İşyeri Hekimliği Ücretleri

işyeri hekimi ücretleri, işyeri hekimliği ücretleri, işyeri hekimliğinde ücretler, işyeri hekimi ne kadar kazanıyor, işyeri hekimleri için il il ücret skalası, örnek işyeri hekimi ücreti hesaplamaları, işyeri hekimliği için ne kadar teklif edilmeli

İşyeri hekimliği ücretleri 2012 yılı sonunda yapılan yeni mevzuat düzenlemesine kadar Türk Tabipler Birliği tarafından belirleniyordu. Aynı zamanda Tabip Odaları işyeri hekimlerini de kendisi atıyordu. Yani işyeri hekimliği düzeni Türk Tabipler Birliği tarafından sağlanıyordu. Dolayısıyla ücret politikasını belirlemekte bu sayede daha kolay oluyordu.

Yeni düzenleme ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işyeri hekimliği hizmeti Tabip Odaları güdümünden çıkarak münferit işveren – hekim anlaşmaları veya Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri üzerinden verilmeye başlandı. Bir devir serbest piyasa ekonomisine doğru evrilirken Odaların işyeri hekimliği üzerindeki etkisi de zamanla eridi gitti. Dolayısıyla ücretlendirmeler de hizmeti en ucuz şekilde almaya odaklı olarak düştü. Önce şehirler arasında farklılıklar gösterdi. Sonra da aynı şehir içinde daha ucuzunu bulmak uğruna daha da düştü ve hekim hiç çalıştırılamayacak kadar ucuz çalıştırılmaya başlandı. Üstelik bu hekimler eski uygulamaların aksine hastanın ayağına gönderilerek manevi değeri daha da düşürecek hizmet anlayışıyla yönetilmeye başlandı. İşin en acısı kimse bu duruma “DUR!” demedi/diyemedi!!!

Günümüzde bir çok yerde fiyatlar üç aşağı beş yukarı artık oturmuş olsa da piyasanın fiyatları hala daha aşağı çekme çabası devam etmektedir. Hem kurumsal firmalardan, hem de doktor pazarlayan OSGB’lerin CV toplama çabalarının temelinde bu amaç yatar.

İşyeri Hekimliği Piyasasının Düşmesinin Nedenleri

Tabip Odalarının mevzuattan kaynaklı işyeri hekimliği hizmetlerinin kontrolü kaybetmiş olması.

Bu durumu toparlamak için açılan davalar neticesinde en son Yargıtay’ın verdiği kararla aktif olarak işyeri hekimliği yapan meslektaşlarımızın işyerinin bağlı bulunduğu Oda’ya kayıt şartı getirilmiştir. Bu durum kontrolü ele almaya çalışan Oda’lar için kısmi bir başarı olsa da hekim haklarını ve çıkarını koruması gereken bir makamın “üye aidat yatırma zorunluluğu” nedeniyle bu işi takip ediyor olmasından dolayı bize ayrı bir külfet olarak yansımaktadır.

Hekimlikte Eksik Noktamız! yazımıza bir göz atın…

OSGB’lerin İhale Kapma Yarışı.

Yeni mevzuat ile doktor pazarlama işini yasal olarak elde eden bu firmalar, şirketlere daha kaliteli hizmeti daha ucuz satarak iş alabileceklerini bizden daha iyi biliyorlardı. Nitekim bünyelerine kattıkları hekimleri tepe tepe kullanma hakkını da satın aldıklarını öngördükleri için hiç çekinmeden daha yol sürelerini düşünmeden pazarlamaya devam ettiler. Devletin işyerlerindeki İSG faaliyetlerini takip için kurmuş olduğu İSG – KATİP uygulaması üzerinde de bir atama sınırlaması getirilmediği için OSGB bir iş yeri hekime 120 işyerini iki tıkla atayabildi. Ya da üzerine atanmış 80 işyerine bir ay içinde gidip gidemeyeceği sorgulanma ihtiyacı duyulmadı. İşveren tarafından üzerine atanmış olan 40 – 50 işyerine gidebiliyor musun diye sorulmak yerine gideceksin denildi. Ve en acısı kimse çıkıp da “siz nasıl oluyor da benden yapılması imkansız bir program dahilinde çalışmamı istiyorsunuz?, Nasıl oluyor da benden her an her yerde bulunmam isteniyor?, Yarın bir gün buralarda olumsuz bir durum olursa ben nasıl hesap veririm” demeden, kabul eden meslektaşlarımız oldu. OSGB’ler her bir firmaya ayrı ayrı fatura keserken, 1 işyerine giden hekim de 100 işyeri hekimi tanımlanmış olan hekim de; az tehlikeli işyerinde çalışan hekim de çok tehlikeli işyerine hekim de aynı parayı almaya razı oldu. Bu OSGB’lerin karına yağ sürdü.

