Etiket: Dr. İlker Altuner

  • NACE Koduna göre Periyodik Muayene Doğru mu?

    Dr. İlker ALTUNER “Sadece NACE koduyla yol alan firmaların İş Kazası ve Meslek Hastalığı riskleri; Klavuzu karga olanın riski kadardır!” ÇALIŞANLARIN PERİYODİK MUAYENELERİ 18 Aralık 2014  PERŞEMBE, Resmî Gazete ,Sayı : 29209 İLGİLİ YÖNETMELİK’de : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından – İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK…