İşyeri Hekiminin Görevleri

İşyeri hekimi görevleri nelerdir? işyeri hekimi ne yapar? İşyeri hekiminin yapması gereken işler nelerdir? İş yeri hekiminin görev kapsamında neler vardır? Bir işyeri hekiminin görevleri nedir? İşyeri hekimi görev tanımı nedir? Kaç başlık altında toplanır?

İşyeri hekiminin görevleri, ilgili yönetmelikte beş başlık altında belirtilmiştir. İşyeri hekiminin görevleri tanımlanırken:

  1. Rehberlik
  2. Risk değerlendirmesi
  3. Sağlık Gözetimi
  4. Eğitim, bilgilendirme ve kayıt
  5. İlgili birimlerle işbirliği

şeklinde başlıklar oluşturulmuş ve bu başlıklar altında işyeri hekimlerinden istenen vazifeler ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

İşyeri hekimi bu görevleri görürken işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışması durumu vurgulanmıştır. Dolayısıyla işyeri hekimi bu işleri yerine getirirken yardımcı sağlık personeli de bu görevlerden sorumlu tutulmuştur.

Genel Olarak İşyeri Hekiminin Görevleri

İşyeri hekimi işverene iş sağlığı konularında rehberlik ederek, işyerini çalışan sağlığına daha uygun hale getirmek, olası meslek hastalıklarını pro-aktif şekilde önlemek üzere alınması gereken tedbirleri işverene bildirmekle görevlidir.

Çalışanın işe girişinden itibaren işini yaptığı sürece belirli aralıklarla sağlık gözetimi altında tutmak üzere tetkik ve muayenelerini yapmak, özel politika gerektiren çalışanları iş hayatı boyunca ayrıca takibe alarak değerlendirmek, çalışanın işe uygun olup olmadığını her muayenesi neticesinde işverene bildirerek işin akışının sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlamak yine işyeri hekiminin görevleri arasındadır.

İşyeri Hekimi yetki ve sorumlulukları

İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekiminin Takdiri

Önerilen Yazılar

İşyeri hekimi işyerinde saha gözetiminde bulunur. İşin yapılış şekli ve çalışma ortamındaki riskleri değerlendirir. Uygunsuzlukları tespit eder. Bunlarla ilgili çözüm önerileri üreterek işverene sunar ve bu önerilerin uygulanmasını takip eder.

Çalışanları iş hayatı boyunca karşılaşacakları sağlık riskleri hakkında bilgilendirir. Bu konuda onlara eğitimler verir. İşlerini görürken  sağlıklarını nasıl koruyacakları ne tür tedbirlere dikkat etmeleri gerektiği ve hangi önlemleri almaları gerektiği hakkında bilgi verir.

İşyerinde gerçekleştirdiği her türlü sağlık ve eğitim faaliyetleri kayıt altına alır. Yapacağı ve yaptığı işlerle ilgili yıllık planlama ve değerlendirme formaları hazırlar.

Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirirken, iş güvenliği uzmanı, İSG Kurulu, Çalışan Temsilcileri, İnsan Kaynakları ve diğer ilgili birimlerle irtibat halinde olur ve onlarla işbirliği içinde faaliyetlerini yürütür.

Dr. Fatih Hakan ÇAM
İşyeri Hekimi

Yayım Tarihi: 28.09.2017
Güncelleme Tarihi: 30.10.2019


Yorumlar

“İşyeri Hekiminin Görevleri” için 3 yanıt

  1. Visitor Rating: 5 Stars

  2. […] olabileceğini ve işyeri hekimliği için nasıl sertifika alacağından bahsetmiştim. İşyeri hekimlerinin görevlerinden ve hatta işe giriş muayenelerinden de bahsetmiştim. Şimdi bu yazımda ise kısaca işyeri […]