Hekimler arasındaki rekabet

Artan tıp fakültesi sayesinde tıp doktoru yetkinliği ile mezun olanların sayısındaki artış doktor diplomalı kişi sayısını arttırdı. Tıp diplomasına sahip yetkinlikte (Bir “Tıp Fakültesinden mezun olma” şartıyla aranan) işçi çalıştırması gereken işyerlerinin bu yetkinlikteki insanlara ulaşması kolaylaşınca hekimler arasında daha iyi bir işte daha uygun fiyata çalışma güdüsü artış gösterdi. İşi olsun olmasın her tıp diplomasına sahip kimseler her işe başvurup daha güzel ve rahat bir işte veya daha yoğun bir iş olsa bile daha fazla kazanmak uğruna 3’e 5’e bakmadan kabul ettiler. Bu durum düne kadar Türk Tabipler Birliği fiyatlarıyla hizmet satın almış bir çok şirket için “sağlık hizmetleri giderleri”nin neredeyse yarı yarıya (daha uyanık işyeri için 3’te 1’ine) düşürmesi anlamına geldiğinden çok mutlu oldular.

Ama hekimler, Devlet’ten dahi alamayacağı maaşı TTB fiyatlarının yarısı bile olsa bu şirketlerden alabildiği için bir sorun görmediler. Hatta yakın arkadaşının fiyatını 1 – 2 kırıp kendini o koltuğa atanlar bile çıktı aramızdan. Kimse bu işin değeri bu, bunun altına çalışmak düşünülemez diyemedi. Diyenler oyun dışında kaldı. Hatta o fiyata razı olup, işini doğru yapmak adına prensiplerinden vazgeçmeyenler bile sırf işverenin işine geldiği gibi davranmadığından dolayı oyundan atıldı. Çünkü o fiyata oyuna girmeyi bekleyen bir çok oyuncu saha kenarında ısınıyordu. Ama hala kimsenin maç esnasında sakatlanırsa ne olacağı hakkında bir fikri yok. Çünkü bu oyunda “hekim: karar verici” sıfatına sahip tek kişinin kendi olduğunun farkında değil! Hatta belki çoğu işyeri hekimini gün içinde gelecek bir iki hastaya reçete yazacak kişi olarak gören, işyeri hekiminin yetki ve sorumlulukları hakkında fikir bile yürütemeyecek seviyede. Bu durum işverenin işine geliyor çünkü onlar için önemli olan işçisinin ayağına kadar ayaktan sağlık hizmetini getirmiş olmanın vereceği o büyük onurdur. Diğer taraftan iş sağlığı hususlarında kendilerinden daha çok bilen bir işyeri hekimini sadece başlarına masraf çıkaracak bir bela olarak görmektedirler.

Bir işyeri hekiminin ücreti ne kadar olmalı?

Öncelikle şunu ortaya koyup kabullenmek gerekir: Herkes değerini kendi belirler!

Bu mantıkla hareket edecek olursak ortalama piyasa değerleri göz önünde bulundurularak fiyatlama konusunda yapılacak iş ve sizden beklenen hizmeti de hesap ederek kendinize bir fiyat belirleyebilirsiniz.

Bugün (Nisan 2019)
TTB 2019 yılı tam zamanlı işyeri hekimi ücreti 18.134,50 TL’dir.
Piyasada;
İstanbul’da tam zamanlı işyeri hekimi ücreti 8.000 TL – 22.000 TL
Ankara’da tam zamanlı işyeri hekimi ücreti 5.000 TL – 15.000 TL
İzmir’de tam zamanlı işyeri hekimi ücreti 5.000 TL – 21.000 TL
Bursa’da tam zamanlı işyeri hekimi ücreti 7.000 TL – 23.000 TL
Anadolu’da tam zamanlı işyeri hekimi ücreti 5.000 TL – 18.000 TL arasında değişmektedir.

