Etiket: ergonomi

 • eTV – Kas İskelet Rahatsızlıkları Kapsamında İşyerlerinde Ergonomik Koşullar – İSGGM

  yazar:

  kategori:

  Her yıl Avrupa İSG Haftası’nda, Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı EU-OSHA çeşitli temalarla etkinlikler gerçekleştirmektedir. Ajans bu yıl Avrupa İSG Haftası kapsamında kas iskelet sistemi hastalıklarını konu edinen “Sağlıklı İşyerleri, Yükü Hafifletir” teması ile etkinlik gerçekleştirmiştir.

 • Ergonomi – Ergonomist Gözü ile – İzmir Tabip Odası

  yazar:

  kategori:

  İzmir Tabip Odası tarafından 8 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen bu eğitimde “Ergonomi” ele alındı. Eğitim moderatörü İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu hekimlerinden Esat HOŞGÖNÜL idi. Konuşmacı ise Çiğdem GÖKÇE, Fizyoterapist, Ergonomist

 • Ergonomi Tarihi

  yazar:

  kategori:

  Ergonomi tarihinde genellikle öncellikle F.W.Taylor’dan söz edilir. Taylor 18. Yüzyılın ikinci yarısında iş düzeni anlayışını geliştirmiş, işgörenlerin daha verimli ve düzenli nasıl çalışabilecekleri üzerine çalışmalar yapmıştır. Sosyal ve psikolojik bilgisinin eksikliğinden dolayı eleştirilmesine rağmen ergonomide “iş hevesi konusunda araştırma yapan ve öneriler getiren ilk araştırmacı olarak anılır. Ergonomi tarihi nde öncü bilim adamları olarak Gilberth…

 • İSG Profesyonelleri için Ergonominin Önemi

  yazar:

  kategori:

  Ergonominin önemi hepimiz tarafından kabul gören bir kavram ancak İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekimi olarak yeni bir yılla beraber bizi bekleyen zaten yeterince planlı görevleriniz var. Risk değerlendirmeleri, uyumluluk ve düzenleyici standartları sürdürmek, eğitim geliştirmek ve sürekli eğitimleri organize ederek bunları hedef kitlelere vermek, aynı zamanda iş verimliliğini sekteye uğratmadan ergonomiyi korumakla da mı…

 • İşyerinde Gürültü ve Kulaklık Seçimi

  Ortamda gürültünün bulunması işitme ile ilgili problemler yaratır. Bu problemler aniden veya daha sinsice kronik olarak gelişebilir. İşten kaynaklı (mesleki) işitme problemlerinin maruziyet süresi ortamdaki gürültü seviyesine göre değişmektedir. İşitme kaybı her seviyedeki uzun süreli ses maruziyeti sonucu gelişebilir. Ancak yapılan bilimsel araştırmalar ve güncel mevzuatımızın ön gördüğü şekilde 87 dB ve üzeri maruziyetler çok…

 • Ergonomik Risk Analiz Yöntemleri

  yazar:

  kategori:

  Ergonomi hakkında daha önce bilgi vermiştik. Ergonomiyi sadece kas iskelet sistemi ile sınırlamamak gerektiğini vurgulayarak bu yazıda bahsedeceğimiz ergonomik risk analiz yöntemleri kas iskelet sistemi üzerine yapılacak analizler olacaktır. Ergonomik risklerin değerlendirilmesinde pek çok yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden “gözlemsel ölçekler” basit ve çabuk cevaplanabilir olmaları ve işin sürdürülmesi sırasında işin bölünmesine yol açmamaları nedeni ile…

 • Ergonominin Faydaları

  yazar:

  kategori:

  Ergonomi nedir? Faydaları nelerdir? Çalışan için faydasının yanında işveren için neden önemlidir? Ergo/nomi yani iş/bilimi ( veya insan faktörleri ) insanlar ve sistemin diğer unsurları arasındaki etkileşimleri anlamakla ilgilenen bilimsel bir disiplindir ve insan sağlığını ve bütün sistem performansını en iyi hale getirmek için tasarlanan teorileri, prensipleri, verileri ve yöntemleri uygulayan bir iş koludur. Ergo…

 • Ergonomiye Genel Bakış

  yazar:

  kategori:

  Ergonomi, çalışanların yetenek ve kısıtlılıklarına göre çalışma alanlarının düzenini inceleyen bir bilim dalıdır. Peki çalışma alanları neden önemlidir? İyi bir çalışma alanı sayesinde çalışanlarınız daha rahat şartlarda çalışacak, yorgunlukları ve yıpranma süreleri azalacak ve çalışanlarda iş kazası ve meslek hastalıkları (özellikle kas iskelet sistemi hastalıkları) sıfır düzeyine inecektir. Aksi takdirde çalışma alanları yüzünden kalite seviyeleri,…

 • Ergonomi nedir?

  yazar:

  kategori:

  Ergonomi  kısaca “fiziksel çevrenin insana uyumlaştırılması süreci” diyebiliriz. Günümüz endüstri çağında makine-insan arasındaki artan ilişkiler, insana uyumlu çevre, eşya, makine, ofis vs. gibi fiziksel çevre birimlerinin yaratılması çabalarını zorunlu kılıyor. Öyle ki artık sadece fiziksel çevrenin ergonomisinden değil, doğrudan insanın zihnine seslenen bilgisayar yazılımları, Internet, web dizaynı vs. gibi öğelerin de insana uyumundan (Zihinsel algılama,…

 • Çalışma Ortamında Ergonominin Kanıtlanmış 5 Faydası

  yazar:

  kategori:

  Ergonominin önemini kavradık mı? Ergoniminin faydaları hakkında daha fazla bilgi saihibi olun. Şirketinizde çalışanlara ödenen tazminatları ve sağlık harcamalarını azaltmanın yolunu mu arıyorsunuz?Verimliliği artırmak şirketinizin bu yıl öncelikli temel hedeflerinden biri mi? Peki ya ürün kalitesini iyileştirmek? Durum böyleyse (ki öyle olduğunu varsayıyorum), şirketinizdeki ergonomi süreçlerini oluşturmak veya iyileştirmek yapılacak işler listenizin tepesinde yer almalı.…