Etiket: sözlük

  • İSG Sözlük

    Kanun: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ILO: UluslararasıÇalışma Örgütünü Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişidir. Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde…