Etiket: İSG Kanunu

  • 6331 Sayılı İSG Kanunu EK-12 İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumları İçin İhtar Tablosu

    Sıra No. İhlalin Adı İhlalin Derecesi İhtar Puanı   Eğitim kurumlarınca, kurumun girişinin bulunduğu kısma ilgili maddede belirtilen tabelanın asılmaması durumunda. Hafif 10   Eğitim programının eğitim kurumu içerisinde ilan edilmemesi durumunda. Hafif 10   (Değişik satır:RG-7/3/2016-29646) 28 inci maddesinin on  altıncı fıkrasındaki hususlar hariç olmak üzere eğitim kurumlarının görev ve sorumlulukları olarak belirtilen hususlara…