Kim İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları kapsamında işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık sağlık personeli görevlendirilmektedir. İşyeri hekimi, işyerinde iş sağlığı ve meslek hastalıkları ile ilgili riskleri değerlendirir. İşverene çalışan ve iş sağlığı hakkında rehberlik yapmak üzere varsa yardımcı sağlık personeli ile beraber hizmet eder. İş kazaları ve işin süreçlerinin güvenli şekilde yürütülmesinde riski değerlendirerek işverene rehberlik yapması gereken kişi de iş güvenliği uzmanıdır.

Merhaba, ben Dr. Fatih. Size bu yazımda kimlerin İş Güvenliği Uzmanı olabileceğini anlatmaya çalışacağım.

iş güvenliği uzmanı

İş Güvenliği Uzmanları ile ilgili olan yönetmelik, tanımlar kısmında iş güvenliği uzmanını şu şekilde tanımlar. “İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip kişiler”

İş güvenliği uzmanlığı belgesini Kimler Alabilir?

İş güvenliği uzmanlığı belgesi A, B ve C sınıfı olmak üzere üç sınıftan oluşur:

C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

İş güvenliği alanında eğitim alıp, ÖSYM tarafından yapılan İSG Sınavı ile ilk kez sahada bu işi yapmaya niyetlenen kişilere verilen bir sertifikadır.

Sadece Az Tehlikeli (Tehlikeli/Çok Tehlikeli olmayan) işyerlerinde çalışabilirler. Tehlikeli veya Çok Tehlikeli işyerinde ise A sınıfı sertifikaya sahip bir İş Güvenliği Uzmanı ile beraber çalışabilirler.

C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

 1. C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak, yapılan İSG sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ve teknik elemanlara,
 2. Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil, en az on yıl görev yapan müfettişlerden, C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılanlara, (sınavsız) (iş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri hariç)
 3. Üniversitelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans Programını tamamlayanlardan yapılan İSG sınavında başarılı olanlara Genel Müdürlükçe verilir.

B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

B sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için öncelikle C sınıfı iş güvenliği uzmanı olup en az üç yıl fiilen bu görevi yapmış olması veya İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Yüksek Lisans yapmış olması gerekiyor. Bu şartları yerine getirenler ayrıca B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılmaları ve akabinde B sınavına geçiş için yapılan İSG sınavına katılarak başarılı olmaları gerekir.

Ayrıca, (iş sağlığı ve güvenliği alanında teftiş yapan mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri hariç) Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az on yıl görev yapan müfettişlerden B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara, Genel Müdürlük tarafından B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı sertifikası verilir.

B sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Az Tehlikeli ve Tehlikeli işyerlerinde görev alabilirler.

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

A sınıfı en yetkin/tecrübeli iş güvenliği uzmanlarıdır. Çok tehlikeli işler dahil tüm işyerlerinde görevlendirilebilirler.

A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;

 1. B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılan İSG sınavında başarılı olanlara,
 2. Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlardan; “İş Sağlığı ve Güvenliği” veya “İş Güvenliği” programında doktora yapmış olanlara,
 3. Genel Müdürlük veya bağlı birimlerinde en az on yıl görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlara,
 4. İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişlerine,
 5. Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde uzman yardımcılığı süresi dâhilen az on yıl fiilen görev yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren
  fakülte mezunları ile teknik elemanı olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına verilir.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görevlendirmeleri

İşveren tarafından iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler mutlaka geçerli bir iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak zorundadır.

İş güvenliği uzmanlarından;

 • C sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta,
 • B sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda,
 • A sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.

Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarından sadece birinin, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.

İş Güvenliği Uzmanlarının Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile
Çalışma Usûl ve Esasları – Madde 7

İş güvenliği uzmanlarının görevlendirilmesinde, hesaplanan çalışma süreleri bölünerek birden fazla iş güvenliği uzmanına verilemez. Ancak vardiyalı çalışma yapılan işyerlerinde işveren tarafından vardiyalara uygun şekilde görevlendirme yapılır.

İşveren, bu Yönetmelikte belirtilen zorunlu çalışma sürelerine bağlı kalmak şartıyla işyerinin tehlike sınıfına uygun olarak görevlendirilmesi zorunlu olan en az bir iş güvenliği uzmanının yanında, Kanunda ve Yönetmelikte belirtilen esas sorumluluklar saklı kalmak kaydıyla iş güvenliği uzmanına yardımcı olmak üzere, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip ve işyerinin tam süreli sigortalı çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı görevlendirmesi yapabilir.

İş Güvenliği Uzmanları, belgelerini aldıkları tarihten itibaren 5 yıllık aralıklarla vize ettirmeleri gerekir.

DEtaylı Bilgi >>

İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme Süreleri

0’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika C sınıfı Uzman görevlendirilir. 1000den fazla çalışan varsa her 1000 kişi için tam zamanlı bir Uzman görevlendirilmesi gerekir. Çalışan sayısı 1000 sayısının tam katlarından fazlaysa geriye kalan çalışan sayısına göre dakika başı hesabıyla ek iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.

Tehlikeli sınıfta yer alanyer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 20 dakika B sınıfı Uzman görevlendirilir. 500den fazla çalışan varsa her 500 kişi için tam zamanlı bir Uzman görevlendirilmesi gerekir. Çalışan sayısı 500 sayısının tam katlarından fazlaysa geriye kalan çalışan sayısına göre dakika başı hesabıyla ek iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alanyer alan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 40 dakika A sınıfı Uzman görevlendirilir. 250den fazla çalışan varsa her 250 kişi için tam zamanlı bir Uzman görevlendirilmesi gerekir. Çalışan sayısı 250 sayısının tam katlarından fazlaysa geriye kalan çalışan sayısına göre dakika başı hesabıyla ek iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.

İş Güvenliği Uzmanı, birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapabilir. Böyle bir durumda bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

Ayrıca, iş güvenliği uzmanları, tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamazlar.Yorumlar

“Kim İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?” için 3 yanıt

 1. […] İş Güvenliği Uzmanı olmak isteyen Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ve teknik elemanlar, […]

 2. […] getirebilmek için güvenlik ve iş kazalarını önlemek adına mühendis kafasına sahip bir iş güvenliği uzmanını görevlendirir. Sağlık tarafında da iş sağlığı ve meslek hastalıklarını önlemek […]

 3. […] Hakkında Yönetmelik” kapsamında İşyeri tehlike sınıfı uyarınca, ilgili işletmenin İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekimi tarafından eğitim düzenlenmesi […]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir