Etiket: 6331

  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili işverenin yükümlülükleri

    işverenin yükümlülükleri nedir? iş Sağlığı ve güvenliği açısından işverenin yükümlülükleri nedir? İşveren iş Sağlığı ve güvenliği açısından neler yapmalıdır? çalışana karşı nelerden sorumludur? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun’da işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü tutulmuştur. Yani işveren, mevcut işle ilgili olarak; Karşılaşılabilecek mesleki risklerin önlenmesini sağlamalı, Bu riskler hakkında çalışanları…

  • İşyeri Hekimleri, Diğer Sağlık Personeli, Eğiticiler Ve Sorumlu Müdürler İçin İhtar Tablosu – Ek 11

    Sıra No. İhlalin Adı İhlalin Derecesi İhtar Puanı   (Değişik satır:RG-7/3/2016-29646) İşyeri hekimlerinin görev ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda denetim başına. Orta 20   (Değişik satır:RG-7/3/2016-29646) Diğer sağlık personelinin görev ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda denetim başına. Orta 20   Sorumlu müdürlerin görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda aykırılık başına. Hafif 10   Eğiticilerin görev…

  • 6331 Sayılı İSG Kanunu EK-12 İşyeri Hekimliği Eğitim Kurumları İçin İhtar Tablosu

    Sıra No. İhlalin Adı İhlalin Derecesi İhtar Puanı   Eğitim kurumlarınca, kurumun girişinin bulunduğu kısma ilgili maddede belirtilen tabelanın asılmaması durumunda. Hafif 10   Eğitim programının eğitim kurumu içerisinde ilan edilmemesi durumunda. Hafif 10   (Değişik satır:RG-7/3/2016-29646) 28 inci maddesinin on  altıncı fıkrasındaki hususlar hariç olmak üzere eğitim kurumlarının görev ve sorumlulukları olarak belirtilen hususlara…