Yarı zamanlı saat ücretleri:
TTB’ne göre;
Az tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret : 68,41-TL.
Tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 70,49- TL.
Çok tehlikeli işyerleri için işçi başına net ücret: 72,54-TL.’dir.
Piyasada;
İstanbul’da 50 – 110 TL/saat
Bursa, Ankara, Antalya İzmir ve Ankara’da 40 – 80 TL/saat
Anadolu’da 35 – 90 TL/saat olarak değişmektedir.

Piyasaya Göre Rakam Belirlenirken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

NET mi BRÜT mü?

İşverenle masaya oturulduğunda alınacak maaşın NET mi, BRÜT mü olduğu ortaya koyulmalıdır. Brüt rakam hesap edilirken yıl boyu ele geçecek net rakamın ortalaması alınarak piyasa şartlarıyla karşılaştırılması gerekir. (Brütten Nete) Bu durumun ve maaşınızın sözleşmeye yazdırılmış olması da önemlidir. İşverenle aranızda bir sözleşmenin yapılması ve bu sözleşmenin bir suretinin de siz de kalması gerekir, şarttır, olmalıdır.

NET rakamın “TAM” gösterilmesi

Ele geçecek paranın eksik gösterilmesi işverenin sigortayı eksik göstermek için uygulandığı bir yöntemdir. Her ne kadar herhangi bir mağduriyete uğradığınızda iş mahkemeleri lehinize karar verecek olsa da maaşınızın bir kısmını elden almayacak şekilde “tam” olarak maaş hesabına yatırılması ve sigortanızın “tam” olarak gösterilip gösterilmemesi önemlidir. Sigortanızın tam gösterilmesine razı edemiyorsanız işveren lehine olan bu durumun maaşınıza da kısmen yansımasını talep etmek hakkınızdır.

Rakam Belirlenirken (NET Rakamlardan Bahsediyoruz!!)

Yapılacak işin ne olduğu? İşin tehlike sınıfı; Kaç lokasyonu olduğu, Lokasyonlar arası mesafeler; İş esnasında talep edilen hususi durumlar, reçete ve ayaktan teşhis talebi, yabancı dil biliyor olmak, aylık/haftalık raporlama isteniyor olması, aktif bilgisayar ve mail kullanıyor olabilmek, şehirler veya ülkeler arası seyahat talepleri, giyim kuşam talepleri, uçuk ziyaret saatleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Çalışacağınız yer çok önemli!!!

Çalıştığınız yer neresi olursa yapacağımız iş aynı değildir!!! Hasta bakmak, reçete yazmak yetkimiz dahilinde olsada görevimiz değildir! Bizim işyeri hekimi olarak görevlerimiz işverene ve çalışana danışmanlık yapmaktır. İşyeri Hekiminin GörevleriRehberlik GöreviSağlık Gözetim GöreviBilgilendirme ve Kayıt GöreviDiğer birimlerle Koordinasyon

Asıl bu görevleri yerine getirmemiz istenirken çalıştığımız yerin önemi daha çok karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla az tehlikeli sınıfta sahayı gezmekle, çok tehlikeli işlerin yapıldığı bir işyerinde sadece bulunmuş olmanın bile karşılaşılabilecek riskleri arasında çok fark vardır!! (Risk Değerlendirmesi) Dolayısıyla bir fiyat biçiliyorken işi yürütüm esnasında karşılaşılacak risklerin de masaya yatırılması ve buna göre fiyat belirlenmesi gerekir, şarttır.

Çimento fabrikası veya boya üretim atolyesinde hizmet verdiğiniz yerde hiç hasta görmüyor olabilirsiniz ama soluduğunuz hava, maruz kaldığınız toz ve solvent??? Mobilya firmasında, Nakliye depolarında sahayı gezmekle, bir çağrı merkezinde veya bankada bulunmak arasında fark olmadığını söyleyebilir misiniz?

Diğer yandan, Az Tehlikeli sınıfta olup da (Tehlikeli de olabilir…) ofis çalışanlarının reçete yazdırma, muayene olma veya “Hocam bir sorum olacaktı” talepleriyle tüm mesainin geçirildiği (özellikle bankalar…) işyerlerinde de “Ayaktan Teşhis Tedavi” hizmetinin de göz önünde bulundurulması gerekir!

