Etiket: kütüphane

 • İş Hijyeni Bülteni, Temmuz 2020, Sayı: 3

  Türkiye’de iş hijyeni konusunda bilgi ve farkındalığı artırmak ve ileriye taşımak için kurulan İş Hijyenistleri Derneği tarafından çıkarılan İş Hijyeni Bülteni’nin 3ncü sayısı 2020 yılı Temmuz ayında yayınlandı. Bu ayki sayısında; İşyerinde aydınlatma riski ölçüm yöntemi ve uygulama örneğiTuran Durar, sy: 1-3İşyerinde termal risk ölçüm yöntemi ve uygulama örneğiSabriye Özcan, sy: 4-5Aydınlatma riski ve termal…

 • Yıllık izin

  Yıllık izin nedir? Kaç gündür? Hangi izinler yıllık izinden sayılır? Yıllık izin ücreti nedir? Yıllık izin nasıl hesaplanır? Kaç gün yıllık izin kullanabilirim? Yıllık izin kullanabilir miyim? Yıllık izin süresi ne kadardır?

 • Haftalık çalışma saati ve ara dinlenmesi

  İşçinin çalıştığı işte geçirdiği süreler çalışma süresi olarak anılmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63 üncü maddesinde, haftalık çalışma en çok 45 saat olarak belirlenmiştir. Aksi bir durum yoksa bu süre, iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit olarak bölünerek uygulanmaktadır. Ancak işçi ile işverenin anlaşması ile bu normal çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati…

 • Mazeret izinleri ve izin hakları

  Mazeret izni, yıllık izin, izin hakları. Mazeret izni yıllık izinden düşer mi? Mazeret izninde ücret kesilir mi? Ücretli mazeret izni nasıl kullanılır? Hafta tatili günleri yıllık izin süresine dahil mi? mazeret izni ve haftalık izin yıllık, işveren tarafından yıllık izinden düşülebilir mi?

 • İş sözleşmesinin işveren tarafından derhal feshi

  işveren işçiyi kovabilir mi? Ne kadar sürede kovar? işçinin kovulması, iş sözleşmesinin feshi, işveren tarafından sözleşme feshi, işverenin işçiyi çıkarması, işverenin işçiyi kovması, fesih süresi, sözleşme fesih hakkı, fesih hakkı kaç gündür?

 • Çalışanlara Yönelik İSG Eğitim Yönetmeliği Değişti (Mayıs 2018)

  yazar:

  kategori:

  Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler 24 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu değişikliklerle eğitim konularına ve eğitim şekillerine bir takım düzenlemeler getirilerek eğitim sertifikasının standardizasyonu sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışanlara Yönelik İSG Eğitim Yönetmeliği nde Yapılan Değişiklikler Eğitim çeşitleri belirlendi. İşe Başlama Eğitimi, Temel Eğitim, Uzaktan Eğitim tanımlanarak içerikleri hakkında bilgi…

 • Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Tarihi

  İş sağlığı ve iş güvenliği alanına yönelik ilk düzenleme, 1865 tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesi olmuştur. Bu nizamname, dönemin padişahının onayından geçmemekle birlikte Ereğli Kömür Havzası’nda uygulanmıştır. Yaklaşık 100’e yakın maddeden oluşan Nizamname, gündelik çalışma süresini 10 saat olarak belirlemiş; işçilere çalışma sürelerinin dışında dinlenme süreleri verilmesi, işçilere yatacak yer sağlanması, işçi ücretlerinin öncelikli olarak ödenmesi…

 • Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Profili

  Her yıl işle ilgili kaza ve hastalıklar sonucunda 3,2 milyondan fazla kişi hayatını kaybetmektedir. Ayrıca her yıl 160 milyon yeni meslek hastalığı vakası ile 300 milyon ölümcül olmayan iş kazası meydana gelmektedir. İşle ilgili hastalık ve ölümlerin yarattığı ekonomik yük ile verimlilik kaybı küresel GSYH’nin %4’ünü teşkil etmektedir. Bu nedenle, güvenli ve sağlıklı bir iş…

 • Anayasaya göre İş Sağlığı ve Güvenliği

  Anayasaya göre ISG!!! Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili maddeler nelerdir? Anayasamızda iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren maddeler nelerdir? İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin Anayasa maddeleri. Anayasa’daki İSG konuları. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin maddeler.   Anayasamızda bildirildiği üzere; Çalışma, Herkesin Hakkı ve Ödevidir. (Madde 49) Devlet, çalışanların…

 • Kişisel Sağlık Verileri nin İşlenmesi ve Mahremiyeti Hakkında Yönetmelik

  KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kişisel verilerin korunması ve veri mahremiyetinin sağlanmasına, kişisel sağlık verileri ni toplama, işleme, aktarma, bu verilere erişim için kurulacak sisteme, kişisel sağlık verisi kaydı tutulan sistemlerin güvenliği ve denetimi ile sağlık…