İSG Mevzuat Listesi

Bu sayfa Aralık 2021’de güncellenmiştir. 
      Lütfen güncel yönetmelik ve mevzuat için mevzuat.gov.tr  sitesini ziyaret edin.

İş Kanunu (4857) Tertip: 5Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2003Sayısı: 25134 

SGK Kanunu (5531) Tertip: Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Sayısı: 26200 

Borçlar Kanunu (6098) Tertip: Resmi Gazete Tarihi: 04.02.2011 Sayısı: 27836

İSG Kanunu (6331) Tertip: Resmi Gazete Tarihi: 30.06.2012 Sayısı: 28339

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648

GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 23.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28744

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 24.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28861

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 18.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28532

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29401

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 19.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28770

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786

ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28550

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 24.01.2017 Resmi Gazete Sayısı: 29958

      Kanun
      6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

      Uluslararası Sözleşmeler

 • 12/6/1989 tarihli ve 89/391/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı ILO Sözleşmesi
 • Sağlık Hizmetlerine İlişkin 161 sayılı ILO Sözleşmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi’ne ilişkin 187 sayılı ILO Sözleşmesi
 • İnşaat Sektöründe Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi’ne ilişkin 167 sayılı ILO Sözleşmesi

       Yönetmelikler

 1. Askerî İşyerleri İle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
 2. Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
 3. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 4. Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 5. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
 6. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
 7. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 8. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
 9. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
 10. Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
 11. Geçici veya Belirli Süreli İşlerde, İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
 12. Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda, Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 13. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda, Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 14. Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
 15. Maden İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 16. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
 17. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
 18. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
 19. Tozla Mücadele Yönetmeliği
 20. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
 21. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 22. Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 23. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
 24. Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 25. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 26. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 27. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 28. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 29. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
 30. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
 31. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
 32. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
 33. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 34. İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
 35. İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 36. İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
 37. İş Yerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

        Tebliğler

 1. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İş Yeri Tehlike Sınıfları Tebliği
 2. Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ
 3. Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
 4. İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
 5. Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
 6. Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/11)
 7. Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
 8. Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
 9. Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair, Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/39)
 10. Bazı Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/43)
 11. Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/26)
 12. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Sistem Belgelendirme Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olarak Türk Standartları Enstitüsü’nün Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
 13. Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti’nin Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
 14. Türk Standartları Enstitüsü’nün Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Bulunan Ayak ve Bacak Koruyucuları Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
 15. Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
 16. Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/11)
 17. Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
 18. Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
 19. Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
 20. 6331 Sayılı İSG Kanunu’ndaki İdari Para Cezaları
 21. Yıllara Göre Gemi Adamları İaşe Bedeli Tablosu
 22. Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ
 23. Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği