Etiket: izin

 • Sağlık Raporları

  Sağlık raporları nasıl ve ne şekilde hazırlanması gerektiği ve raporların nelere verileceği, bir yönergeyle yeniden düzenlenmiştir. Bu yönerge 30.09.2019 tarih ve 23642684-010.04-1618 sayılı Makam Olur’u ile yayınlanmıştır. Sağlık Raporları yönergesiyle; İşyeri hekimi ehliyet raporu verebilir mi? Aile hekimleri işe giriş raporu verebilir mi? Bu uygulama ile sağlık kuruluşları arasında birliğin sağlanması için; e-Rapor Sisteminin hayata…

 • Yıllık izin

  Yıllık izin nedir? Kaç gündür? Hangi izinler yıllık izinden sayılır? Yıllık izin ücreti nedir? Yıllık izin nasıl hesaplanır? Kaç gün yıllık izin kullanabilirim? Yıllık izin kullanabilir miyim? Yıllık izin süresi ne kadardır?

 • Haftalık çalışma saati ve ara dinlenmesi

  İşçinin çalıştığı işte geçirdiği süreler çalışma süresi olarak anılmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63 üncü maddesinde, haftalık çalışma en çok 45 saat olarak belirlenmiştir. Aksi bir durum yoksa bu süre, iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit olarak bölünerek uygulanmaktadır. Ancak işçi ile işverenin anlaşması ile bu normal çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati…

 • Mazeret izinleri ve izin hakları

  Mazeret izni, yıllık izin, izin hakları. Mazeret izni yıllık izinden düşer mi? Mazeret izninde ücret kesilir mi? Ücretli mazeret izni nasıl kullanılır? Hafta tatili günleri yıllık izin süresine dahil mi? mazeret izni ve haftalık izin yıllık, işveren tarafından yıllık izinden düşülebilir mi?