Etiket: alt işveren

  • Buldum, buldum…

    İşyeri hekimleri olarak en büyük sıkıntımız firmaların sık hekim değiştirmesi, işyeri hekimi sözleşmesi yapmak zorunda olduğu halde yapmaması, yapsa da kağıt üzerinde göstermesi ancak uygulamaya koymaması. Diğer taraftan OSGB’lerin iş bilmez bir hekimle çok düşük ücrete anlaşıp her yerde kaşesini kullanmasıdır. Bu hekimin kendi sorumsuzluğundan kaynaklansa da denetimlerin yetersiz olmasından fırsat bilenler tarafından sık kullanılmaktadır.…

  • Alt işveren çalışanları için Sağlık Gözetimi

    İşyeri hekiminin taşeron çalışanlar için sorumluluğu nedir? Taşeron çalışanı muayene eder mi? Alt işveren çalışanının sağlık muayenesini kim yapar? Alt işverenin işe giriş ve periyodik muayenesi nasıl yapılır? İşyeri hekimi kendi çalıştığı işyerinde bulunan taşeron/alt işveren çalışanların işe giriş ve muayenelerinden sorumlu değildir! Alt işveren ve taşeronların muayenesini yapamaz. İşyeri hekimi sadece İSG – KATİP…