İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimliği ‘nden önce “hekimlik” kavramının aslında ne anlama geldiğini izah etmekte fayda vardır. Ancak o takdirde işyeri kavramından sonra hekim ünvanının “işyeri doktorluğu” ifadesinden çok daha anlam kazandığını göreceğiz.

Arapça’da hakim ve hekim özdeştir ve hikmet sahibi, bilge, çok bilen anlamında kullanılır. Arap ülkelerinin bazılarında akıllı insanlara hekim denmektedir. Ülkemizde ise doktor ve hekim aynı anlamda kullanılmaktadır. 6 sene olan tıp fakültesi mezunlarına “Doktor”, “Hekim”, “Tabip” denmektedir.

Doktor: Akademik bir ünvandır. Sadece tıp fakültesi mezunları için değil, herhangi bir bilimsel yahut felsefi alanda yüksek bir başarı düzeyine ulaşmış kişilere verilen bir unvan olarak kullanılmaktadır. Latince ‘öğretmek’ anlamına gelen docere kelimesine dayanır.

Tabip: Tıp ilmiyle uğraşan kişiler için kullanılan Arapça kökenli bir sözcüktür. Kelime tıp bilimleri ile ünlü Antik Mısır’daki Teb şehrinin isminden gelmektedir. Osmanlıcadan yeni Türkçemize aktarılarak kullanılmaktadır.

Hekim: Arapça h-k-m olarak yazılan “hüküm” kökünden gelir. Karar veren, doğruyu yanlıştan ayırabilen kişi anlamlarında kullanılır. Hakim, hakem ve hikmet gibi kelimeler de hep aynı kökten gelen ve anlam açısından sıkı ilişkileri olan kelimelerdir. Bunların hepsinde de ‘eğriyi-doğruyu ayırt etme’, ‘sıradan insanlardan daha derin bir bilgiye sahip olma’, ‘bilgisi ile iş görebilme’ gibi içerimler saklıdır.

İşyeri Hekimliği & İş Sağlığı Uzmanı

İşyeri hekimliği ise tıpta bilimsel bir uzmanlık alanı olmasa da farklı bilgi, beceri ve kabiliyet gerektiren koruyucu hekimlik hizmetidir.

Burada ayırt edilmesi gereken ufak bir noktayı belirtmek gerekirki bahsettiğim işyeri hekimliği ifadesi, Halk Sağlığı’nın bir üst akademik doktora programı olan “İş Sağlığı Doktorası” ile karıştırılmaması gerekir.

İşyeri Hekimliği: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip doktordur. Bakanlıkça belirlenen eğitim merkezlerinde belirli sürede kurs görüp, uygunlanan sınavla sertifikalandırılırlar.

İş Sağlığı Uzmanı: Üniversitelerin, Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında veya direk Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda verilen İş Sağlığı Doktora Programına katılarak iş sağlığı ve güvenliği konularında temel kavramlar ve uygulamalar bakımından bilgi ve beceri ile donatılmış ve çalışanların işyeri sağlık risklerinden korunmasına, sağlık düzeylerinin ve yaşam kalitelerinin geliştirmesine yönelik ulusal ve uluslararası çalışmalarda ve kuruluşlarda görev ve sorumluluk alacak şekilde yetiştirilen doktorlardır. Doktora programı dört yıl (sekiz yarıyıl) sürmektedir.

İşyeri Hekimliği aslında işyeri ve fabrikalar gibi sahada gördüğümüz doktorlardır. İş sağlığı uzmanları ise ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşları olarak ifade ettiğimiz hastanelerde “meslek hastalıkları poliklinikleri”nde yine hastaneye yönlendirilmiş, çalışanların “mesleki yönden” değerlendirmesini yaparak görüş ve öneriler sunan hekimlerdir.

işyeri hekimliği
İşyeri Hekimliği bir uzmanlık olmasa da ayrı bir öneme sahiptir.

Aslında İş Sağlığı ve Güvenliği alanında sistem gayet güzel kurulmaya çalışılmaktadır. Sahadaki işyeri hekimi, çalışan sağlığını koruyacak riskleri değerlendirerek alınması gereken önlemleri işverene bildirecek. İşveren gerekli tedbirleri alarak işine çalışan sağlığını gözeterek devam edecek. Bu arada öngörülemeyen yada atlanan bazı vakaalarda da tespit edilen sağlık sorunu, işyeri hekimi tarafından iş sağlığı uzmanına yönlendirilerek tetkik edilmeye ve çözüm sunulmaya çalışılacak. Bu sağlık sorununun mesleki olduğu düşünülüyorsa kayıt altına alınacak.

