Etiket: bildirim

  • İş Kazası Bildirimleri

    İş Kasası nedir? İş Kazası nı kim bildirir? İş Kazası nı işyeri hekimi mi bildirir? İş Kazası olursa iş güvenliği uzmanı mı bildirir? İş Kazası sorumlusu kimdir? İş kazası, işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olaydır. İşyeri, mal veya hizmet üretmek…

  • İşyeri Hekiminin İşverene Yazılı Bildirimi

    İşyerinde uygunsuzlukların tespiti, uygunsuzlukların yazılı olarak işverene bildirilmesi, işverene yazılı bildirim nasıl yapılır? işyeri uygunsuzluklarının yazılı bildirimi, yazılı olarak işvereni kaz etmek, sorumluluklar İşyeri hekimi, işyerinde iş sağlığını korumakla yükümlüdür. İşyeri hekiminin işyerinde bulunma amacı meslek hastalığının oluşmasını önlemek, iş kazasına neden olacak hastalıkları tespit etmek ve gerekli önlemler konusunda işverene bilgilendirme yapmaktır. (bknz. işyeri…