tutan bir hastalıktır. Bu bakterinin ürettiği tetanospazmin isimli toksin, kasları kontrol eden sinir sistemi üzerine etkili olarak kas-sinir sinyalizasyonunda probleme yol açar. Neticede etkilenen sinir ağının uyardığı kaslar istemsiz olarak kasılmaya başlar.

  • İSG tarafında işveren Yükümlülükleri

    İş sağlığı ve güvenliği alanında, işveren yükümlülükleri oldukça önemlidir. İSG alanında yapılan düzenlemeler neticesinde yapılması gereken bazı görevler hem işverene, hem çalışana hem de iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine dağıtılmıştır. Her ne kadar bu görev dağılımı yapılmış olsa da mevzuat işvereni işyerinde oluşabilecek her türlü tehlike ve kazaya karşı birinci derecede sorumlu tutmuştur. İşverenin iş…