İşyeri Hekimliği ‘ni Diğer Hekimlerden Ayıran Özellikler

Koruyucu sağlık hizmeti tüm hekimler için öncelikli olsa da işyeri hekimliği açısından bakıldığında çok çok daha kıymetli bir yere sahiptir. Çünkü işyeri hekimliğinde, hekimin sorumluluk alanı bellidir. Hatta sınırlarıyla bellidir.

Konuyu daha iyi anlamak için İşyeri Hekiminin Görevleri‘ne bir göz atmalısınız.

İşyeri hekimi, sadece İSG-KATİP üzerinde atanmış olan SGK numarasına bağlı işyer(ler)ine hizmet verir.

İşyeri Hekiminin Görevlendirilmesi

İşyeri hekimi, görevlendirildiği işyerinde risk değerlendirmesi yapması gerekir.

İşyeri Hekiminin Risk Değerlenmesi

Yaptığı risk değerlendirmesine göre alması tehlikeleri belirler ve bunlara karşı sağlık takipleri, muayeneler ve eğitimleri düzenler.

İşyeri hekimi diğer hekimlere göre daha sınırlı alanda çalıştıkları için, çalışma fiziki alanlarına hakim olmalı, yapılan işi rollerine göre iyi kavramalı ve öngörülerini devreye sokarak muhtemel iş kazası ve meslek hastalıkları oluşmadan önce tedbirler, çözümler üretebilmelidir.

Bu noktada işyeri hekimlerini diğer hekimlerden ayıran çok daha önemli bir unsur vardır:

İşvereni İkna Etmek

Hiçbir hekim, başkasının sağlığı için alınması gereken maliyetli tedbirler konusunda elinde harcama yetkisi olan birini ikna etmeye çalışma ihtiyacı duymazken, işyeri hekimleri işvereni, çalışanların sağlığını korumak için alınması gereken sağlık tedbirlerinin önem ve ehemniyetini tam olarak izah ederek ikna etmesi gerekmektedir.

Bu yüzden işyeri hekimlerinin, özellikle kurumsal firmalarda, pozisyonlarının (Title – Ünvan) yeri çok önemlidir.

İdeal bir İşyeri Hekimi

İşyeri hekimi görev, yetki ve sorumluluklarını bu yazımızda paylaşmıştık. İşyeri hekimi olarak yapmamız gerekenler mevzuatta açık olarak belirtilmiştir ve bunları bilerek hareket etmemiz hem işimizi doğru yapmamızı sağlayacak hem de işyeri hekimliği ile normak hekimlik mesleğimizin birbirine karışmasını engelleyecektir.

Örnek işyeri hekimi, işini en doğru şekilde yapandır. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına tam katılır. Çalışanının sağlığını gözetir. İşverenin iş sağlığı konusunda sağ koludur. Bu nedenle hem çalışanlar hem de işveren memnundur. İşyeri hekimliği’ne yeni başlayacak meslektaşlarına rehber olur. Üretir, geliştirir ve aktarır.

“Örnek işyeri hekimi nasıl olmalıdır?”

Dr. Fatih Hakan ÇAM

Yazı Ekleme Tarihi: 18/10/2019


Yorumlar

“İşyeri Hekimliği” için 9 yanıt

  1. Visitor Rating: 5 Stars

  2. […] husus 2018 yılı Ağustos ayından itibaren ister bireysel, ister OSGB üzerinden hizmet veren tüm İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personellerini de […]

  3. […] izlenmesi gereken süreçleri daha önceki yazımda bahsetmiştim. Bu süreçler içinde gerek işyeri hekimleri gerekse iş güvenliği uzmanlarının Bakanlıkça yapılacak olan sınava girmeleri gerektiğini […]

  4. […] olmuş olmalısınız. Özel veya resmi bir kurumda çalışıyor olsanız da olmasanız da “işyeri hekimliği” yapmak için yetkilendirilen sınava […]

  5. […] tanıtıp, anlatacak ve yerinde bizzat uygulayacak kişiler yine İş Güvenliği Uzmanı ve/veya İşyeri Hekiminden oluşan İSG ekibidir. Sunulan çözümler olduğu gibi bırakılmaz ve takip edilir. Çözüme […]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir