Etiket: hijyen

  • Gıda Zehirlenmesi Prosedürü

    Gıda Kaynaklı Enfeksiyon Ve Zehirlenmelere İlişkin Resmi Kontrol Prosedürü Bu yazı Gıda kaynaklı enfeksiyon/zehirlenme sonucu oluşan vaka veya salgında, vakaanın kaynaklanmış olabileceği tahmin edilen gıdalarda uygulanması ve izlenmesi gereken yasal süreçleri anlatmaktadır. Bu süreç, kâr amaçlı olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından gıdanın üretimi, işlenmesi ve dağıtımı aşamasında…

  • Gıda Yaptırımları

    5996 sayılı VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU Gıda ve yem ile ilgili yaptırımlar MADDE 40- (1) Gıda ve yem ile ilgili yaptırımlar aşağıda belirtilmiştir: a) İnsan tüketimine uygun olmayan gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu ürünleri üreten veya piyasaya arz edenler hakkında kamunun…

  • 1593 – UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU – Madde 126 ve 127

    Gıda üretim ve satış yerleri ve toplu tüketim yerleri ile insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerine yönelik sanatların ifa edildiği iş yeri sahipleri ve bu iş yerlerinin işletenleri, çalışanlarına, hijyen konusunda bu iş yerlerindeki meslek ve faaliyetin gerektirdiği eğitimi vermeye veya çalışanların bu eğitimi almalarını sağlamaya, belirtilen eğitimleri almış kişileri çalıştırmaya, çalışan kişiler…