Etiket: ekler

 • İşyeri Tehlike Sınıfları

  İşyerinin tehlike sınıfı işyerinde verilen genel hizmet kapsamına göre belirlenir. İşyerinin kuruluş amacına yönelik olarak yapılan esas işe göre karar verilir. İşyeri az tehlikeli sınıfta olsa da işyerinde yapılan bazı işler tehlikeli veya çok tehlikeli iş kolunda da bulunabilir.Bakanlık’ın 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları…

 • İşyeri Sağlık Biriminde Bulunması Gereken Malzeme ve İlaçlar

  İşyerlerinde zorunlu veya isteğe bağlı olarak açılmış olan işyeri sağlık birimlerinde bulundurulması gereken malzeme listesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Ek-1’inde açık olarak belirtilmiştir. Birden fazla işyeri hekiminin bir arada çalıştığı birimlerde, aşağıda koyu işaretlenmiş olanlar her işyeri hekimi için ayrı ayrı bulundurulur. (a-h maddeleri arası) İSGB VE OSGB’LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ a) Steteskop,…

 • Özel Sağlık Kuruluşlarında Bulundurulması Gereken Asgari İlaçlar

  İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİNDE BU İLAÇLARIN BULUNDURMA ZORUNLULUĞU KALKMIŞTIR. (Mülga:RG-18/12/2014-29209) Resmi olarak yada ihtiyaç nedeniyle iş yerlerinde kurulması istenen veya kurulmuş olan “işyeri sağlık birimleri”nde olması gereken malzeme listeleri ve ilaçlar İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliğinde (EK-1)‘inde belirtilmektedir. İşyeri zorunlu yada isteğe bağlı olarak eğer bir sağlık birimi oluşturuyorsa yönetmeliğin bu ekinde geçen malzeme ve ilaçları…

 • İşyeri Hekimleri, Diğer Sağlık Personeli, Eğiticiler Ve Sorumlu Müdürler İçin İhtar Tablosu – Ek 11

  Sıra No. İhlalin Adı İhlalin Derecesi İhtar Puanı   (Değişik satır:RG-7/3/2016-29646) İşyeri hekimlerinin görev ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda denetim başına. Orta 20   (Değişik satır:RG-7/3/2016-29646) Diğer sağlık personelinin görev ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda denetim başına. Orta 20   Sorumlu müdürlerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda aykırılık başına. Hafif 10   Eğiticilerin görev…