Etiket: sağlık

  • Gıda Zehirlenmesi Prosedürü

    Gıda Kaynaklı Enfeksiyon Ve Zehirlenmelere İlişkin Resmi Kontrol Prosedürü Bu yazı Gıda kaynaklı enfeksiyon/zehirlenme sonucu oluşan vaka veya salgında, vakaanın kaynaklanmış olabileceği tahmin edilen gıdalarda uygulanması ve izlenmesi gereken yasal süreçleri anlatmaktadır. Bu süreç, kâr amaçlı olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından gıdanın üretimi, işlenmesi ve dağıtımı aşamasında…