Dr. Yaşar AĞCA’nın katkılarıyla… (Teşekkürler)

Anlaşma Esnasında

İşyeri hekimi olarak başlamayı düşündüğünüz işyerini öncelikle ziyaret ederek ortamı görüp genel bir fikir edinmeniz, hem işyerinde beraber çalışacağınız kişileri, hem de ortamı değerlendirmeniz açısından fikir verecekdir. Anlaşma öncesi konuşarak düzeltebileceğiniz noktaları da bu sayede tespit edebilirsiniz.

Mümkünse sizden önce işyeri hekimliği yapmış meslektaşımızla da görüşme talep ederek, mutlaka konuşulmaya çalışılmalıdır. Bu sayede hem bizden önceki işyeri hekiminin yaşadığı sorunları anlamamızı hem de tüm işverence yapılan uygunsuz/yanlış/hatalı uygulmaların tespiti ve tekrar yaşanmaması için alınması gereken önlemler hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayacaktır.

(Bir önceki işyeri hekimi neden ayrıldı sorusuna verilecek pembe yalanlar yerine işletme ve/veya osgb hakkında gerçekleri öğrenmiş oluruz.)

Dr. Muhammed Fırat YILMAZ’ın katkılarıyla… (Teşekkürler)

Maaşa A.G.İ (asgari geçim indirimi) dahil değildir.

2019 yılı AGİ:
Bekar: 191.85 TL
Evli eşi çalışmayan: 230,22 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259,00 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287,75 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 220,63 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 249,41 TL

Araç temini ve giderleri

OSGB veya firmayla anlaşmanızda kaç işyeri gezeceğinize göre araç ve giderleri konusunu da sözleşmeye not düşmeniz uygun olur. İşveren duruma göre size firmanın bir aracını tahsis edebilir veya sizin kendi aracınızı kullanmanızı isteyebilir. Her iki durumda da işyeri mesafeleri göz önünde bulundurularak yakıtın işveren tarafından karşılanması gerekir. (2019 Nisan ayı için her 1000 KM için 700 TL) Keza kendi aracınızı kullanmanız isteniyorsa marka ve yılına göre ayrıca bir amortisman bedeli de talep edilmeli.

Yemek Giderleri

Yemek işveren tarafından firmada veriliyor olabilir. Ya da ziyaret edeceğiniz firma tarafından verilecek şekilde anlaşılmış olabilir. Eğer yemek konusunda net bir şey söylenemiyorsa işveren 2019 yılı için günlüğü 17 TL’den aşağı olmayacak şekilde bir ticket/yemek fişi ile bu ihtiyacınızı telafi etmelidir.

Tüm bu durumlar hesap edilerek bir rakam belirlenebilir! Örneğin:

Aylık “NET” ortalama işyeri hekimi piyasası 11.000 olan İstanbul için;

Tek lokasyon az tehlikeli sınıfta işyeri hekimliği dışında bir şey istenmiyorsa 9bin 10bin kabul edilebilecek bir rakam gibi duruyor. Ancak bu sürekli reçete ve ayaktan teşhis tedavi hizmeti talep edilen bir banka merkeziyse 11binden aşağı bir rakam aptallık olur. Tabii bunlar ulaşım ve yemek işveren tarafından sağlanıyorsa kabul edilecek rakamlar.

Tek lokasyon bir inşaat için işe giriş çıkış sirkülasyonunun ve iş kazalarının fazla olması durumu göz önünde bulundurulması “NET” 13.000’den aşağı herhangi bir teklifin kabul edilmemesi gerekir. Operasyonun büyüklüğüne göre bu rakam “NET” 20bini bulabilir.

Karışık tehlike sınıflarında çoklu lokasyonlar için araç firma tarafından karşılanıyorsa 11binden aşağı kesinlikle kabul edilmemeli. Araç verilmeyecekse tespit edilen rakama yakıt masrafı hariç 3000 TL ilave edilmesi önerilmelidir.

Bir firmanın işyeri hekimliğine ek olarak iş yeri hekimliği yöneticiliği de talep ediliyorsa verilecek olan sorumluluğa göre bunun da ayrıca fiyatlandırılması uygun olacaktır. Ama işverenler yöneticiliği bir lütuf olarak değerlendirdiklerinden buna yanaşmak istemeyeceklerdir. Bu durumda çalıştığınız yerdeki aynı seviyedeki yönetici pozisyonunda çalışanları kendinizle karşılaştırmanızı öneririm. O zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız.

