Etiket: işveren

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir? Nasıl İşler?

  Kamu ve özel sektöre ait bütün işlerde ve işyerlerinde çalışanın sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınan önlem ve hayata geçirilen tüm uygulamalar “iş sağlığı ve güvenliği” olarak değerlendirilir. İş Sağlığı ve Güvenliğine dahil olmayacak iş ve işyerleri: Türk Silahlı Kuvvetleri faaliyetleri (askeri fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri…

 • İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Bildirimleri

  İş kazası bildirimleri, meslek hastalığı bildirimleri, iş kazası ne zaman bildirilir? İş Kazası nasıl bildirilir? İş Kazası nedir? Meslek hastalığı nedir? Nasıl bildirilir? Tehlike sınıfları? 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun idari para cezaları ve uygulanması…

 • Çalışan, İşveren ve İşyeri Hekimi ilişkisi

  İşyeri hekimliği çoğu zaman kurum hekimliği ile karışsa da görev, yetki ve sorumlulukları bakımından mevzuatta asıl yapmaları gerekenler kesin sınırlarla bildirilmiştir. İşyeri hekimleri, temel olarak iş sağlığını koruyup kollamak olan görevleri esnasında işverene ve çalışana işin yürütümü esnasında rehberlik etmek en önemli vazifesidir. Bu noktada işyeri hekimi iş ilerlerken hem işvereni hem de çalışanı yöneterek…

 • İşyeri Hekiminin İşverene Yazılı Bildirimi

  İşyerinde uygunsuzlukların tespiti, uygunsuzlukların yazılı olarak işverene bildirilmesi, işverene yazılı bildirim nasıl yapılır? işyeri uygunsuzluklarının yazılı bildirimi, yazılı olarak işvereni kaz etmek, sorumluluklar İşyeri hekimi, işyerinde iş sağlığını korumakla yükümlüdür. İşyeri hekiminin işyerinde bulunma amacı meslek hastalığının oluşmasını önlemek, iş kazasına neden olacak hastalıkları tespit etmek ve gerekli önlemler konusunda işverene bilgilendirme yapmaktır. (bknz. işyeri…

 • Mazeret izinleri ve izin hakları

  Mazeret izni, yıllık izin, izin hakları. Mazeret izni yıllık izinden düşer mi? Mazeret izninde ücret kesilir mi? Ücretli mazeret izni nasıl kullanılır? Hafta tatili günleri yıllık izin süresine dahil mi? mazeret izni ve haftalık izin yıllık, işveren tarafından yıllık izinden düşülebilir mi?

 • İş sözleşmesinin işveren tarafından derhal feshi

  işveren işçiyi kovabilir mi? Ne kadar sürede kovar? işçinin kovulması, iş sözleşmesinin feshi, işveren tarafından sözleşme feshi, işverenin işçiyi çıkarması, işverenin işçiyi kovması, fesih süresi, sözleşme fesih hakkı, fesih hakkı kaç gündür?

 • İşyerinde Bunu Yapan Tazminatsız Kovulacak! (Yargıtay Kararı)

  Arkadaş sohbetlerinde patronu için, ‘Cimri, pinti’ benzetmesi yapan işçi, tazminatsız şekilde kapı önüne konuldu. Mahkemenin ‘tazminatı ödenmeli’ dediği işçi, Yargıtay’dan gelen haberle yıkıldı. Yüksek mahkemenin emsal nitelikteki kararıyla, işvereni için ‘cimri, pinti’ diyen işçi, tazminat ödenmeden işten atılabilecek. Milliyet’in haberine göre; Çalıştığı iş yerinden, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri süren işçi, 2. İş…

 • Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri Ve Çalıştırılamayacakları İşler

  Hafif işler, yapısı ve niteliği itibariyle ve yerine getirilmesi sırasındaki özel koşullara göre; Çocukların gelişmelerine veya sağlık ve güvenliklerine zararlı etki ihtimali olmayan, Okula devamını, mesleki eğitimini veya yetkili merciler tarafından onaylanmış eğitim programına katılımını ve bu tür faaliyetlerden yararlanmasını engellemeyen işlerdir. Çocuk işçilerin çalıştırılabilecekleri hafif işler: Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı gerektirecek olanlar hariç meyve, sebze, çiçek toplama işleri, Kümes hayvanları besiciliğinde…

 • İşverenin Çocuk ve Genç Çalışanlara Karşı Yükümlülükleri

  Çocuklara karşı işlenmiş suçlardan hüküm giyen, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş olan, işveren veya işveren vekilleri çocuk ve genç işçi çalıştıramazlar. İşverenler çalıştırdıkları çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisi ile yazılı iş sözleşmesi yapmak zorundadır. Ayrıca işveren çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisine, çocuk ve genç işçinin çalıştırılacağı iş, karşılaşabileceği riskler ve alınan önlemler hakkında bilgi verir. Çocuğun…

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi

  ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 27 Şubat 2018 tarihinde yayımladığı bir genelge ile İSG alanında bir bilgi yönetim sistemi oluşturma çalışmasına başlamıştır.