Etiket: özlük hakları

 • İşyeri Hekimleri için Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması

  FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK, belirli meslek grupları için ilave hizmet süresi (en fazla 5 yıl) vermekte ve verilen bu ilave sürenin en fazla 3 yıla kadar olmak üzere yarısı emeklilik için tabi olunan yaştan indirmektedir. Ek olarak, bu süreler için emekli ikramiyesi de ödenmektedir. Fiili hizmet süresi zammı uygulamasından…

 • TTB 2022 yılı Temmuz ayı İşyeri Hekimliği Taban Ücretlerini Belirledi

  Türk Tabipler Birliği,günümüzde yaşanan ekonomik gelişmeler ve enflasyon nedeniyle oluşan açıklar nedeniyle işyeri hekimliğinde uyglanmasını öngördüğü taban ücretlerini güncelleyerek yayınladı. İşyeri hekimliğinde olması gereken taban ücretlerini Türk Tabipler Birliği belirler. Bu tablo Tabipler Birliği tarafından bir araya gelen bir komisyon tarafından yayınlanır. Normalde her sene Aralık ayı sonunda yayınlanan bu tarifeye göre işyeri hekimlerinin ücretleri…

 • İşyeri Hekimleri Maaşı Nasıl Eriyor?

  Değerli Meslektaşlarım, 2013 yılında yapılan yeni düzenlemeyle işyeri hekimliği mesleğinin, biz hekimler açısından daha iyi hale gelmesi beklenirken her geçen yıl daha da gitmesini ancak seyrediyoruz. Maalesef yapılan bu düzenlemeyi bizden daha iyi kullanan işverenler ve OSGB’ler, bizi ve mesleğimizi kanatları altına almayı başarmış durumdalardır. Kanatları altına alamadıkları bir kaç meslektaşımız da kendi gemisini yürütmeye,…

 • İşyeri Hekimleri Özlük Hakları

  yazar:

  kategori:

  İzmir Tabip Odası tarafından 13 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen toplantıda İşyeri Hekimleri Özlük Hakları üzerine konuşuldu. Konuşmanın moderatörlüğünü İzmir Tabip Odası İSİH Komisyonu Başkanı Dr.Öcal Taşer yaptı. Konu hakkında bilgi İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosundan Av. Mithat KARA bilgi verdi.