Etiket: kronik hastalıklar

 • Kronik Hasta ların Durumu – Mart 2021

  yazar:

  kategori:

  Bildiğiniz üzere COVID-19 salgını ile mücadele amacıyla 26 Ağustos 2020 tarihinde 31225 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu 2020/11 sayılı Genelge’ye göre sağlık bakanlığı tarafından “Kronik Hasta” olarak bildirilenler Kamu’da idari izinli sayılması öngörülmüştü. Bu kişiler E-Nabız uygulaması üzerinden “COVID-19 Risk Değerlendirmesi” sekmesinde Sağlık Bakanlığı kayıtlarında “Kronik Hasta” olarak göründüklerini kurumlarına beyan…

 • Toplantı: Kronik Hastaların İşe Dönüş Süreçleri

  Normalleşme sürecinde işe dönüş süreçleri ile ilgili yayınlanan düzenlemeleri değerlendirme ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle özel sektördeki kronik hastaların işe dönüş süreçlerini sosyal güvenlik ve hukuki açıdan ele almak üzere bir toplantı icra ettik. Toplantımıza görüşlerini paylaşmak üzere: Sayın Özgür ERDURSUN, Sosyal Güvenlik Uzmanı, Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Halil KALE, Hukukçu, E. İş Müfettişi, Nazalı Avukatlık…

 • eNabız Kronik Hastalık Sorgulama

  Kronik hastaların işe dönüş süreci ile ilgili prosedürler belirlenmeye çalışılıyor. Bu kapsamda gerek sitemizin gerekse sivil toplum kuruluşlarının toplantıları devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın konuşması sonrası kafa karışıklığı yaratan işe dönüş süreci merakla bekleniyor. ergometri.com sitesi olarak 22 Mayıs 2020 tarihinde yaptığımız toplantıda Kronik Hastalar dahil olmak üzere 1 Haziran’da işe dönüşlerin işyeri hekimleri tarafından ne şekilde…

 • 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hükmünce İdari İzinli Sayılacak Kamu Çalışanlarının Kronik Hastalıkları Listesi

  enabız uygulaması 0 TANI KODU HASTALIK ADI 1 C00.0 Dış üst dudağın öalign neoplazması 2 C00.1 Dış alt dudağın habis neoplazması 3 C00.2 Dış dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış 4 C00.3 Üst dudağın habis neoplazması, iç taraf 5 C00.4 Alt dudağın habis neoplazması, iç taraf 6 C00.5 Dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış, iç taraf 7 C00.6 Dudak…

 • BTO Toplantısı: Pandemi Sürecinde Kronik Hastalar

  Bursa Tabip Odası tarafından 30 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen webinarın konusu, Pandemi Sürecinde Kronik Hastalıklarda İşyeri Hekiminin tutumu ne olmalıdır? idi. Toplantı Bursa Tabipler Odası Başkanı, Sayın Dr. Güzide ELİTEZ yöneticiliğinde gerçekleşti. Konuşmacı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Sayın Prof. Dr. Kayıhan PALA, kronik hastalar ve yönetimi konusunda değerli bilgiler…

 • Hidrosefali Genelgeye Göre Kronik Hastalık Sayılır mı?

  yazar:

  kategori:

  Hidrosefalinin kronik hastalık sayılıp sayılmaması gerektiği ile ilgili bir soruyu cevaplıyoruz. Hidrosefali kronik hastalıklar genelgesine tabi olmalı mı? Merhaba öncelikle kolaylıklar diliyorum. 30 yaşındayım. … bağlı bir kuruluşta görev yapmaktayım. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı kronik hastalara yönelik idari izin genelgesine istinaden 19 mart ta görev yapmakta olduğum kuruluşa dilekçe verdim. Söz konusu dilekçem il müdürlüğümüzce değerlendirildi. Dilekçe…

 • KRONİK HASTALIKLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

  Kronik hastalıklar “tam olarak tedavi edilemeyen ve iyileşme göstermeyen uzamış durumlar” olarak tanımlanmaktadır . Kronik hastalıklar genellikle, çok çesitli risk faktörleri içeren, etyolojileri belirgin olmayan, çok uzun latent dönemleri ve uzamış hastalık dönemleri olan hastalıklardır. COVID19 hakkında Kronik Hastalıklar hakkındaki diğer yazımıza göz atabilirsiniz. >>> Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kronik hastalığı “uzun süren ve yavaş…

 • COVID19 Pandemisi Sürecinde Kronik Hastalık Tespiti

  Mart ayı ile beraber ülkemizde de görülmeye başlayan COVID19, biz işyeri hekimleri ve sağlık çalışanlarını teyyakkuza geçirmiştir. Bizler çalıştığımız kamu ve özel sektör paydaşlarında hem çalışanların sağlığını hem de işverenlerin verimliliğini ve işlerliğini koruma ve kollamakla yükümlü olduğumuzun bilincindeyiz. Güncellendi: 21/04/2020 Kronik Hastalık Tespiti – Dr. İlker Altuner, Dr. Yaşar AĞCA, Dr. Zehra DOĞRAMACIOĞLU, Dr.…