Etiket: sürücü

 • Ramazanda Güvenli Sürüş

  Daha önceki yazılarımızda Orucun Beden Üzerine Etkilerini, Orucun Faydaları, Hangi Hastalar Oruç Tutabilir? COVID19 ve Oruç!, Çalışma Hayatı ve Oruç, Hangi Hastalar Oruç Tutmamalı, Kimlerin Oruç Tutması Önerilmez?, Hipertansiyonu olan Çalışanlar için öneriler, Ramazan ayında Uyku sorunu, Oruçlu iken sık karşılaşılan sorunlar, Ramazan Ayında Oruç Tutanlar için İSG Tedbirleri hakkında bilgiler paylaşmıştım. Bu yazımda Ramazan…

 • Forklift Operatörleri için Sağlık Raporu

  İşyeri Hekimleri, İSG Katip üzerinde atanmış olduğu işyerinde çalışanların “işin yürütm şartlarından” kaynaklı sağlık sorunlarından sorumludur. ile görevleri hakkında daha önce iki farklı yazı yazmıştım. Bu yazımda forklift operatörleri için sağlık raporu işyeri hekimi tarafından verilip verilemeyeceğini, daha doğrusu bu raporun işyeri hekimi tarafından ücretli şekilde verilmesi gerekliliğini anlatmaya çalışacağım. Forklift operatörleri ve diğer iş…

 • Forklift Operatörü (işyeri hekimliği yönünden)

  Forklift operatörleri hemen hemen her iş alanında aktif olarak çalışan kişilerdir. Kullandıkları alet “iş ekipmanı” olarak geçer. Forklifti kullanan kişiye “operatör” denir. Çalışanlar, “iş makinaları sürücü eğitimi” sonrası T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirli dönemlerde yapılan sınavla başarılı olanlara “operatörlük belgesi” verir. (Ehliyet değil!) İş Makinası kullanmaya yetkili Ehliyet sınıfı G‘dir. Bunun için alınması gereken…

 • Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları

  Sağlık hizmetleri; “koruyucu”, “tedavi edici” ve “rehabilite edici” hizmetler olmak üzere üç ana başlıkta sınıflandırılmıştır. Bu hizmetlerde 1nci, 2nci ve 3ncü basamak sağlık hizmet sınıfı olarak basamaklandırılmıştır. Ayrıca 5510 sayısı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Hizmet Basamakları ve Sevk Zinciri” başlıklı 70’inci maddesinde yer alan “Bu Kanunun uygulanması bakımından sağlık hizmetleri sunucuları birinci,…

 • Ehliyet Sağlık Raporu 2018

  Sürücü, şöfor ve işmakinası ile ticari araç kullanacaklar için alınması gereken ehliyet raporlar kim tarafından verilir? Hangi sağlık şartları aranız? Sürücü ve şöfor olmaya engel sağlık durumları nelerdir? Sürücü ve şöfor olmak için ne yapmak gerekir? Hangi sağlık kurumu sürücü ve şöfor ehliyet raporu verebilir? Aile hekimi ehliyet için rapor verebilir mi? Şöfor, sürücü adayları…