Etiket: anamnez

  • Çalışma Öyküsü

    İşyeri hekimleri için meslek hastalıklarının sorgulanması, Çalışanın hastalığının meslek hastalığı olarak değerlendirirken sorgulanması gerekenler, meslek hastalıklarında dikkat edilmesi gereken noktalar, çalışma öyküsü nasıl alınır? Meslek Hastalığının tanısının konması için gerekli şartların sağlanması için iş ile hastalık arasında bağın değerlendirilmesi ve ortaya konması gerekir. Bunun için ilk yapılması gereken klinik değerlendirmedir. Klinik değerlendirme çalışma öyküsünün alınmasıyla…