Etiket: kimyasal

 • Endüstriyel Toksikoloji ve İş Sağlığı – İzmir Tabip Odası – Prof. Dr. Engin TUTKUN

  yazar:

  kategori:

  İzmir Tabip Odası tarafından 17 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilen eğitimde Entüstriyel Toksikoloji ve İş Sağlığı konusu ele alındı. Konu Endüstriyel Toksikoloji ve Hijyen Derneği Başkanı Prof. Dr. Engin TUTKUN tarafından ele alındı ve detaylı bilgileri ile işyeri hekimlerine ufuk açıcı bilgiler paylaşıldı.

 • Endüstriyel Toksikoloji & IETOX2020 – Doç. Dr. Engin TUTKUN

  Toksikoloji kimyasallarla çalışılan işyerleri için önemli bir risk faktörüdür. İşyerlerindeki kimyasal maruziyet Endüstriyel Toksikoloji konusuna girmektedir. Endüstriyel Toksikoloji alanında Türkiye’de tek söz sahibi olan Endüstriyel Toksikoloji Derneği bu konuda bilimsel anlamda bir çok faaliyete imza atmaktadır. Bu hafta iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli olarak Endüstriyel Toksikoloji nedir? Dernek olarak yapılan faaliyetler ve…

 • Kimyasal Maruziyet Otizmli Çocuklara Neden Oluyor

  Son 20 yıldır otistik çocuk sayısında hızlı bir artış mevcut. Günümüzde her 68 çocuktan biri otizm spektrumunda yer alıyor. Otizmin gerçek sebebi henüz bilinmiyor ama hem genetik hem de çevresel faktörlerin etkisi olduğu bilinen bir gerçek. Çevresel faktörlerin başında da bazı kimyasallara maruz kalmak önemli yer alıyor. Otizm sayısı her geçen gün artıyor. Bunun sebeplerinden…

 • Solvent ve Çözücü Kimyasallar

  Solventler, çözücü anlamını taşımaktadır. Sanayimizde uçucu ve temizleyici bileşikler olarak gözükür. Daha çok tinere alternatif olarak gözükmek ile birlikte çok değişik kullanım alanları vardır. Solvent kimya sektörü için önemli bir sorun çözücüdür. Fakat solvent kimya sektöründe sorun çözerken zararları da bilinmelidir. Solvent çeşitleri kullanım alanına göre farklılıklar göstermektedir: Solventli endüstriyel temizleyiciler – Hidrokarbon bazlı çözücülerle…

 • Uçucu Organik Bileşenler (VOC) ve Ölçümü

  Uçucu Organik Bileşenler (VOC: Volatile Organic Compounds), oda sıcaklığında kolayca buharlaşan, doğada veya sanayide yaygın olarak bulunan karbon bazlı tehlikeli bileşiklerdir. Bu bileşikler hayatımızı kolaylaştıracak veya renk katacak malzemelerin üretimi için kullanılmaktadır. Dolayısıyla aslına bakarsanız bu bileşikler günlük hayatımızda da vardırlar. Nedir Bu Uçucu Organik Bileşenler? VOC yani Uçucu Organik Bileşenler, oda sıcaklığında çok çabuk buharlaşma…

 • Kimyasal Maruziyet in Biyolojik olarak İzlenmesi için Yapılması Gereken Tetkikler

  Kimyasallarla çalışanlarda kimyasal maruziyet i tespit etmek için kişisel ölçümleri yapılabilir. Bunun için öncelikle uğraşılan/kullanılan kimyasal maddenin MSDS’i kontrol edilerek madde içeriği tespit edilir ve bu maddelere göre kanda veya idrarda aşağıdaki ölçümler yaptırılarak çalışanın kişisel maruziyeti ortaya konabilir. İnorganik ve Organik Metal Maddeler: Alüminyum: Alüminyum Serum < 1 μg/100 ml; Alüminyum İdrar < 50 μg/g kreatinin Antimon:…