Etiket: ihider

  • İş Hijyeni Bülteni, Temmuz 2020, Sayı: 3

    Türkiye’de iş hijyeni konusunda bilgi ve farkındalığı artırmak ve ileriye taşımak için kurulan İş Hijyenistleri Derneği tarafından çıkarılan İş Hijyeni Bülteni’nin 3ncü sayısı 2020 yılı Temmuz ayında yayınlandı. Bu ayki sayısında; İşyerinde aydınlatma riski ölçüm yöntemi ve uygulama örneğiTuran Durar, sy: 1-3İşyerinde termal risk ölçüm yöntemi ve uygulama örneğiSabriye Özcan, sy: 4-5Aydınlatma riski ve termal…