Etiket: ofis sağlığı iş sağlığı

  • Az Tehlikeli İşyerlerinin İş Sağlığı Sorumluluğu

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2020 yılında yayınlanan “İstatistiklerle Türkiye’nin İSG Görünümü”[i] raporuna göre Türkiye’de, çalışanların %22 den fazlası “50 ve daha az çalışana sahip iş yerlerinde” istihdam edilmektedir. Ülkemizde 50 den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için iş sağlığı uygulamalarının bazı muafiyetlerle yürütüldüğü düşünüldüğünde, bu rakamın önemli sayıda çalışan için iş sağlığı…