İşyeri Hekimliğinde Titre / Title / Makam / Pozisyon Kavramı >>>

Peki Bu işler Nasıl Düzelir?

İşyeri hekimleri olarak birlik ve beraberlik içerisinde standartları kendimizin belirleyeceği ve koyacağı platformlar sayesinde bu işin üstesinden gelebiliriz.

Şu anda Tabip Odalarının İşyeri Hekimleri Çalışma Grupları (istanbul), (Kocaeli), (izmir), (antalya) ve İşyeri Hekimleri Derneği, işyeri hekimliği hizmetlerinin geliştirilmesi için aktif çaba ve gayret göstermektedirler.

Bu oluşumlara ek olarak giderek artan sayıyla büyüyen sosyal ağ ve teleefon uygulamaları ile de işyeri hekimliği yapanlar ve bu işi ciddiyetle ele alanlar biraraya gelmektedir. Yeni oluşumlara gebe iş sağlığı alanında katkı yapabilecek tüm arkadaşlarımızı ortak bir paydada buluşturmak üzere çalışmalarımızı hızla yürütüyoruz. Türkiye genelinde iş sağlığı ile ilgili eğitim, toplantı ve seminerleri mümkün olduğunca bu platformdan ve sitemizden duyurmaya çalışıyoruz. Henüz bir toplu örgütlenmemiz olmadığından, kendi aramızda daha hızlı organize olacağımız yapılara ve meslektaşlarımıza ihtiyacımız var. Yapılan faaliyetlere iştirak ettiğinizde aramızda bir tanışma fırsatı doğup bbilgi ve tecrübelerimizle işyeri hekimliğini bir adım daha öteye taşıayarak bu işi daha kaliteli ve konforlu hale getirebiliriz.

Akıllı İşyerleri

Fiyatlar her ne kadar dip yapmış olsa da İSG faaliyetlerini bir kalite standartı olarak gören bir çok firma prensipleri gereği Kaliteli İnsanlarla çalışmak için seçici davranmaktadır. Paranın ikinci planda kaldığı bu işyerlerinde fiyatınızdan çok sunduğunuz hizmetin kalitesi ve işe hakimiyetiniz sorgulanmaktadır. Bu noktada gönlünü işyeri hekimliğine vermiş, bu işi bir yaşam şekli haline getirmiş hekimler her zaman el üstünde olacaktır.

Güçlü firmalar geleceklerini bugünden planlayarak hareket ettikleri için güçlerini korumaktadırlar. Uzun vadede karşılaşacakları sorunları önceden tespit ederek ön alacak, işinde proaktif yaklaşımı benimsemiş çalışanları sayesinde ayakta kalabileceklerini bilmektedirler. İşyeri hekimliği de koruycu ve önleyici yaklaşım sergilemesi gereken bir iş alanı olduğu için bunu ilke edinmiş işine hakim ve yetki sorumluluklarını bilen hekimlerin piyasada çok daha iyi bir yere gelecekleri kaçınılmazdır.

Bizler işyeri hekimi olarak kendimizi geliştirdiğimiz ve işyerinde hem işveren hem de çalışanlara rehberlik hizmet kalitesini arttırarak sunduğumuz sürece değerleneceğiz. Bu değer de hedeflerimize ulaşmamız için bizlere yardımcı olacaktır.

Fatih Hakan ÇAM
İşyeri Hekimi
Yazı Ekleme: 10.04.2019
Güncelleme: 30.10.2019

Bu yazı kişisel görüşümü yansıtmaktadır. Hiçbir kişi, kurum ve kuruluşu bağlamaz. Herkes hür iradesi ile kendi kararını vermekte özgürdür.


Yorumlar

“İşyeri Hekimliği Ücretleri” için 7 yanıt

  1. Visitor Rating: 5 Stars

  2. Visitor Rating: 3 Stars

  3. Visitor Rating: 5 Stars

  4. Visitor Rating: 4 Stars

  5. Visitor Rating: 5 Stars

  6. […] ilk ayında teklif edilen ücretlere bakıldığında daha önce İşyeri Hekimleri Maaşları/Ücretleri yazımızda belirttiğimiz ücretlerin üzerine 1000 – 2000 TL’lik bir artış durumu […]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir