Etiket: gıda

  • ELLER GÜNAHKAR… – İşyerlerinde Gıdalara bağlı intoksikasyonlar ve Enfeksiyonlar

    Gıda enfeksiyonları, gıdalarda bulunan bakterilerin kendisinin vücuda alınması ve burada üremesi sonucu, bizzat kendilerinin veya metabolitlerinin meydana getirdikleri hastalıklardır. Gıda Intoksikasyonları ise, besinlerle birlikte vücuda alınan bakteri toksinlerinin meydana getirdiği gıda zehirlenmeleridir. Temel özelliklerine göre Gıdalar açısından önemli mikroorganizmalar(Bakteriler, Küfler, Mayalar) A- Bozulma yapanlar (özellikle >106 /g veya cm2 veya ml düzeyine geldiklerinde kalite ve…

  • Gıda Zehirlenmesi Prosedürü

    Gıda Kaynaklı Enfeksiyon Ve Zehirlenmelere İlişkin Resmi Kontrol Prosedürü Bu yazı Gıda kaynaklı enfeksiyon/zehirlenme sonucu oluşan vaka veya salgında, vakaanın kaynaklanmış olabileceği tahmin edilen gıdalarda uygulanması ve izlenmesi gereken yasal süreçleri anlatmaktadır. Bu süreç, kâr amaçlı olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından gıdanın üretimi, işlenmesi ve dağıtımı aşamasında…

  • Gıda Yaptırımları

    5996 sayılı VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU Gıda ve yem ile ilgili yaptırımlar MADDE 40- (1) Gıda ve yem ile ilgili yaptırımlar aşağıda belirtilmiştir: a) İnsan tüketimine uygun olmayan gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Bu ürünleri üreten veya piyasaya arz edenler hakkında kamunun…