Etiket: referans değerler

  • Kimyasal Maruziyet in Biyolojik olarak İzlenmesi için Yapılması Gereken Tetkikler

    Kimyasallarla çalışanlarda kimyasal maruziyet i tespit etmek için kişisel ölçümleri yapılabilir. Bunun için öncelikle uğraşılan/kullanılan kimyasal maddenin MSDS’i kontrol edilerek madde içeriği tespit edilir ve bu maddelere göre kanda veya idrarda aşağıdaki ölçümler yaptırılarak çalışanın kişisel maruziyeti ortaya konabilir. İnorganik ve Organik Metal Maddeler: Alüminyum: Alüminyum Serum < 1 μg/100 ml; Alüminyum İdrar < 50 μg/g kreatinin Antimon:…