Etiket: tabip odası

 • HES ve KVKK – Bursa Tabip Odası Etkinliği

  Bursa Tabip Odası tarafından 2 Ekim 2020 tarihinde zoom üzerinden yapılan toplantıda işyerlerinde HES uygulaması ve KVKK açısından hukuki boyutunun değerlendirilmesi tartışıldı. Topantının moderatörlüğünü Bursa Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimleri Komusyonu adına sayın Dr. Mustafa DÖNMEZ yaptı. Toplantıda Yazılım ve Proje Danışmanlık Uzmanı Derya KİREMİTÇİ, HES Uygulaması hakkında teknik bilgiler vererek kodların çalışma…

 • İşyerlerinde COVID19 İzlemi – Ankara Tabip Odası

  yazar:

  kategori:

  İşyerlerinde COVID19 İzlemi – Ankara Tabip Odası tarafından 22 Eylül Salı günü düzenlenen Zoom etkinliği Odanın Youtube kanalından canlı olarak da yayınlandı. Etkinlik kaydı Ankara Tabip Odasının kanalından izlenebilir. Toplantının genel konusu İşyerlerinde COVID19 İzlemi idi. Bu konu ile ilgili olarak Güncellenen izolasyon/bulaştırıcılık dönemi protokolleri, İşyerlerinde COVID-19 tanı ve tarama testleri, İşyerlerinde aşılama önerileri başlıkları…

 • İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Raporu

  Bilindiği gibi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu aradan sekiz yıl geçmesine rağmen defalarca ötelenmiş ve hala tüm işyerlerini kapsayacak noktaya gelmemiştir. Buna bağlı olarak işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı olmayan çok sayıda işyeri bulunmaktadır. Öte yandan aynı yasayla işyeri hekimliği alanı piyasaya açılmış ve “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB)” aracılığıyla taşeronlaştırılmış,…