Etiket: ilaç listesi

  • Özel Sağlık Kuruluşlarında Bulundurulması Gereken Asgari İlaçlar

    İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİNDE BU İLAÇLARIN BULUNDURMA ZORUNLULUĞU KALKMIŞTIR. (Mülga:RG-18/12/2014-29209) Resmi olarak yada ihtiyaç nedeniyle iş yerlerinde kurulması istenen veya kurulmuş olan “işyeri sağlık birimleri”nde olması gereken malzeme listeleri ve ilaçlar İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliğinde (EK-1)‘inde belirtilmektedir. İşyeri zorunlu yada isteğe bağlı olarak eğer bir sağlık birimi oluşturuyorsa yönetmeliğin bu ekinde geçen malzeme ve ilaçları…