Etiket: tetkikler

 • Sabit Tıbbi Tetkik Mekânı

  Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik yaptırılacak Tıbbi Tetkiklerin Usul Ve Esaslarını belirleyen yönetmelik 20.01.2022 tarihinde 31725 sayı ile yayınlanmıştı. Yönetmeliğin genel esaslarıyla ilgili konularını bu yazımızda bahsetmiştik. Şimdiki yazımızda Sabit Tıbbi Tetkik Mekânı na dair kurallar ve bu mekanlara ilişkin genel şartlardan bahsedeceğiz. Sabit Tıbbi Tetkik Mekanı, tıbbi tetkik hizmetleri için kullanılan sağlık cihaz ve ekipmanının bulunduğu ve ilgili…

 • Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkikler in Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

  Bu yönetmelik işyerlerinde çalışanların sağlık gözetimine yönelik; ortak sağlık ve güvenlik birimleri, işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ve çalışan sağlığı merkezleri tarafından yapılacak tıbbi tetkikler e dair usul ve esasları düzenleyecektir. Gezici iş sağlığı araçları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. Yönetmelikteki Tanımlar: Çalışan sağlığı merkezi (ÇASMER): Sağlık Bakanlığına bağlı, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunmak…

 • Hematüri: Civa Zehirlenmesi, İdrarın Kırmızıya Boyanmasına Nedeni olabilir!

  Hematüri veya idrarda kan, muhtemelen idrarın kırmıza dönmesinin en yaygın nedenidir. Eritrositleri mikroskopi yoluyla doğrudan gözlemlemek, gerçek bir hematüriyi tanımlamanın en iyi yoludur. Çünkü ölçüm çubuğu testi bazen yanlış pozitif sonuçlar verebilir. İdrarda “hem” varlığı da idrarda kırmızı renk değişikliğine neden olur. Bu da pozitif bir ölçüm çubuğu okuması oluşturur. Eğer bu durum mikroskobik olarak…

 • Tetkik yapmadan Ek2 doldurmak?

  yazar:

  kategori:

  Değerli meslektaşım; ben de iş yeri hekimi olarak bazı uygulama zorlukları ile karşılaşıyorum. Ziyaret ettiğim bazı işyerlerinde işverenler çalışanlarına tetkik yapılmasını istemiyor. Masraftan kaçınmak ve zaman kaybı yaşayacağı düşüncesi ile sadece anamnez ve fizik muayene ile tetkik yapmadan ek2 doldurmak ve o kişinin çalışıp çalışamayacağına tetkiksiz karar vermemi istiyor. Kısacası tetkik yaptırmak istemiyor çalışanlarına. Bu…

 • İşyeri Hekimliğinde Tetkik ve Görüntüleme Metotlarının Güvenirliği

  Bu yazı, ergometri.com yazarı Dr. Adem BOZTEPE tarafından işyerlerinde yapılan tetkik ve görüntüleme metotlarının güvenilirliği ni arttırmak üzere nelerin yapılabileceğini kaleme almak üzere hazırlanmıştır. Modern tıpta, hekimin muayenesinin temel parçalarından olan tetkikler ve görüntüleme metodları, işyeri hekimliğinde de artık olmazsa olmazlardan biri olarak kabul edilmektedir. İşyeri hekimleri birçok muayene türünde tetkik isteyebildiği gibi temel muayene…

 • İşe Giriş Muayene Tetkiklerinin Ücretini Kim Öder?

  Yeni bir işe girerken firmanın çalışanına işe giriş muayenesi yaptırması gerekmektedir. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli iş kollarında bu muayene yaptırılmadan işe başlatılmamalıdır. Az tehlikeli işlerde ise çalışan muayenesi işe başladıktan sonra da yaptırılabilir. Ancak işini sağlam yapmak isteyen firmalar daha sonra sağlık problemi çıkabileceğini ön görerek işe giriş muayenesi yaptırmadan hiçbir çalışanı işe başlatmamalıdırlar. İşe…

 • İşyeri Hekimleri için Tetkikler

  İşe giriş tetkikleri, işe giriş muayenesi için tetkikler, işe girerken istenen tetkikler, işyeri hekiminin istediği tetkikler, şirketlere girerken istenen tetkikler, şirket tetkikleri, muayene tetkikleri, yaptırılması gereken tetkikler İşe giriş muayeneleri esnasında işyeri hekimi tarafından çalışılacak işteki “risk değerlendirmesi”ne göre bazı tetkikler istenir. Bu tetkikler yine işin tehlike sınıfı göz önünde bulundurulmak suretiyle işyeri hekiminin belirlediği…