Etiket: istirahat

  • Sağlık Raporları

    Sağlık raporları nasıl ve ne şekilde hazırlanması gerektiği ve raporların nelere verileceği, bir yönergeyle yeniden düzenlenmiştir. Bu yönerge 30.09.2019 tarih ve 23642684-010.04-1618 sayılı Makam Olur’u ile yayınlanmıştır. Sağlık Raporları yönergesiyle; İşyeri hekimi ehliyet raporu verebilir mi? Aile hekimleri işe giriş raporu verebilir mi? Bu uygulama ile sağlık kuruluşları arasında birliğin sağlanması için; e-Rapor Sisteminin hayata…