Etiket: kaynaklar

  • İş Hijyeni Bülteni, Temmuz 2020, Sayı: 3

    Türkiye’de iş hijyeni konusunda bilgi ve farkındalığı artırmak ve ileriye taşımak için kurulan İş Hijyenistleri Derneği tarafından çıkarılan İş Hijyeni Bülteni’nin 3ncü sayısı 2020 yılı Temmuz ayında yayınlandı. Bu ayki sayısında; İşyerinde aydınlatma riski ölçüm yöntemi ve uygulama örneğiTuran Durar, sy: 1-3İşyerinde termal risk ölçüm yöntemi ve uygulama örneğiSabriye Özcan, sy: 4-5Aydınlatma riski ve termal…

  • Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Tarihi

    İş sağlığı ve iş güvenliği alanına yönelik ilk düzenleme, 1865 tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesi olmuştur. Bu nizamname, dönemin padişahının onayından geçmemekle birlikte Ereğli Kömür Havzası’nda uygulanmıştır. Yaklaşık 100’e yakın maddeden oluşan Nizamname, gündelik çalışma süresini 10 saat olarak belirlemiş; işçilere çalışma sürelerinin dışında dinlenme süreleri verilmesi, işçilere yatacak yer sağlanması, işçi ücretlerinin öncelikli olarak ödenmesi…

  • Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Profili

    Her yıl işle ilgili kaza ve hastalıklar sonucunda 3,2 milyondan fazla kişi hayatını kaybetmektedir. Ayrıca her yıl 160 milyon yeni meslek hastalığı vakası ile 300 milyon ölümcül olmayan iş kazası meydana gelmektedir. İşle ilgili hastalık ve ölümlerin yarattığı ekonomik yük ile verimlilik kaybı küresel GSYH’nin %4’ünü teşkil etmektedir. Bu nedenle, güvenli ve sağlıklı bir iş…