Etiket: tehlike sınıfı

  • İşyeri Tehlike Sınıfları

    İşyerinin tehlike sınıfı işyerinde verilen genel hizmet kapsamına göre belirlenir. İşyerinin kuruluş amacına yönelik olarak yapılan esas işe göre karar verilir. İşyeri az tehlikeli sınıfta olsa da işyerinde yapılan bazı işler tehlikeli veya çok tehlikeli iş kolunda da bulunabilir.Bakanlık’ın 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları…