Etiket: isg hizmetleri

 • HADİ.. “İŞYERİ SAĞLIK PROSEDÜRÜ” (revisable) YAZALIM.. – Dr. İlker Altuner

  Dr. İLKER ALTUNER 1.      AMAÇ Bu prosedürün amacı; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını mevzuata uygun şekilde açıklamak, uygulamalara açıklık getirmek ve sağlık hizmeti alanların da mevzuat gereklerini anlamalarını sağlamak, İşyeri Hekimi ve diğer sağlık personeli, iş sağlığı…

 • Stajer Çalışacaklar için Bilgi Notu

  İşyerlerinde Mesleki Eğitim, Pratik Eğitim Ve Staj Yapan Öğrencilere İlişkin İş Sağlığı Ve Güvenliği İşlemleri’ne dair Bilgi Notudur… İşyerlerinde Mesleki Eğitim, Pratik Eğitim Ve Staj Yapan Öğrencilere İlişkin İş Sağlığı Ve Güvenliği İşlemleri Öğrencilerin ve çırakların sağlıklı ve güvenli bir ortamda, işletmelerde mesleki eğitim, pratik eğitim ve staj çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla, aşağıda yer alan Milli…

 • Çalışan, İşveren ve İşyeri Hekimi ilişkisi

  İşyeri hekimliği çoğu zaman kurum hekimliği ile karışsa da görev, yetki ve sorumlulukları bakımından mevzuatta asıl yapmaları gerekenler kesin sınırlarla bildirilmiştir. İşyeri hekimleri, temel olarak iş sağlığını koruyup kollamak olan görevleri esnasında işverene ve çalışana işin yürütümü esnasında rehberlik etmek en önemli vazifesidir. Bu noktada işyeri hekimi iş ilerlerken hem işvereni hem de çalışanı yöneterek…

 • İşyeri Hekiminin İşverene Yazılı Bildirimi

  İşyerinde uygunsuzlukların tespiti, uygunsuzlukların yazılı olarak işverene bildirilmesi, işverene yazılı bildirim nasıl yapılır? işyeri uygunsuzluklarının yazılı bildirimi, yazılı olarak işvereni kaz etmek, sorumluluklar İşyeri hekimi, işyerinde iş sağlığını korumakla yükümlüdür. İşyeri hekiminin işyerinde bulunma amacı meslek hastalığının oluşmasını önlemek, iş kazasına neden olacak hastalıkları tespit etmek ve gerekli önlemler konusunda işverene bilgilendirme yapmaktır. (bknz. işyeri…

 • işe Giriş Muayeneleri Nerden Nasıl Alınır?

  çalışabilir raporu nereden alınır? işe giriş raporunu kim verir? işe giriş ve çalışabilir raporu nasıl alınır? işe giriş muayenelerini kim yapar? işe giriş raporu nasıl alınır? Hastane işe giriş raporu verebilir mi? işyeri hekimi işe giriş raporu verebilir mi? İşveren, iş yerine çalışmak üzere alacağı kişileri işe başlamadan önce muayeneye ettirmekle yükümlü kılınmıştır. Keza aynı…

 • İşyerinde çalışan Sayısı – Belirlenmesi

  İşyerinde kaç işçi var? çalışan sayısı neye göre belirlenir? Alt işverenlerin çalışanları çalışan sayısına katılır mı? Taşeronlar çalışan sayılır mı? Çalışan sayısı belirlenirken neye dikkat edilir? İş yerinde kaç çalışan var? Çalışan sayısını neye göre tespit ederiz? Bir iş yerinde çalışan sayısını belirlemek için o iş yerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya kayıtlı olan numarasına bağlı…

 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için görevlendirme

  İşveren işyeri hekimi görevlendirmek zorunda mı? İş sağlığı ve güvenliği için işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer yardımcı sağlık personeli görevlendirmesi nasıl olur? 50den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işler için işveren kendisi görev alır mı? 50’den az çalışanı bulunan yerler için iş sağlığı nasıl olacak? İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre: (İSG Kanunu, Madde…